JAPO
Novinky Instalační CD
Programy
Stáhněte si
Ochrana
        dat Služby
Adresy


Specializované programy pro sklady a prodejny


hot-line 777 161716


Průvodce výběrem
Daňová evidence
MzdySklad a počítačová
        pokladna
Sklad
Počítačová pokladnaKomunikátor


Stáhnout demoManuálProspekt

Kromě kvalitních účetních a mzdových programů nabízíme také specializované programy určené pro sklady a prodejny. Jsou k dispozici ve dvou variantách, které se liší předpokládanou návazností na daňovou evidenci nebo účetnictví a také podporou práce v síti.

U všech programů je samozřejmostí podpora čtečky čárového kódu (všude v programech, kde se pracuje s číslem skladové karty - EAN kódem). Bezproblémový je rovněž tisk na paragonových tiskárnách


Sklad Profi (doporučujeme Epson nebo Star připojené pomocí sériového nebo paralelního portu).


Program využívá řadu evidencí, které jsou použity v oblíbené daňové evidenci Deník Profi. K tomu přidává nové evidence paragonů (vystavené programem Pokladna) a příjemky a výdejky ze skladu. Velkou výhodou je možnost přímého propojení na daňovou evidenci Deník Profi a přímá spolupráce s programem Pokladna.

Všechny doklady, vystavené ve Skladu Profi se automaticky zaúčtovávají do Deníku Profi (pokud se tento program používá), řada dat se mezi oběma programy přímo přenáší.

Jediným omezením programu je, že není k dispozici v síťové verzi. Pokud ale není potřeba, aby více pracovníků pracovalo v jedné evidenci (např. současně vystavovali faktury nebo zapisovali do skladu), je možné program použít i v síti (pracuje ale jako nesíťová aplikace).


Počítačová pokladna

Jedná se o samostatný program, který je úzce provázaný se Skladem Profi nebo Deníkem Profi D. V řadě parametrů je těmito programy řízen. Nasazení programu Pokladna je proto možné pouze tam, kde je využíván Deník Profi D (se skladem), nebo Sklad Profi. Tyto programy totiž obsahují řadu evidencí, které Pokladna ke své práci potřebuje.

Díky tomu, že je Pokladna samostatný program, je možné Sklad Profi (nebo Deník Profi) zvlášť zaheslovat, aby k zápisu zboží do skladu neměla přístup prodavačka, která smí pracovat pouze s Počítačovou pokladnou. Práce s programem je velmi jednoduchá, obsluha prakticky jen vybírá zboží ze skladu (může k tomu použít čtečku čárového kódu) a zadává počty kusů. Další operace je možné povolit, záleží jen na majiteli programu, co všechno obsluze Pokladny dovolí dělat.


Kvalitní programy, podrobná dokumentace, podpora ze strany výrobce, pravidelné aktualizace, široká škála doplňkových služeb - to jsou argumenty, kterými Vás chceme přesvědčit.

Podrobný popis jednotlivých programů si můžete přečíst klepnutím na příslušný název v levém sloupci.
Těsná spolupráce


Jednotlivé programy jsou navrženy tak, aby spolu mohly úzce spolupracovat. Není tak potřeba zadávat opakovaně data, která už byla pořízena v jiném programu. Některé datové soubory jsou společné, jiné se převádějí a automaticky zaúčtovávají.

V případě, že firma uživatele roste a přechází např. z fyzické na právnickou osobu, opět to není žádný problém. Mezi programy se převedou počáteční stavy a všechna potřebná data. Uživatel navíc získává vyšší verzi programu se slevou ...


Neomezené zkoušení


Pokud Vás některý z našich programů zaujme, můžete si stáhnout z našich stránek, nebo objednat na CD zkušební verze. U některých programů jsou k dispozici dokonce neomezené Start a Free verze, které Vám umožní vést své účetnictví zdarma a dokonale tak vyzkoušet program ještě před tím, než si jej koupíte. Omezeni jste pouze počtem záznamů v souborech, který je ale dimenzován tak, aby vystačil na celý rok ...


Upgrady z internetu


Naše programy jsou pravidelně aktualizovány k datům 1. 3., 1. 6., 1. 9. a 1. 12. a tyto upgrady jsou placené. Všechny změny, které jsou provedeny mezi tím, jsou zdarma a můžete si je volně stahovat z našich stránek nebo objednat na disketě. Když si tedy např. koupíte upgrade v březnu, tak si můžete volně stahovat všechny další změny až do konce května.

Při pravidelné údržbě jsou ceny za čtvrtletní upgrade velmi výhodné. Průměrná cena se pohybuje kolem 100 Kč.


Copyright Ing. Jaroslav Pochylý, telefon: 777 161716