JAPO
Novinky Instalační CD
Programy
Stáhněte si
Ochrana
        dat Služby
Adresy


Nabídka programů pro fyzické osoby


hot-line 777 161716


Průvodce výběrem
Fyzické osoby
Daňová evidence
MzdySklad a počítačová
        pokladna
Komunikátor

S touto výbavou si živnotstník vystačil v roce 1938 ...Dnes potřebuje počítač, internet, elektronický podpis, xml, pdf ...
... titul z ekonomie nebo kvalitní program !

Daňová evidence

Každý podnikatel - fyzická osoba, je ze zákona povinen vést daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví). V naší nabídce reprezentují tuto oblast programy Deník Light a Deník Profi. Za léta, kdy jsou na trhu, jsme jejich ovládání maximálně vyladili a zjednodušili. Nezanedbatelnou výhodou je také možnost vstupovat i do uzavřených období a opravovat vše, co Vás napadne.
Podrobný popis

 Plátci DPH  
 Neplátci DPH

Ideální volbou je program Deník Profi. Jedná se o bestseller v naší nabídce, jehož první verze byla uvedena na trh v roce 1993. Program je modulový, takže si můžete vybrat jen ten rozsah knih a evidencí, který opravdu potřebujete. Je samozřejmé, že pokud to budete časem potřebovat, není problém jej rozšířit a přidat další funkce.

Samozřejmostí je podpora nejmodernějších technologií - tiskové sestavy můžete převádět do formátu PDF, výkazy a přiznání můžete podávat elektronicky přes portál daňové správy nebo datovou schránku, všechny důležité sestavy a daňová přiznání se tisknou ve formě, kterou můžete přímo odevzdat.

V jednom programu můžete vést daňovou evidenci až 999 firem, může se jednat jak o plátce, tak neplátce DPH. Program si pamatuje legislativu od roku 1993.Ideální volbou je program Deník Light. Vytvořili jsme jej na základě oblíbeného Deníku Profi, jen jsme z něj odstranili všechny nepotřebné údaje a sestavy, určené plátcům DPH. Vznikl tak na ovládání jednoduchý a přitom komplexní program.

Za velmi výhodnou cenu získáte vše co můžete potřebovat - od účetních evidencí, přes fakturaci, objednávky až po sklady. Samozřejmostí je automatické vystavení přiznání k dani z příjmu, které je možné vytisknout ve formě shodné s originálem.

V jednom programu můžete vést daňovou evidenci až 999 firem. Stane-li se firma plátcem DPH, je možné přejít na Deník Profi a veškerá data zůstanou zachována. Pouze budete pokračovat jako plátce DPH.
Mzdy a personalistika

Jsou obsaženy v samostatném programu, který se jmenuje Mzdy Profi. Je možné jej přímo provázat s našimi programy pro daňovou evidenci (Deník Light, Deník Profi) nebo účetnictví. Nezáleží tedy na tom, který účetní program máte (a jestli vůbec nějaký máte). Mzdy Profi jsou k dispozici ve dvou verzích
Podrobný popis


 S evidencí pracovních neschopností
 
 Bez evidence prac. neschopností

Zvolíte-li tuto variantu, získáte vše, co můžete pro zpracování mezd potřebovat. V programu jsou uživatelsky přístupné a tudíž opravitelné daňové tabulky, odčitatelné položky, slevy na dani, samozřejmě mzdové klíče nebo adresář institucí. V kartě pracovníka se evidují nejdůležitější údaje o zaměstnanci včetně plateb, které se za něj pravidelně provádějí. Mzdový list je možné předvolit (vytvořit tzv. mzdový předpis) a při zpracování mezd za příslušný měsíc jej pak stiskem jedné klávesy načíst. K dispozici je také kalendář s rozpisem směn, dovolených, absencí apod.

Zabudovaná evidence pracovních neschopností umožňuje v případě nemoci velmi jednoduše sledovat veškeré potřebné údaje a provést plně automatický výpočet náhrad i s jejich vložením do mzdového listu. Nemoc se samozřejmě také zpětně promítne do kalendáře v kartě pracovníka.

Mzdové platby se automaticky zaúčtují do přijatých dokladů v Deníku Light nebo Profi, automaticky se rovněž vystavují příkazy k úhradě a všechny potřebné výkazy. Ty lze rovnou odevzdat.


V řadě menších firem je absence z důvodu nemoci vyjímečná událost, často k ní nedojde nikdy. Ono se to vlastně ani nevyplatí. Jak zaměstnavateli, tak pracovníkovi. Raději si vezme dovolenou, než by čerpal nemocenskou.

Z tohoto důvodu jsme připravili také cenově zvýhodněnou verzi programu Mzdy Profi, která se od té kompletní liší pouze absencí evidence pracovních neschopnosti. Cena je přitom poloviční.

Pokud ale k nemoci dojde, nic se neděje. Mzdová účetní má možnost využít automatický výpočet denního vyměřovacího základu pro náhradu mzdy, jen si musí počet dnů náhrad vypočítat ručně. Využít k tomu ale může zabudovaný kalendář s rozpisem směn pracovníka. Kdykoliv je také možné za doplatek přejít na kompletní verzi programu Mzdy Profi.Samostatná skladová evidence

Program Sklad Profi je navržen pro situace, kdy potřebujete nasadit do provozu PC pouze se skladovovou evidencí (např. v prodejně, ve skladu), případně když chcete zajistit na jednom PC oddělený přístup do účetní a skladové agendy. Program obsahuje funkce, které jsou jinak dostupné v Deníku Profi, navíc ale i samostatné evidence příjemek, výdejek a paragonů.
Podrobný popis

 Kompletní program
 
 Varianta pouze s fakturací

V jednom balíčku získáte kompletní skladovou evidenci a na ní napojené (a vzájemně provázané) odběratelské faktury, katalog služeb, přijaté a vydané objednávky, dodací listy, samostatné evidence příjemek a výdejek a evidenci paragonů (počítačová pokladna).

Pokud je program nainstalován na stejném PC, jako Deník Profi, jsou veškerá data sdílená. To znamená, že je jedno, v jakém programu provedete zápis, vždy se to projeví i v tom druhém.

Samozřejmě není problémem ani přenos dat mezi více PC. Možnosti jsou jak počítačová síť, e-mail, USB fleška nebo třeba automatická internetová synchronizační služba Dropbox.


Na přání uživatelů jsme připravili i variantu programu bez skladové evidence. Získáte tak program sloužící pouze k vystavování faktur. Cena je proti kompletnímu Skladu Profi poloviční.

Fakturant má k dispozici katalog služeb a pokud mu je nahrajete z jiného PC, tak i skladové karty. Tato varianta je tedy vhodná pro případy, kdy máte na jednom PC libovolný program včetně skladové evidence (Deník Profi, Sklad Profi) a na dalším PC potřebujete mít program jen pro vystavování faktur. Jeho obsluha bude moci pouze vystavovat faktury, přijaté a vydané objednávky, ve skladu ale nebude moci provádět žádné změny.

I zde je samozřejmě možné kdykoliv program rozšířit na kompletní verzi.


Samostatná počítačová pokladna

Pokladní v prodejně má také zcela jiné kompetence než fakturant - k dispozici má pouze možnost vystavovat paragony, do skladu a katalogu služeb ale zasahovat nemůže. Zápis nového zboží je v kompetenci někoho jiného. Ze všech těchto předpokladů vycházel návrh programu Pokladna
Podrobný popis

 Počítačová pokladna

V samostatném programu je obsažena pouze evidence paragonů. Ovládání je optimalizováno tak, aby bylo co nejjednušší a maximálně pomáhalo obsluze. Samozřejmostí je napojení čtečky čárového kódu a paragonové tiskárny. Program může obsluze spočítat částku k vrácení, automaticky vytisknout paragon nebo jiný doklad (dodací list, fakturu apod.). Zboží se po vytvoření paragonu automaticky odepíše ze skladu.

Velmi jednoduché jsou ale i opravy - do dříve vystaveného paragonu lze snadno vstoupit, provést opravy, storna. Vstupem do paragonu se zboží automaticky vrátí na sklad, odchodem z paragonu se opět ze skladu odepíše.  Denní tržby se automaticky zaúčtovávají do daňové evidence, k dispozici jsou různé formy přehledů tržeb a informací o zboží.

Program Pokladna ke svému provozu potřebuje "nadřízený" Deník Profi nebo Sklad Profi. V Pokladně je k dispozici pouze možnost paragony vystavovat a opravovat. Veškeré změny ve skladu a katalogu služeb musí být prováděny pomocí nadřízeného programu. Stejně tak je vyřešeno i nastavení důležitých parametrů fungování programu, ke kterým nemá mít obsluha (pokladní) přístup.
Stáhněte si demo


Sebelepší popis nenahradí dojem z používání programu. Klepnutím na obrázek PC si můžete stáhnout balíček s DEMO verzemi všech nabízených programů JAPO. Další variatny zkušebních verzí (FREE a START) pak najdete na našich stránkách v sekci "Stáhněte si".Stáhnout
               demo


Jaké potřebujete PC?


Požadavky programů JAPO jsou minimální a všechna v současnosti prodávaná PC je s přehledem splňují.

Vzhledem k tomu, že se jedná o DOSovské aplikace, je možmé je bez problémů používat na širokém spektru operačních systémů. Problémem nejsou ani nejnovější Windows 7 v 64 bitové verzi, v prostředí příslušných emulátorů naše programy spolehlivě fungují i na počítačích s Linuxem nebo na počítačích Apple.


Je DOS nevýhodou?


Někdo Vám namítne, že DOSovské programy jsou dnes nemoderní. Že je doba 64 bitových aplikací, animací, videa. Ale ruku na srdce, potřebujete tyto vymoženosti při zpracování účetnictví? Sami využíváme nejmodernější technologie, jsme jejich zastánci a průkopníky. Ale v účetní oblasti tyto "blbosti" překážejí.

To, co může být při tvorbě dopisu výhodou, je při účtování dokladů obtěžující. I samotná práce s myší a nutnost rozklikávat některé nabídky zdržuje. V našich programech si vystačíte s několika klávesami, celé prostředí je vyladěno tak, aby bylo možné práci maximálně urychlit a nebylo třeba se soustředit na věco podružné. Vždyť při účtování jde o přesnost, pečlivost. Každý překlep nebo chyba v číslech může mít nedozírné následky.

Uživatelé našich programů by Vám potvrdili, že počty "Entrů" a stisků jednotlivých kláves už mají tak pod kůží, že vlastní zápis dokladů je věcí okamžiku. Mají to tak nacvičené, že se ani na klávesnici dívat nemusí a "ládují" jeden doklad za druhým. A toho ve windowsovských aplikacích nedosáhnete.

Přitom všechny vymoženosti moderních technologií máme k dispozici také. Pomocí programu Komunikátor, který je opravdová "windows aplikace" můžeme vytvářet PDF, provádět elektronická podání nebo třeba tisknout sestavy s logem. Naše programy můžete spouštět v okně, tak jako programy psané pro Windows. Přitom máte obrovskou jistotu, že jsou stabilní, nepadají, nic nezapisují do registrů, snadno se přeinstalovávají - a v neposlední řadě, díky tomu, že odpadají nesmyslné problémy s vývojem, je cena aktualizací velmi nízká.

Copyright Ing. Jaroslav Pochylý, telefon: 777 161716