JAPO
Novinky Instalační CD
Programy
Stáhněte si
Ochrana
        dat Služby
Adresy


Deník Profi A - vše pro zpracování daní


hot-line 777 161716


Průvodce výběrem
Daňová evidence
Deník LightDeník Profi A
Deník Profi B
Deník Profi C
Deník Profi D
MzdySklad a počítačová
        pokladna
Komunikátor


Základní varianta, obsahující hlavní účetní knihy a evidence. Za nízkou cenu dostává uživatel program, který zcela postačuje k pokrytí požadavků drobného podnikatele (v multilicenční verzi jej používají i daňoví poradci a účetní firmy).


Program obsahuje tyto knihy a evidence
 • Peněžní a nepeněžní deník, vydané a přijaté doklady
 • Přiznání k dani z příjmu, přiznání k DPH
 • Evidence majetku, drobného majetku, automatické a ruční odpisy
 • Evidence zápočtů s možností tisku smluv a automatického zaúčtování úhrad
 • Vzory účetních dokladů
 • Program Asistent s jednoduchým textovým editorem a možností dodatečně upravovat tiskové sestavy 
 • 999 středisek, 10 běžných účtů, 10 pokladenVšechny knihy jsou vzájemně propojeny automatickými převody dat, prováděnými v reálném čase. V praxi to pak znamená, že pokud se například rozhodnete uhrazovat fakturu, která není evidována v knize přijatých dokladů, program se vás zeptá na příslušné údaje a automaticky je do knihy vloží.

Systém částečných úhrad umožňuje uhradit kterýkoliv doklad libovolným počtem splátek. Kdykoliv si můžete zjistit, zda je vybraný doklad uhrazen, kolik ještě zbývá, jak je zaúčtován v peněžním deníku, kdykoliv je možné zkontrolovat stav pokladny a banky (na kterémkoliv pohybu v peněžním deníku), provést uzávěrku a zjistit výši zisku, daňové zátěže, atd.

Podle typu úhrady se platby přijatých a vydaných dokladů automaticky zapisují do peněžního a nepeněžního deníku (v návaznosti na změnu legislativy od roku 2001). Uzávěrka se pak dělá automaticky sumárně z obou knih.

Naprosto bezproblémová je také úhrada dokladů zápočtem. V samostatné evidenci zápočtů uživatel zadá firmu, se kterou chce řešit fakturaci zápočtem a období (od - do data), jehož faktury do něj vstoupí. Program pak porovná přijaté a vydané doklady a navrhne smlouvu o zápočtu s rozsahem dokladů. Pokud obě strany souhlasí, provede se automatické zaúčtování všech přijatých a vydaných dokladů z příslušné smlouvy stiskem jedné klávesy.

Důležitý je také způsob opravování. Pokud se spletete a potřebujete opravit zápis v kterékoliv knize, můžete vrátit děj zpět. Obdobně jednoduché jsou dodatečné zápisy do předchozích účetních období.

Samostatnou kapitolou jsou vzory účetních dokladů. Umožňují pro každou účetní knihu předvolit často se opakující případy včetně částek (leasing, poplatky, poštovné, telefony) a ty pak v evidenci načíst stiskem jedné klávesy.

Už v této základní variantě programu jsou obsaženy všechny nejdůležitější tiskové sestavy. Přiznání k dani z příjmu, a k DPH ve formě shodné s originálem, seznamy daňových dokladů, nezaplacených faktur, peněžní deník, bankovní deník, pokladní deník, ... (Uzávěrku a výpočet daní je možné provést kdykoliv - díky tomu je možné daně sledovat a nebýt pak překvapen jejich výší). 

Daňové tabulky, odčitatelné položky, jakož i účetní osnova jsou plně pod kontrolou uživatele. Kterýkoliv z těchto souborů je možné libovolně přizpůsobit požadavkům uživatele. Díky těmto možnostem je možné v programu Deník zpracovávat nejen účetnictví podnikatelů, ale také tělovýchovných jednot, církevních společností, nadací, ...

V evidenci majetku se samostatně sleduje dlouhodobý majetek a drobný majetek. Údaje z obou knih pak slouží jako podklad pro sestavení přílohy k přiznání k dani z příjmu. Odpisy se počítají automaticky nebo ručně, jejich výši je možné dále měnit (snižovat až po úplné přesunutí odpisů do následujících let) a také krátit z důvodu osobní spotřeby (např. při používání vozidla i pro soukromé účely). Výsledný odpis a krácení se pak samostatně převedou do nepeněžního deníku a návazně po uzávěrce i do přílohy k přiznání k dani z příjmů kde slouží jako podklad pro výpočet daně.
Co si vybrat?


Výběr správné varianty není zase tak složitý. Nejlépe Vám pomůže demo verze, kterou najdete na předchozí straně. Obsahuje kompletní nabídku knih a navíc si v ní můžete zkusit vést své účetnictví. Praxe Vám sama ukáže, co potřebujete a co ne. A pokud náhle vyvstane potřeba nové evidence z vyšší varianty programu, není žádný problém. Přechod je možný kdykoliv a pouze za doplatek rozdílu cen.


Neomezené zkoušení


Pokud Vás některý z našich programů zaujme, můžete si stáhnout z našich stránek, nebo objednat na CD zkušební verze. U některých programů jsou k dispozici dokonce neomezené Start a Free verze, které Vám umožní vést své účetnictví zdarma a dokonale tak vyzkoušet program ještě před tím, než si jej koupíte. Omezeni jste pouze počtem záznamů v souborech, který je ale dimenzován tak, aby vystačil na celý rok ...


Upgrady z internetu


Naše programy jsou pravidelně aktualizovány k datům 1. 3., 1. 6., 1. 9. a 1. 12. a tyto upgrady jsou placené. Všechny změny, které jsou provedeny mezi tím, jsou zdarma a můžete si je volně stahovat z našich stránek nebo objednat na disketě. Když si tedy např. koupíte upgrade v březnu, tak si můžete volně stahovat všechny další změny až do konce května.

Copyright Ing. Jaroslav Pochylý, telefon: 777 161716