JAPO
Novinky Instalační CD
Programy
Stáhněte si
Ochrana
                dat Služby
Adresy


Nevíte si rady? Proškolíme Vás ...


hot-line 777 161716


Přehled služeb
Vedení účetnictví
ŠkoleníServisPočítačeTypografické studio

Po dlouhá léta bylo jedinými možnostmi zaškolení samostudium nebo cesta k zákazníkovi (případně návštěva zákazníka u nás). Rozvoj výpočetní techniky a dostupnost rychlého internetu však umožnil plnohodnotný přístup k zákazníkovu PC pomocí vzdálené plochy:


Má-li zákazník rychlé PC připojené k internetu pomocí ADSL (nebo jiného rychlého připojení), můžeme jej zaškolit přímo na jeho PC bez nutnosti osobní návštěvy. Jak se to provede? Nejprve se samozřejmě domluvíme na přesném termínu. I my totiž musíme "sedět u PC", což vzhledem k našim častým cestám k zákazníkům není vždy splněno.

Zákazník si navíc stáhne program TeamViewer (klepnutím na tento odkaz) a uloží jej na plochu Windows. V určený čas se telefonicky spojíme, zákazník spustí program TeamViewer a nadiktujete nám dva údaje, které se zobrazí na jeho displeji:

  • Vaše ID
  • Heslo
My je zadáme do našeho programu TeamViewer a v zápětí dojde k propojení obou počítačů. Pak už může sledovat, jak náš pracovník pracuje s jeho počítačem. Má-li být zaškolení k něčemu, potřebuje i komentář k tomu, co vidí. Proto je nutné, aby současně trvalo i telefonické spojení mezi oběma stranami.

Zaškolení je tak možné provést velmi rychle, navíc odpadají náklady na cestovné. Propojení obou počítačů je zabezpečené, navíc heslo pro připojení k PC zákazníka je jednorázové, takže není důvod se čehokoliv obávat.

Zaškolení pomocí vzdálené plochy je samozřejmě zpoplatněno. Zákazník navíc platí náklady na telefonický hovor, to už ale v době neomezených hovorů není problém. Odpadají náklady na cestovné, vše je možné řešit operativně.


Nyní se podívejme na jednotlivé zdroje informací k našim programům:


Podrobná dokumentace


Součástí dodávky plných verzí programů JAPO je podrobná tištěná dokumentace. K demo a free verzím je dodáván manuál v elektronické formě. Obsahem je nejen podrobný popis instalace a nastavení základních parametrů, ale i popis ovládání a použití jednotlivých účetních knih a evidencí. K obzvláště důležitým tématům je dodáván i vyčerpávající postup práce (např. postup zpracování mezd, popis některých náročnějších účetních případů ...).

Základní a velmi podrobnou učebnici dostáváte už při nákupu software. Většina uživatelů zvládne svůj program po přečtení manuálu. Školení nepotřebují.


Telefonická konzultační služba (hot-line)

Při každodenní práci s programy může dojít k situaci, kdy si obsluha neví rady a přitom nemá čas studovat manuál. Pro tyto případy je připravena naše telefonická konzultační služba. Na telefonních číslech v pevné a všech mobilních sítích jsou připraveni naši specialisté, kteří dokáží pomoci nejen s ovládáním programů, ale také v účetní a daňové problematice. Velmi často pomáhají i s organizačními záležitostmi - jak doklady archivovat, popisovat ...

Pokud máte problém, na který nenajdete okamžitě odpověď v manuálu, obraťte se s důvěrou na naši telefonickou podporu. Pomůže Vám jak s ovládáním programu, tak i s účetní a daňovou problematikou.Faxová a mailová podpora

Některé dotazy mohou být tak komplikované, že pro jejich správné zodpovězení je vhodnější písemná forma. Pokud je potřeba zásah do datových souborů nebo prostudování kopií účetních dokladů, je lepší použít místo telefonu poštu, fax nebo e-mail. Naši pracovníci mají také více času na nalezení nejvhodnějšího řešení. Odpověď dostává uživatel formou, kterou si zvolí - nejčastěji tou, kterou se sám ptal.

Pokud je problém složitější a jeho správné zodpovězení vyžaduje zaslání kopií účetních dokladů nebo archivovaných dat, je vhodnější použít pro komunikaci dopis, fax, nebo e-mail.


Základní školení při instalaci programu

Pokud si zákazník objedná současně s programem i jeho instalaci, poskytujeme mu zdarma také základní zaškolení. Po instalaci se provede nastavení základních parametrů, založení datových souborů a popis fungování jednotlivých účetních knih a evidencí. Smyslem tohoto počínání je pomoci budoucímu uživateli získat základní orientaci v programu a zodpovědět případné dotazy.

Chcete-li rychle a jednoduše seznámit se všemi schopnostmi programu, objednejte si jeho instalaci. Během hodinového školení získáte základní  přehled.


Individuální zaškolení

Pokud potřebuje zákazník rychle zvládnout obsluhu programu a nemá čas studovat dokumentaci, můžeme nabídnout individuální zaškolení. Podle úrovně dosavadních znalostí a deklarovaných požadavků jsme schopni sestavit  školení na míru. Je věcí vzájemné dohody, zda se kurz bude konat v naší počítačové učebně, nebo přímo v místě nasazení programu, jaká bude jeho délka, kdy se bude konat ...

Pokud potřebujete rychle zvládnout celý program a nemáte čas na studium manuálů, je zde pro Vás individuální školení. Ušijeme jej na míru přesně Vašim požadavkům.


Pomoc při rozběhu vedení účetnictví

Může se stát, že zákazník potřebuje rychle zavést účetní program do praxe a z časových důvodů nestihne zaškolit své pracovníky nebo je teprve zajišťuje. V tomto případě uvítá naši pomoc při rozběhu vedení účetnictví. Rozsah je řešen smluvně a může sahat od občasného dozorování, přes podrobné instruování pracovníků až po kompletní zpracování účetnictví naší firmou, a to po dobu dohodnutou ve smlouvě. Zákazník tak získá čas ke kvalitnímu personálnímu zajištění a vyškolení svých pracovníků.

Chcete-li pomoci s rozběhem zpracování svého účetnictví nebo jen nechat zpracovávat své účetnictví, můžeme Vám pomoci. Rozsah a podmínky naší asistence dohodneme ve smlouvě.
Nebojte se programu


Často se setkáváme u nových zákazníků s obavami z nové techniky. Jsou zvyklí si zpracovávat účetnictví ručně ale bojí se svěřit odpovědnost počítači. Přitom ostych je zcela zbytečný.
Školení jednoduchého a podvojného účetnictví provádíme už od roku 1995. Za tu dobu známe mnoho případů, kdy do třídy přišla např. bývalá učitelka z mateřské školky a po několika letech už tato "paní účetní" zpracovávala účetnictví nejen svému manželovi, ale i 10 dalším podnikatelům.

Největším problémem je počáteční strach z neznámé techniky. Překonat ostych z počítače a obavy z nového programu trvá nějaký čas ale rozhodně se to vyplatí. Navíc v tom uživatel nikdy není sám. Naši pracovníci jsou připraveni pomáhat i zákazníkům a klidně stejnou věc několikrát zopakovat. A pokud nejasnosti i přesto trvají, sami navrhnou zaškolení. Takže se nebojte. Jsme v každé situaci při VásCopyright Ing. Jaroslav Pochylý, telefon: 777 161716