JAPO
Novinky Instalační CD
Programy
Stáhněte si
Ochrana
        dat Služby
Adresy


Naši servisní technici jsou připraveni ...


hot-line 777 161716


Přehled služeb
Vedení účetnictví
ŠkoleníServisPočítačeTypografické studio


Po dlouhá léta byla jedinou možností servisního zásahu cesta k zákazníkovi (nebo návštěva zákazníka u nás). Rozvoj výpočetní techniky a dostupnost rychlého internetu však umožnil plnohodnotný přístup k zákazníkovu PC pomocí vzdálené plochy:


Má-li zákazník rychlé PC připojené k internetu pomocí ADSL (nebo jiného rychlého připojení), můžeme řešit problémy na jeho PC bez nutnosti osobní návštěvy. Jak se to provede? Nejprve se samozřejmě domluvíme na přesném termínu zásahu. I my totiž musíme "sedět u PC", což vzhledem k našim častým cestám k zákazníkům není vždy splněno.

Zákazník si navíc stáhne program TeamViewer (klepnutím na tento odkaz) a uloží jej na plochu Windows. V určený čas se telefonicky spojíme, zákazník spustí program TeamViewer a nadiktujete nám dva údaje, které se zobrazí na jeho displeji:

 • Vaše ID
 • Heslo
My je zadáme do našeho programu TeamViewer a v zápětí dojde k propojení obou počítačů. Pak už může sledovat, jak náš pracovník pracuje s jeho počítačem. Bude-li trvat telefonické spojení, může navíc komentovat, co dělá.

Řešení jakéhokoliv problému je tak velmi rychlé a odpadají náklady na cestovné. Propojení obou počítačů je zabezpečené, navíc heslo pro připojení k PC zákazníka je jednorázové, takže není důvod se čehokoliv obávat.

Pomocí vzdáleného připojení k PC zákazníka je možné provádět široké spektrum služeb, které jsou popsány níže. Je-li současně s propojení obou PC aktivní i telefonické spojení, může být touto formou prováděno i zaškolení.Nyní se můžeme věnovat jednotlivým druhům servisních zásahů. Nejprve probereme ty, které nejsou přímo vyvolány poruchou ale mají za cíl optimálně nastavit počítač i program:Instalace programu JAPO u zákazníka


Instalace programů JAPO je velmi jednoduchá. Zajišťuje ji instalační program, který programy nahraje do počítače a přizpůsobí je zvolenému operačnímu systému. Automaticky je nastavena příslušná diakritika, a v případě potřeby i nainstalovány ikony na plochu Windows. Celý postup instalace je podrobně popsán v dokumentaci k programu.

Pokud uživatel nevěří svým schopnostem, nebo má současně zájem i o další služby, může využít instalaci programu naším pracovníkem. Kromě vlastního nakopírování programu do počítače, založení souboru a nastavení základních parametrů bude provedeno i základní zaškolení v délce 1 hodiny.


Instalace cizího programu u zákazníka

Protože naši pracovníci kromě vlastních programů dokonale ovládají i operační systémy Windows, kancelářské či antivirové programy, můžeme našim zákazníkům nabídnout i služby v této oblasti. Mezi nejčastější požadavky uživatelů patří:
 • instalace antivirového programu a jeho nakonfigurování
 • instalace záložního zdroje UPS včetně software, který při výpadku proudu a nepřítomnosti obsluhy dokáže počítač vypnout.
 • přeinstalování operačního systému buď kvůli tomu, že je poškozen a často "padá", nebo že je počítač zavirován.
 • instalace a nastavení software pro přístup na internet.
 • nastavení elektronické komunikace (export dokumentů do formátu PDF, elektronické podání výkazů a daňových přiznání, přístup do datové schránky apod.).
 • propojení více počítačů do sítě včetně nakonfigurování operačního systému, instalace ovladačů síťových karet a nastavení přístupových práv u síťových verzí našich programů.

Nastavení tiskárny

Většina nových modelů tiskáren obsahuje podporu pro českou diakritiku, u starších modelů je možné upravit jejich nastavení tak, aby se dokázaly česky naučit. Přesto, že programy JAPO obsahují ovladače pro nejběžnější typy tiskáren, může se vyskytnout problém s nastavením tisku. Náš specialista je schopen tiskárnu optimálně nakonfigurovat, aby bylo možné využívat zabudovaných českých znaků. Často se jedná o jednoduché operace, které však uživatel nemusí zvládnout sám. Dokumentace dodávaná k tiskárnám je totiž většinou na velmi špatné úrovni.Později, při každodenní práci s programy je vhodné provádět určité operace, které předcházejí problémům s pevným diskem a zpomalování celého počítače. Pokud už k problémům dojde, můžeme pomoci s jejich odstraněním.Pravidelná údržba počítače

Mezi operace, které bohužel operační systém sám neprovádí, ale které by ve svém zájmu měl uživatel pravidelně dělat, patří nastavení paměti (u systému MS DOS) a diagnostika a defragmentace pevného disku. Předejde se tak zpomalení celého systému a možným problémům s ukládáním dat. Pokud si uživatel objedná instalaci programu, nebo jakýkoliv jiný servisní zásah, provádí naši technici tuto službu automaticky.


Vypálení upgradů a ročních archivovaných dat na CD

Pokud si zákazník objedná program na CD (k dispozici je také 3,5" disketa), může využít zajímavou službu. Na konci roku může požádat o vypálení archivovaných dat. Protože je CD téměř nezničitelné a má obrovskou kapacitu, jedná se o ideální archivační médium na několik let. Aby bylo možné službu využít, musí mít uživatel počítač s CD mechanikou, schopnou číst multisession (postupně vypalované) CD.


Odvirování počítače, záchrana poškozených dat

Neštěstí nechodí po horách ... Každý, kdo se pohybuje v počítačovém oboru ví, že i u počítačů může dojít k závadám, které mohou ohrozit to nejcennější - data. Naši specialisté se mohou pokusit závadu odstranit (odvirovat počítač, opravit data). Pokud se jedná o závažnější problém, můžeme počítač nebo data (po dohodě se zákazníkem) předat k opravě specializovaným firmám.


Další servisní zásahy ve firmě JAPO nebo u zákazníka

Do této kategorie spadá široké spektrum služeb, které se vztahují k programu nebo datům - nastavení diakritiky, převody dat, přenosy dat a programů mezi počítači, nastavení síťových verzí, kontrola nastavení počítačové sítě apod.Do zvláštní kategorie servisních zásahů patří úpravy v programech JAPO nebo zpracování zcela nových evidencí či programů. Provádíme je po předchozí podrobné analýze a vzájemném odsouhlasení finančních podmínek se zákazníkem.


Úpravy v programech na zakázku

Celá řada uživatelů už využila možnost zpracování nových funkcí nebo tiskových sestav na zakázku. Pokud se jedná např. o speciální formulář, který není ve standardní verzi programu obsažen a pro ostatní uživatele nemá význam, může být zpracován na zakázku.

Tvorba programů na zakázku

Pokud je to z našich kapacitních důvodů možné, "vyrábíme" i programy na zakázku. Často se jedná i o specializované evidence, které nemají s účetnictvím nic společného (např. řízení dopravy pro firmu Yoplait, řízení směnného provozu u bezpečnostní agentury MOBA apod.). Velkou výhodou je, že pokud zákazník používá programy JAPO, nebude se muset učit nový software ovládat. Bude totiž založen na zcela shodném uživatelském prostředí.
Máte problém?


I když se budeme snažit sebevíc, nemůžeme vyloučit, že dojde k problému, který nedokážete odstranit sami a my Vám nebudeme schopni pomoci telefonicky. Bude potřeba Vás navštívit a vyřešit problém na místě. Pokud se na Vašem počítači vyskytne jakákoliv závada, nebo se program začne chovat podivně, kontaktujte ihned naši hot-line.
Vážná závada totiž často začíná naprosto nevinně. Mezi nejčastější problémy patři zavirování počítače nelegálně nakopírovanými hrami, nebo e-mailem od podivného odesílatele. Pokud nemáte na počítači udržovaný antivirový program, může se přítomnost viru ze začátku projevovat jen jako celkové zpomalení systému či problémy při činnostech, které dříve byly v pořádku. Když se to neřeší, může virus v určité fázi přeformátovat pevný disk nebo poškodit procesor počítače.

Další často se vyskytující závada vzniká tehdy, když nemáte u počítače připojený záložní zdroj UPS. Krátký výpadek napětí nebo jen ráz či přepětí mohou způsobit chybný zápis na pevný disk počítače, který může začít jako problém při čtení dat a skončit jako zhroucený operační systém Windows.

Se všemi možnými druhy závad máme bohaté zkušenosti. Pokud budete mít zájem, naši pracovníci Vám rádi poradí, jak zabezpečit svůj počítač a snížit riziko na minimum.Copyright Ing. Jaroslav Pochylý, telefon: 777 161716