JAPO
Novinky Instalační CD
Programy
Stáhněte si
Ochrana
        dat
Služby
Adresy


Informace pro uživatele programů JAPO


hot-line 777 161716


Noví zájemci
Uživatelé programů
Novinky pro rok 2021
Nová možnost zasílání výplatních pásek e-mailem

Jednou z novinek Mezd Profi pro 4. čtvrtletí 2022 je možnost zasílání výplatních pásek e-mailem. Protože samotné Mzdy nemají možnost odesílat e-maily, je tato funkce vytvořena ve spolupráci s programem SendMails, nejpoužívanějším českým programem pro snadnou a efektivní e-mailovou hromadnou komunikaci.

Program SendMails si můžete v případě zájmu zakoupit ma adrese http://www.hromadnaposta.cz. Jedná se o aplikaci pro Windows, k dispozici zdarma je i omezená verze SendMails Home, na které si můžete celý proces rozesílání e-mailů vyzkoušet.

K nové funkci jsme vydali podrobný návod ve formátu PDF, který si můžete stáhnout a přečíst zde.

Rozesílání výplatních pásek e-mailem je v současné verzi Mezd Profi ve zkušebním provozu. Na základě zkušeností uživatelů jej následně upravíme a finální verze bude součástí Mezd Profi pro rok 2023.
 


Příprava na slevu na soc. pojištění ú část. úvazků

V návaznosti na vládou schválenou slevu na sociálním pojištění ú částečných úvazků jsme provedli úpravy v programu Mzdy Profi. Jen připomínám, že tato změna dosud nevstoupila v platnost, stále čeká na schválení Senátem a podpis Prezidentem.

Řešení v programu je následující:
 • V Ovládacím panelu, nastavení mzdových výpočtů, nastavení sazeb - je přednastavena výše slevy u částečných úvazků na aktuálních 5%. Pokud by se sleva v budoucnu změnila, bude zde možné ji změnit.
 • V druhé obrazovce karty pracovníka po stisku klávesy F6 je u sociálního pojištění možné nastavit variantu 6.5 + 19.8%, tedy sazbu za zaměstnavatele sníženou o slevu. Toto nastavení se pak automaticky přenese také do všech nově vystavených mzdových listů.
 • Sazbu sociálního pojištění (bez nebo se slevou) je možné nastavit nebo opravit i ve mzdových listech. Zde stačí v neuzavřeném mzdovém listu stisknout klávesu F7, zvolit sociální pojištění a mezerníkem přepnout na požadovanou sazbu.
I když je u pracovníka nastaveno, že bude u něj použita sleva ze sociálního pojištění, program ve mzdovém listu počítá pojistné za zaměstnavatele v plné výši. Podle aktuálních dostupných informací bude sleva sumárně vypočtena a odečtena až v přehledu o pojistném za příslušné období.

To, jestli má zaměstnavatel u daného zaměstnance v příslušném měsíci nárok na slevu ze sociálního pojištění, rozhoduje obsluha programu volbou příslušné výše sociálního pojištění.


Aby bylo možné provést snadnou kontrolu, je v evidenci zaměstnanců po stisku klávesy F3 a volbě sestav pro OSSZ k dispozici seznam zaměstnanců se slevou na pojistném. V něm se zobrazují údaje o zaměstnanci, vyměřovací základ, výše pojistného placeného firmou a na závěr je sumárně vypočtena sleva na pojistném.


Jakmile vstoupí sleva na sociálním pojištění v platnost, bude vydán podrobný návod a finální verze programu, která bude obsahovat i nový přehled o pojistném pro OSSZ.
Nainstalujte si nejnovější aktualizace

Od prosince loňského roku, kdy jsme uvedli na trh verze pro rok 2022, se toho událo mnoho. Vývoj neskončil, nadále doplňujeme nové funkce a reagujeme na změny v legislativě. Protože ne všichni si stahujete nejnovější upgrady, rozhodl jsem se, že vás touto formou oslovím a budu informovat o tom nejdůležitějším, co aktualizací svého programu získáte. Pro úplnost dodávám, že pokud máte zakoupenu verzi pro rok 2022, můžete si zdarma stahovat další změny až do konce února. A ti z vás, kteří si předplatili stahování na celý rok, to mohou dělat až do konce února příštího roku.
Pokud budete mít jakékoliv dotazy, nebo budete chtít s instalací pomoc prostřednictvím dálkového přístupu (TeamViewer), napište mi nebo zavolejte. Ale teď už k tomu, co je v programech nového:


Deník Profi:

Tím, co v tuto chvíli zajímá uživatele asi nejvíc, je přiznání k dani z příjmu za rok 2021. V programu Asistent je již zabudováno, z Deníku Profi si načte data, která můžete dále upravovat a výsledné přiznání ve formátu XML pak načíst na daňový portál. Výpočet přiznání byl kompletně přepracován, proto jsme k němu vydali také nový návod, který vás celým postupem provede.
 • Přehled všech novinek a návodů k Deníku Profi najdete zde.

Mzdy Profi:

Na programu Mzdy jsme pracovali opravdu usilovně, změn je velmi mnoho, proto je zde nebudu jednotlivě popisovat.
 • Přehled všech novinek a návodů ke Mzdám Profi najdete zde.
Musím se ale zmínit o dvou problémech, se kterými jsem se na hot-line setkal a které jsme přetavili do úprav v programu.
 • První se týká mzdových klíčů. Při převodu klíčů z loňského do letošního roku samozřejmě nedochází k žádným úpravám, klíče se převedou tak, jak vypadaly v roce 2021. A v tom je problém - klíče, týkající se staré dovolené byly loni ve dnech a letos jsou v hodinách. Předpokládali jsme, že ti z vás, kteří mají mzdové klíče upravené a proto si je převádí, si také dovolenou v roce 2022 upraví. To se ale většinou nestalo. Přitom stačilo jen upravit název klíče a přepnout jednotku z dnů na hodiny.
 • Druhý problém se týká daňových tabulek. V souvislosti se zrušením superhrubé mzdy byla zavedena druhá sazba daně z příjmů a hranice, po jejímž překonání spadne příjem do vyšší sazby. Tato hranice se ale v roce 2022 zvýšila. Pokud jste do roku 2022 poprvé vstoupili novou verzí programu, bylo vše v pořádku. Pokud jste to ale udělali někdy dříve programem loňským, založily se daňové tabulky roku 2022 s loňskými hranicemi pro vyšší sazbu daně.
Oba tyto problémy nová verze Mezd Profi řeší. Jakmile do programu vstoupíte, automaticky znovu založí daňové tabulky a také zkontroluje mzdové klíče dovolené a pokud je to potřeba, přenastaví je na hodiny. Vše proběhne samo a v každé licenci, ve které mzdy zpracováváte.
V průběhu března doplníme do Mezd Profi nový formulář přihlášky a odhlášky zaměstnance na OSSZ, který bude platit od 1. dubna. Sledujte proto naše stránky a nezapomeňte si příslušnou aktualizaci včas stáhnout.


Komunikátor:

V prosinci jsem vás informoval pro problémech Komunikátoru ve Windows 11. Jak jsme zjistili, chyba byla způsobena jednou z knihoven, které se ve Windows 11 změnily (používala se k možnému vložení firemního loga do vybraných sestav). Možnost firemního loga v minulosti využili někteří uživatelé, v posledních letech jsme ji už nenabízeli. Abychom umožnili používání Komunikátoru ve Windows 11, museli jsme možnost vkládání firemního loga do tiskových sestav odstranit.
 • Instalátor kombinovaného upgrade obsahuje možnost nainstalovat si nejnovější verzi Komunikátoru pro rok 2022. Tato je ve Windows 11 plně funkční, nemá ale možnost firemního loga. Pokud používáte program Mzdy Profi, tak si ji nainstalujte, jsou v ní mimo jiné zabudovány nejnovější sestavy. Budete ji také potřebovat, pokud upgradujete své Windows na verzi 11.
Tolik tedy k tomu nejdůležitějšímu. Další informace najdete v podrobných ilustrovaných návodech. V případě zájmu jsem vám schopen nabídnout i zaškolení pomocí vzdáleného přístupu (TeamViewer), jen je nutné se na tom dohodnout předem.


Aktuální Důležitá aktualizace Mezd Profi z 19. 1. 2022

Od uvedení verzí pro rok 2022 nadále pokračujeme ve vývoji programu a doplňování nových funkcí. Všechny aktualizace jsme průběžně dávali k dispozici na našich internetových stránkách. Kombinovaný upgrade z 19. ledna 2022 všechny tyto novinky obsahuje a navíc doplňuje i několik dalších důležitých změn. Zde je přehled toho nejdůležitějšího:
 • instalátor obsahuje novou verzi Komunikátoru pro rok 2022, která kromě podpory Windows 11 obsahuje i nové vzory výkazů
 • za leden a únor 2022 se na OSSZ odevzdávají přehledy o pojistném s odečtením "izolačky"
 • upraveno bylo vytváření příkazů k úhradě ze mzdových plateb, opět z důvodu odpočtu izolačky
 • upraven byl výpočet čistého průměrného hodinového výdělku
 • potvrzení o výši příjmu je možné sestavit z příjmu včetně nebo bez daňových bonusů
 • testování zaměstnanců na covid je nově možné 8 x za měsíc (2 x týdně). Program podporuje změnu legislativy platnou od 17. 1.
 • byla opravena chyba v tisku zůstatku staré a nové dovolené v ročním přehledu mzdových listů
 • je možné nastavit, jestli počet pracovních dnů, který program vkládá do mzdového listu bude bez nebo včetně placených svátků
 • v evidenci pracovních neschopností je nově možné vytisknout přehled aktuálních (dosud neukončených PN)
 • nová funkce vyhledání zaměstnanců zařazených v určitém středisku umožňuje tisknout libovolné sestavy odděleně pracovníkům jednotlivých středisek
 • upraven byl převod mzdových plateb do Deníku Profi i automatické vystavení příkazů k úhradě
 • a mnoho dalšího

Pokud je vaše stávající verze programu Mzdy Profi starší než z 19. ledna 2022, rozhodně si nainstalujte nejnovější verzi. Instalátor kombinovaného upgrade si můžete stáhnout zde.


Aktuální Informace k nové verzi Komunikátoru

Součástí instalačního programu kombinovaného upgrade je i nová verze Komunikátoru 2022, která je určená po všechny verze Windows včetně nejnovějších 11. Přináší ale bohužel také jisté omezení, zatím neumožňuje tisk firemního loga na dokladech. Proto se její instalace nemusí každému vyplatit. V následujícím textu se dozvíte, jestli si ji máte nainstalovat či nikoliv.

Nepoužíváte Mzdy Profi, přechod na Windows 11 neplánujete:

Instalace nové verze Komunikátoru pro rok 2022 se vás netýká. Pokud byste si ji nainstalovali, nic byste nezískali, jen byste přišli o firemní logo (pokud jej máte na vybraných dokladech umístěno). Proto zůstaňte u Komunikátoru pro rok 2021.

Používáte Mzdy Profi nebo plánujete přechod na Windows 11:

Komunikátor pro rok 2022 obsahuje nové mzdové výkazy, navíc je plně funkční i v nejnovějších Windows 11. Jeho aktuální verze ale bohužel neobsahuje možnost firemního loga. Pokud jste jej dříve na vybraných sestavách měli, instalací nového Komunikátoru o něj přijdete. Funkce, která vkládala logo do tiskové sestavy bohužel způsobovala problémy ve Windows 11, proto jsme ji museli z programu odstranit. Pracujeme ale na novém způsobu vkládání loga, až to bude hotové, budeme o tom informovat.
Novela zákona o DPH platná od 1. 7. 2021

V souvislosti s novelou zákona o dani z přidané hodnoty účinnou od 1. 10. 2021 (zákon č. 355/2021 Sb.), která je zaměřena zejména na nová pravidla v oblasti elektronického obchodování a zavedení systému One Stop Shop, dochází k zavedení nových a úpravám stávajících tiskopisů pro daň z přidané hodnoty. Nové formuláře podání jsou dostupné v databázi daňových tiskopisů na internetových stránkách Finanční správy ČR.

[V souvislosti s novými pravidly v oblasti elektronického obchodování a zavedením systému One Stop Shop dochází rovněž k úpravě přiznání k dani z přidané hodnoty a pokynů k jeho vyplnění:
 • Na řádku 1 a 2 se uvádí mimo jiné nově údaj o základu daně a dani u zdanitelných plnění podle § 4 odst. 9 (prodej zboží na dálku),
 podle § 4 odst. 10 (prodej dovezeného zboží na dálku) a podle § 13a (dodání zboží usnadněné provozovatelem elektronického rozhraní),
pokud u těchto plnění je místo plnění v tuzemsku a nebyla přiznána daň přes zvláštní režim jednoho správního místa.
 • Řádek 24 je nově nazván Vybraná plnění (§ 110b odst. 2) a uvádí se do něj hodnota uskutečněných vybraných plnění s nárokem na odpočet daně, na která je použit zvláštní režim jednoho správního místa, nebo na která by tento režim mohl být použit, pokud by osoba uskutečňující vybraná plnění byla v tomto režimu registrována, s výjimkou zdanitelných vybraných plnění uvedených na ř. 1 a 2. Jedná se o následující vybraná plnění:
  • poskytnutí služby osobě nepovinné k dani s místem plnění v členském státě odlišném od členského státu, ve kterém má osoba uskutečňující vybraná plnění sídlo nebo provozovnu,
  • prodej zboží na dálku s místem plnění podle § 8 odst. 1,
dodání zboží provozovatelem elektronického rozhraní podle § 13a odst. 2 písm. b), prodej dovezeného zboží na dálku s místem plnění podle § 8a.
  • Na ř. 24 se uvádí také hodnota výše uvedených plnění s nárokem na odpočet daně i v případech, kdy je daň odvedena napřímo prostřednictvím daňového přiznání v jiném členském státě nikoliv v rámci režimu jednoho správního místa.
  • Na ř. 26 se uvede hodnota dle § 71h zákona o DPH osvobozeného dodání zboží zahraniční osobou provozovateli elektronického rozhraní, pokud jde o dodání zboží podle § 13a odst. 2 písm. a).
 • Dále byly provedeny úpravy řádku 45, pokynů pro jeho vyplnění a pokynů pro vyplnění dodatečného daňového přiznání v souvislosti s novým ustanovením § 79e zákona o DPH, týkajícím se povinnosti dlužníka při zrušení registrace snížit odpočet daně, resp. oprávnění opětovně uplatněný odpočet daně zvýšit.
Protože plátci DPH mají povinnost odevzdávat přiznání elektronicky, aktualizovali jsme export přiznání k DPH ve formátu XML. Tisk nového formuláře je možné provést přimo z portálu daňové správy po jeho úspěšném elektronickém podání.
Stávající tisk formuláře programem Komunikátor jsme neaktualizovali, protože se tento nikam neodevzdává a slouží jen k pomocným účelům. Starý a nový vzor přiznání se liší jen drobným rozdílem v popiskách některých řádků.
Upraveny byly také znaky DPH, dostupné v jednotlivých knihách a evidencích programu Deník, aby odpovídaly nové legislativě.


Nejnovější aktualizaci si stáhnete z tohoto odkazu.


Aktuální Aktualizujte svůj TeamViewer JAPO

Až do července 2021 jsme používali starší verzi TeamVieweru 10, která vyžadovala, abyste měli nainstalován TeamViewer 10 nebo starší (plnou verzi nebo klienta). Bylo to kvůli zpětné kompatibilitě, protože nové verze TeamVieweru už nepodporují Windows XP a my jsme nechtěli uživatele tohoto operačního systému o možnost vzdáleného přístupu připravit. 


Od září 2021 už ale nebude TeamViewer 10 podporován (přestane fungovat) a proto jsme byli nuceni přejít na nejnovější verzi. Pokud jste dosud používali klienta TeamVieweru JAPO, budete muset udělat totéž. 
Aktualizace je velmi jednoduchá, vlastně si jen stáhnete a nainstalujete poslední verzi:
 • Původního zástupce (ikonu) TeamVieweru JAPO na ploše Windows smažte. 

 • Pokud používáte Windows 7, 8, 10 nebo 11, stáhněte si TeamViewer z tohoto odkazu.
 • Pokud používáte Windows XP neboVista, stáhněte si TeamViewer z tohoto odkazu.
 • Stažený program přesuňte na plochu Windows.
Ovládání nové verze je zcela stejné, jako u verze původní. Všechny změny jsou "vnitřní".

Podrobný popis instalace a ovládání TeamVieweru si můžete stáhnout zde.Verze pro 3. čtvrtletí jsou k dispozici

Od 31. května jsou na našich stránkách k dispozici nejnovější aktualizace pro 3. čtvrtletí 2021. Díky velkému množství legislativních změn, vyvolaných covidem, byly programy JAPO upravovány průběžně a aktualizace byly k dispozici prakticky každých pár dnů.

Nejnovější verze v tomto trendu pokračují a když už se snad konečně dočkáme menšího oddechu v otázce legislativy, můžeme se soustředit na funkční vylepšování programů. Začali jsme u Mezd Profi, kde byla postupně předělána všechna elektronická podání ve formátu XML. Nyní je už neprovádí program Komunikátor ale přímo Mzdy Profi.

K tomuto tématu jsme vydali podrobný návod, ve kterém najdete přehled všech elektronických podání a popis změn proti původní verzi programu. V následujících dnech se budeme témuž věnovat i u Deníku a Skladu Profi. Cílem je, aby program Komunikátor žádné elektronické podání neprováděl a byl používán pouze ke grafickému tisku.


Nejnovější aktualizaci si stáhnete z tohoto odkazu.Verze pro 2. čtvrtletí jsou k dispozici


O
d 30. března jsou na našich stránkách k dispozici nejnovější aktualizace pro 2. čtvrtletí 2021. Mimo jiné přináší důležité novinky do programu Mzdy Profi:

 • Nový Přehled o pojistném pro OSSZ, vzor 2021. Možné je jeho elektronické podání nebo tisk v dosovské formě. Grafický tisk pomocí Komunikátoru dostupný nebude, k dispozici totiž máte tisk elektronicky podaného formuláře přímo z ePortálu ČSSZ.
 • Nový export seznamu zaměstnanců a jejich testování na COVID, který je možné po převodu na sešit excelu načíst na portál http://www.samotesty-covid.cz a požádat tak o proplacení části nákladů za testy. Podrobný popis najdete v tomto návodu.
 • Přepracovaný tisk přehledů o pojistném pro zdravotní pojišťovny. Nově program po zadání příslušného období vypočítá přehledy pro všechny zdravotní pojišťovny a pak zobrazí jejich seznam. Uživatel si v seznamu postupně vybírá pojišťovny, kterým chce podání vytisknout nebo elektronicky podat. Popis nového systému najdete v tomto návodu
 • Upravena byla i ostatní nově zpracovaná elektronická podání. Přehled novinek najdete v tomto návodu.
Pokud nemáte sjednáno předplacené zasílání nebo stahování změn pro rok 2021, budete k jejich instalaci potřebovat konfigurační heslo, které si můžete objednat mailem nebo telefonicky. A co dalšího nové verze přináší?

Nová "izolačka" ve Mzdách Profi:

 • Na základě hlasování v poslanecké sněmovně byl změněn způsob výpočtu příspěvku ke karanténě na tzv. "izolačku". Podrobný popis této problematiky je k dispozici v tomto návodu.
 • Evidence mzdových klíčů byla rozšířena o dva mzdové klíče týkající se izolačky (054 a 642).
 • V evidenci pracovních neschopností najdete nový přepínač "izolačka", kterým se nastavuje, jestli má pracovník na příspěvek ke karanténě (izolačku) nárok nebo nikoliv. Zatím je aktivní pouze v březnu a dubnu 2021.
 • Nově se také v kartě PN sleduje počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti, ve kterých zaměstnanec nepracoval (kdy např. byl v karanténě a současně z domu pracoval a pobíral za to mzdu). Tato informace je potřebná ke stanovení výše příspěvku ke karanténě (izolačky).
 • Upraven byl výpočet náhrad za dobu pracovní neschopnosti, nově se do mzdového listu vkládají také klíče, týkající se izolačky (054 a 642) na které se samostatně uvádí výše příspěvku ke karanténě. Tato informace se také zpětně přenáší do karty PN.
 • V evidenci zaměstnanců pod klávesou F3 a dále pod položkou Výkazy pro OSSZ je k dispozici nová tisková sestava s podrobostmi o vykázaném příspěvku ke karanténě za zvolený měsíc. Tisknou se pracovníci, kteří izolačku obdrželi, u každého pak její výše a počet kalendářních dnů, za které příspěvek pobírali.

Nová evidence testování zaměstnanců na covid ve Mzdách Profi:

 • Ve mzdových listech zaměstnanců se nově evidují až čtyři termíny, kdy byl pracovník v daném měsíci testován na covid a jejich výsledek (negativní, pozitivní).
 • Aby nebylo nutné zadávat termíny ke všem zaměstnancům ručně, najdete v evidenci zaměstnanců pod klávesou F3 (výkazy k odevzdání) a volbě Sestav pro zdravotní pojišťovny novou funkci Nastavení testování na covid. Můžete ji provést pro všechny nebo vybrané zaměstnance a za zvolený měsíc. Zadáváte max. 4 termíny, kdy testování zaměstnanců ve firmě probíhalo. Toto se zapíše do mzdových listů všech (vybraných) zaměstnanců za zvolený měsíc. Pokud se některý pracovník testování v některém termínu nezúčastnil, provedete pak změnu přímo v jeho mzdovém listu.
 • V evidenci zaměstnanců pod klávesou F3 (výkazy k odevzdání) a volbě Sestav pro zdravotní pojišťovny najdete novou sestavu Přehled testování na covid. Tato může sloužit jako výkaz, na jehož základě zdravotní pojišťovna proplatí testy.
 • Termíny testování na covid je možné zapsat také do evidence docházky, tam je to ale jen evidenční záležitost, nikam odtud tyto informace nepřechází.
 • Celá problematika testování zaměstnanců na covid je poměrně komplexní, proto k ní byl zpracován detailní návod, který si můžete stáhnout zde.

Samozřejmě budou následovat další úpravy:

 • V dohledné době bude vydán nový přehled o pojistném pro OSSZ, který bude obsahovat údaje o ošetřovačce. Jakmile bude k dispozici, upravím jak jeho tištěnou verzi, tak export do XML.
 • Zdravotní pojišťovny by měly připravit elektronickou verzi formuláře, kterým se bude žádat o proplacení testů na covid. Rovněž ta by měla být do programu Mzdy zahrnuta.
Sledujte proto naše stránky a stahujte si aktualizace. Vzhledem očekávanému novému přehledu o pojistném pro OSSZ budou aktualizaci pro 2. čtvrtletí 2021 potřebovat všichni uživatelé programu Mzdy Profi.Spuštěn portál Moje daně

Ministerstvo financí spustilo 1. března 2021 nový portál Moje daně, který má zjednodušit komunikaci mezi poplatníkem a finančním úřadem. Systém je podobný internetovému bankovnictví. Přes portál je možné podat přiznání ke všem daním a každý poplatník má mít v systému osobní daňový kalendář s upozorněním na blížící se daňovou povinnost. Zabudována je také služba automatického vyplňování daňových formulářů.

Pro přihlášení k portálu je možné využít občanský průkaz s čipem, mobilní klíč eGovernmentu, bankovní identitu, datovou schránku nebo je možné si přístupové údaje vyzvednout na finančním úřadě.

Protože prostředí portálu Moje daně se liší od původního Daňového portálu, zpracoval jsem nový návod, který vám pomůže při načtení elektronických podání vygenerovaných programem JAPO. Můžete si jej přečíst a uložit zde.Stahujte verze pro rok 2021

Od začátku roku skoro každý den uvolňujeme nové akualizace, které přináší další várky novinek:
 • 4. května byla do Mezd Profi doplněna důležitá úprava v návaznosti na chybu v zákoně o daních z příjmů. V daňovém balíčku, který zrušil roční limit daňového bonusu omylem zůstal bonus měsíční (5025 Kč). Upravený program proto automaticky nastaví výši maximálního bonusu na tuto hodnotu a počítá s ní při výpočtu mezd ve mzdových listech. V roční uzávěrce mezd za rok 2021 (výpočet daně a daňového zvýhodnění) je zrušen maximální roční daňový bonus bez ohledu na nastaven, provedené v Ovládacím panelu - Nastavení mzdových výpočtů - Nastavení bonusu.
 • 4. ledna to bylo definitivní zapnutí výpočtu daně z příjmu zaměstnanců z hrubé mzdy. Program Mzdy Profi kromě toho obsahuje nové daňové tabulky a aktuální slevy na dani, přesně tak, jak to bylo schváleno v daňovém balíčku. K dispozici je také nová verze programu Komunikátor, která přináší výplatní pásky upravené na novou legislativu.
 • 5. ledna byla do Mezd Profi doplněna aktualizovaná problematika dovolených. Stará dovolená se v roce 2021 bude sledovat ve dnech, nová v hodinách. Podle toho byly upraveny všechny tabulky, mzdové klíče a tiskové sestavy.  Podrobnosti najdete v tomto návoduDoplněny také byly mzdové klíče pro účtování stravenkového paušálu.
 • 6. ledna byl Deník Profi rozšířen o mimořádné odpisy. Podrobnosti najdete v tomto návodu.
 • 11. ledna byl do Mezd Profi a Komunikátoru doplněn nový vzor formuláře "Výpočet daně a daňového zvýhodnění" a upraven tisk výplatní pásky v grafické podobě.
 • 13. ledna byl v Deníku Profi upraven výpočet zrychlených odpisů, do Asistenta byl doplněn nejnovější vzor Přiznání k dani z příjmu za rok 2020 včetně příloh 1 a 2.
 • 15. ledna bylo v Deníku a Skladu Profi upraveno nastavení sazeb DPH podle roku jejich platnosti. Tabulka s tímto nastavením je dostupná ve všech evidencích programu, ve kterých se zapisuje datum zdanitelného plnění. Vyvolá se stiskem klávesy F5 na datu zdanitelného plnění. V odběratelských fakturách je po stisku klávesy F4 možné do údaje zdanitelné plnění vložit dnešní datum. Původně se vkládalo účetní datum a den zůstal nevyplněn (obsluha jej musela doplnit ručně).
 • 22. ledna byly v Deníku Profi úpraveny evidence majetku a drobného majetku. V evidenci drobného majetku byl navíc zjednodušen vstupní datový formulář, nadále neobsahuje údaje, které není u tohoto druhu majetku nutné zadávat
 • 25. ledna byly do Mezd Profi doplněny formuláře potvrzení o zdanitelných příjmech pro srážkovou a zálohovou daň. Zatím se jedná o DOSovské verze, dostupné po stisku klávesy F3 (výkazy k odevzdání) a následně Sestavy pro zaměstnance. Grafická verze bude doplněna do Komunikátoru v nejbližší možné době
 • 1. února byly do Komunikátoru a Mezd Profi doplněny grafické verze formuláře potvrzení o zdanitelných příjmech pro srážkovou a zálohovou daň. Byl také upraven tisk obyčejných sestav (seznamů všeho možného) v Komunikátoru
 • 2. února byly ve Mzdách Profi upraveny mzdové listy (spodní, sumarizační část vstupního datového formuláře). Byly odstraněny údaje o hrubé mzdě zaokrouhlené a důchodovém spoření, místo toho se uvádí zdravotní a sociální pojištění jak za pracovníka, tak za zaměstnavatele. Kromě toho se zobrazuje i procento pojištění. Je tak možná snadná kontrola správnosti nastavení. Solidární daň se zobrazuje zatmavená, je však stále vidět, aby byla možná kontrola, zda si její výpočet obsluha omylem nezapnula.
 • 4. února byla ve Mzdách Profi upravena tisková sestavy seznam zaměstnanců a zůstatků jejich dovolené. Nyní se správně zobrazují jednotky k množství dovolené - před rokem 2021 u staré i nové dovolené dny, v roce 2021 u staré dny a u nové hodiny a po roce 2021 u staré i nové hodiny.
 • 5. února byl ve Mzdách Profi upraven způsob tisku stravenkového paušálu na grafické výplatní pásce a mzdovém listu, které jsou tištěny pomocí programu Komunikátor.
 • 9. února byl ve Mzdách Profi zdokonalen výpočet průměrů v situaci, kdy mzdové klíče roku 2021 se liší od těch loňských. Evidence mzdových klíčů je uživatelsky přístupná, je možné klíče upravovat a doplňovat, vždy by ale měla být zachována kontinuita (návaznost) mezi jedotlivými účetními roky. Nově zdokonalený výpočet průměrů reaguje na situaci, kdy tomu tak není - kdy např. v roce 2020 byly uživaelem vytvořeny a používány mzdové klíče, které v účetním roce 2021 chybí. Aby se podobným problémům předešlo, program při výpočtu průměru používá nastavení průměrů provedené v evidenci mzdových klíčů toho účetního roku, ve kterém se nachází čtvrtletí, za které se výpočet provádí. Dále byla upravena spodní sumarizační části vstupního datového formuláře mzdového listu. Byla odstraněna chyba v zobrazení při přepočítání údajů ve mzdovém listu.
 • 10. února bylo do Mezd Profi do mzdového listu doplněno automatické vyplňování hodnoty na klíči 086 - dny po nároku na důchod. Dříve se tento klíč do mzdového listu pouze automaticky vložil, příslušný počet dnů ale bylo potřeba zapsat ručně
 • 12. února byl ve Mzdách Profi upraven výpočet náhrad za dobu pracovní neschopnosti. Nově se při něm uplatní zaručená mzda. Aby byla tato funkce aktivní, musí být zapnuta v Ovládacím panelu - Nastavení provozu aplikací. V případě, že hodinový výdělek za minulé čtvrtletí nebo minulých 12 měsíců je menší než hodinová sazba zaručené mzdy, použije se pro výpočet redukovaného výdělku hodinová sazba zaručené mzdy. V případě, že pracovník nemá zaručenou mzdu nastavenu, vychází se vždy z průměrného výdělku.
 • 18. února byl do Deníku Profi doplněna nový detailní seznam nezaplacených přijatých a vydaných dokladů. Kromě běžných údajů o každém z dokladů jsou zde zobrazeny i základy DPH a výše DPH dle jednotlivých sazeb
 • 26. února byl v Deníku a Skladu Profi upraven tisk příjmového pokladního dokladu (v odběratelských fakturách pod klávesou F5). Program nejprve zjistí, jestli je faktura zaplacena a pokud nějakou platbu zjistí, předvyplní na příjmovém dokladu dlužnou částku (částečnou úhradu). Nově je také možné zvolit měnu, ve které bude platba provedena. Přepínat můžete mezi předdefinovanými cizími měnami (v Ovládacím panelu), předvyplněná částka platby se pak automaticky přepočítá přednastaveným kurzem na příslušnou měnu. Samozřejmě je možné částku k úhradě libovolně změnit. V případě platby v cizí měně je pak na příjmovém dokladu uveden i přepočet na Kč včetně použitého kurzu
V práci na nových verzích dále pokračujeme, v nejbližších dnech se můžete těšit na další novinky.
 • Máte-li předplacené stahování změn v roce 2020, můžete si stahovat všechny aktualizace, které vydáme do konce února 2021. V případě zájmu si můžete stahování změn prodloužit i na rok 2021.
 • Máte-li předplacené zasíláním změn, dostali jste CD s aktualizacemi pro rok 2021 ve druhém prosincovém týdnu. Doporučujeme Vám stahovat si a instalovat všechny aktualizace z našich stránek až do konce února 2021. V případě zájmu si můžete zasílání změn prodloužit i na rok 2021.
 • Pokud si objednáváte aktualizace jednorázově (např. vždy na konci roku), můžete si nové verze objednat už nyní. Stahovat a instalovat si budete moci všechny aktualizace až do konce února 2021.

Připravili jsme speciální stránku, na které najdete informace k verzím pro rok 2021 a způsobu jejich objednání. Samozřejmě pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte a napište nebo zavolejte. S objednávkou aktualizací zbytečně neotálejte, i ten "nejobyčejnější" jednorázový upgrade pro rok 2021 vám dává možnost si stahovat změny až do konce února roku 2021. Budete tak mít k dispozici konfigurační heslo povolující instalaci a kdy ji provedete, to už bude záležet na vás. V této šílené covidové době budete mít zcela jiné starosti, než myslet na aktualizaci účetního a mzdového software ...


Doplnění starších verzí pro použití v roce 2021

Velmi důležitá změna se týká vnitřního fungování programů Deník, Sklad a Pokladna. Všechny tyto programy obsahují zabudovanou tabulku s legislativou od roku 1993 dále. Sazby DPH zde byly nadefinovány do konce roku 2020, pro rok 2021 a další již nebyly obsaženy.

Součástí přípravy verzí pro nový účetní rok je i pečlivé testování všech parametrů programu. Při něm se také tento nedostatek projevil. Proto byla okamžitě tabulka se sazbami DPH rozšířena (s dostatečnou rezervou až do roku 2050). Nové verze pro rok 2021 tedy mají tento problém vyřešen, když si je nainstalujete ještě před zahájením práce v účetním roce 2021, bude vše fungovat tak jak má.

CO ALE STARŠÍ NEAKTUALIZOVANÉ PROGRAMY?

I když se přechod na verze pro rok 2021 jednoznačně vyplatí, je zde část uživatelů, kteří své programy aktualizují jednou za pár let. Pokud jsou to neplátci DPH, nic se neděje. Plátci by ale měli problém - od 1. ledna 2021 by jim ve všech evidencích přestal fungovat automatický výpočet DPH. Aby k tomuto nedošlo, připravil jsem doplňkový balíček, který libovolný starší program aktualizuje na verzi pro 4. čtvrtletí 2020, která má tento problém již také vyřešen. Uživatelé s předplacenými aktualizacemi pro rok 2020 nebo zakoupeným upgradem pro 4. čtvrtletí 2020 si jej mohou instalovat bez omezení. Ostatní si musí zakoupit konfigurační heslo, které instalaci balíčku povolí.

SAMOZŘEJMĚ NEJLEPŠÍM ŘEŠENÍM JE AKTUALIZOVAT SVŮJ PROGRAM NA VERZI PRO ROK 2021Důležité aktualizace pro 4. čtvrtletí


Nové verze programů JAPO pro 4. čtvrtletí přinášejí celou řadu důležitých novinek. Jejich instalaci doporučujeme všem uživatelům.


Deník Profi, Sklad Profi:

 • zásadní přepracování problematiky pokladen a účtů v cizích měnách. Nově je možné v programu vést až pět cizoměnových účtů a pokladen, upraveny byly všechny návazné funkce a tiskové sestavy
 • pokud v adresáři firem zadáte do číselné části DIČa firmy samé devítky, nebude se DIČ přenášet do kontrolního hlášení (zůstane prázdné). Tato možnost je vítaná např. v případech, kdy vám dodavatel poskytne DIČ začínající EU. V tomto a několika dalších případech se DIČ v kontrolním hlášení neuvádí
 • zjednodušena byla také nastavení v Ovládacích panelech. Nastavení (povolení) více běžných účtů a více pokladen bylo přesunuto přímo do nabídek, kde se běžné účty a pokladny pojmenovávají. Z ovládacích panelů byly vyřazeny přepínače, které se již nevyužívají, nebo se nastavují automaticky. Jednotlivé položky pak byly nově seřazeny a opticky rozděleny
 • podrobný návod k problematice pěti cizích měn v programu si můžete stáhnout zde
Mzdy Profi:
 • v první záložce karty pracovníka je možné zvolit, zda se jedná o běžný úvazek nebo úvazek zkrácený. Tato volba má vliv na kontrolu zaručené mzdy, v případě zkráceného úvazku se totiž zaručená mzda zvyšuje v poměru ke kratšímu úvazku, v případě běžného (nebo kratšího) úvazku se pak zaručená mzda krátí. Přepínání se provádí stiskem mezerníku na položce úvazek
 • dříve se příslušný vzor přehledu o pojistném pro OSSZ volil automaticky podle toho, za jaký měsíc roku se přehled podával. Nově jsou ve všech nabídkách k dispozici přehledy oba (tedy ten běžný a pak ten speciální, týkající se programu Antivirus C). Je na obsluze programu, který přehled si vytiskne nebo vygeneruje ve formátu XML a následně jej podá.
 • v návaznosti na předpokládané zrušení superhrubé mzdy od roku 2021 byla přepracována celá problematika výpočtu daně z příjmu. Program je nově připraven na nový způsob výpočtu daně z příjmu. Aktuálně platný způsob výpočtu je zobrazen v Ovládacím panelu, Nastavení provozu aplikací. Není možné jej změnit, program je zatím "natvrdo" nastaven na výpočet daně ze superhrubé mzdy. Jakmile bude daňová změna schválena, bude přepnutí způsobu výpočtu daně aktivováno i v programu
 • před tiskem výplatních pásek a mzdových listů je možné zadat poznámku v délce 60 znaků. Tato poznámka se vytiskne na všechny doklady a může obsahovat např. nějaké oznámení zaměstnavatele apod. Text poznámky se nikde neukládá a pokud jej nevyplníte, nebude na dokladech obsažen
 • zásadní přepracování problematiky pokladen a účtů v cizích měnách. I když se to týká především programů Deník a Sklad Profi, z důvodů vzájemné kompatibility jsou některá nastavení k dispozici i v programu Mzdy Profi
 • podobně jako u Deníku a Skladu Profi byla zjednodušena také nastavení v Ovládacích panelech. Nastavení (povolení) více běžných účtů a více pokladen bylo přesunuto přímo do nabídek, kde se běžné účty a pokladny pojmenovávají. Z ovládacích panelů byly vyřazeny přepínače, které se již nevyužívají, nebo se nastavují automaticky. Jednotlivé položky pak byly nově seřazeny a opticky rozděleny
 • podrobný návod k nejdůležitějším změnám ve Mzdách Profi si můžete stáhnout zde
Aktualizaci si můžete stáhnout z tohoto odkazu, před instalací nezapomeňte ukončit všechny programy JAPO včetně Komunikátoru.Důležitá aktualizace Mezd Profi (Antivirus C)

Nejnovější aktualizace Mezd Profi z 10. července 2020 obsahuje podporu pro vládní program Antivirus C.

Zákonem 300/2020 Sb. je zaměstnavatelům umožněno snížit vyměřovací základ zaměstnavatele za kalendářní měsíce červen - srpen 2020 s tím, že do něj nezahrnou vyměřovací základy zaměstnanců v pracovním poměru, jejichž pracovní poměr trvá v posledním dni kalendářního měsíce, u každého zaměstnance však maximálně 52253 Kč. To znamená, že část vyměřovacího základu zaměstnance, převyšující částku 52253 Kč se do vyměřovacího základu zahrne vždy. Vyměřovací základ však nelze snížit o vyměřovací základ zaměstnance, kterému byla dána výpověď z důvodů uvedených v paragrafu 52 písmeno a) až c) zákoníku práce.

Nárok na prominutí pojistného, resp. snížení vyměřovacího základu má zaměstnavatel tehdy, pokud:

 • počet jeho pracovníků nepřesahuje v posledním dni kalendářního měsíce 50
 • počet jeho zaměstnanců, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, činí v posledním dni kalendářního měsíce alespoň 90% počtu těchto zaměstnanců k 31. březnu 2020
 • úhrn vyměřovacích základů těchto zaměstnanců činí alespoň 90% úhrnu za březen 2020
 • odvedl pojistné, které jsou povinní platit zaměstnanci (6,5%) ve stanovené lhůtě
 • za kalendářní měsíc nečerpá prostředky z programu Antivirus A a B

Uplatnit prominutí pojistného lze pouze prostřednictvím nové verze přehledu, která je k dispozici v aktualizované verzi programu Mzdy Profi. Po zadání vstupních dat přehledu (období apod.) se v roce 2020 zobrazí dotaz, jestli má být uplatněno snížení vyměřovacího základu sociálního pojištění za zaměstnavatele. Pokud odpovíte ano, je možné zadat snížený vyměřovací základ a odpovídající pojistné za zaměstnavatele. Pak se vygeneruje XML soubor s novou strukturou, který lze na ePortál ČSSZ načíst. Pokud snížení vyměřovacího základu neuplatňujete, generuje se XML struktura původní.

Snížené hodnoty pojistného za zaměstnavatele je také možné vytisknout pomocí stávajících formulářů přehledu o pojistném (DOSovský i grafický v Komunikátoru). Postup je stejný jako při generování XML souboru, opět upravené hodnoty vyměřovacího základu a pojistného zadáte z klávesnice.

V evidenci zaměstnanců pod klávesou F3 (sestavy k odevzdání) v nabídce Sestavy pro OSSZ najdete novou tiskovou sestavu Detaily k Antiviru C. Do ní se zahrnou zaměstnanci dle vašeho výběru (všichni nebo označení) a za zvolené období se provede sumarizace vyměřovacího základu sociálního pojištění, u každého pracovníka pak jeho snížení o 52253 Kč a následný výpočet sociálního pojištění (za firmu). Kromě toho program sumarizuje i vyměřovací základy za březen 2020 a provede procentuelní porovnání se sumarizací vyměřovacích základů za zvolený měsíc. Snadno tak ověříte splnění podmíny 90%. Výsledky z této sestavy tak mohou být podkladem k odevzdání Přehledu se sníženým pojistným.

Ale pozor - program v této sestavě nekontroluje, u kterých pracovníků může být snížení pojistného uplatněno - to je na vás. Zaměstnance si vyberte (označte mezerníkem) a sestavu nechte vypočítat jen pro vybrané zaměstnance. Stejně tak musíte sami posoudit, jestli zaměstnavatel splnil výše uvedené podmínky a má na slevu pojistného dle Antiviru C nárok !!!

Ke všem uvedeným změnám jsme vydali návod, který si ve formátu PDF můžete stáhnout zde.Změny v instalátorech aktualiza

Od 9. června byly provedeny následující změny v instalátorech aktualizací (upgradů) programů JAPO:
 • Program Konto už není součástí kombinovaného upgrade. Vzhledem k tomu, že Ing. Kolínek vydává jeho aktualizace s velmi malou četností, byl pro něj vytvořen samostatný instalátor. Je ke stažení na všech obvyklých stránkách a také pomocí tohoto odkazu.
 • Kombinovaný upgrade umožňuje provést samostatnou aktualizaci programu Mzdy. Dříve to bylo možné pouze současně s Deníkem Profi. Tuto novinku jsme zavedli proto, že současná koronavirová doba si vyžádala mnoho aktualizací Mezd, které nemají na soubory, které využívá i Deník vliv a není proto nutné aktualizovat oba programy současně.
 • Je k dispozici nový instalátor aktualizace pro velmi staré verze Deníku, Skladu a Pokladny. Týká se verzí, které podporovaly pouze dvě sazby DPH (rok 2014 a starší). Řada uživatelů v nich má uložena svá historická data a sem tam se do nich potřebují podívat. Tento instalátor nepřidává do starých programů žádné nové funkce, pouze umožňuje jejich bezproblémvé spouštění i v roce 2020 a dalších.


Důležitá aktualizace Mezd Profi

Nejnovější aktualizace Mezd Profi pro 2. čtvrtletí 2020 obsahuje tyto novinky v souvislosti s epidemií koronaviru:
 • Automatický výpočet nároku na náhradu mezd zaměstnanců z programu Antivirus. Sestava je k dispozici v menu výkazů k odevzdání, dostupném po stisku klávesy F3 v evidenci zaměstnanců. Je potřeba zvolit mzdový klíč, na který byly ve mzdových listech účtovány náhrady mzdy za dobu epidemie koronaviru (předvolen je klíč 440). Program pak u každého pracovníka sumarizuje část mzdy na tomto klíči a dopočítá k ní zdravotní a sociální pojištění "za firmu". Součet těchto částek pak dává hodnotu náhrady, kterou firmě refunduje stát. Aktualizace z 6. května přináší úpravu zobrazení výsledků výpočtů v sestavě - nově musí být s přesností na dvě desetinná místa, přičemž druhé desetinné místo se zaokrouhluje podle třetího.
 • Automatický výpočet dorovnání zdravotního pojištění zaměstnanců z důvodu překážek na straně zaměstnavatele. Výpočet dorovnání se spouští stejným způsobem jako dosud, navíc se program ale ptá, jestli jde dorovnání k tíži zaměstnance (bylo už dříve) nebo zaměstnavatele (novinka). Ve druhém případě je dorovnání účtováno na nový klíč 811 a patřičným způsobem se také snižuje superhrubá mzda, aby nebyla dotčena zvýšeným zdravotním pojištěním "za firmu". Toto snížení superhrubé mzdy se zapisuje na nový klíč 812.
 • K dispozici je nový návod, který vás s použitím obou funkcí podrobně seznámí. Ke stažení je zde.
Kromě toho je v programu i tato starší oprava a řada funkčních vylepšení:
 • Opravuje funkci načtení přeplatku daně na zálohách (dostupná po stisku klávesy F4 ve mzdovém listu). Tato funkce do otevřeného mzdového listu načte přeplatek daně, vypočtený v minulém účetním roce. Bohužel ve starší verzi programu tato funkce nefungovala spolehlivě. Proto pokud jste ji použili, proveďte srovnání s formulářem Výpočet daně a daňového zvýhodnění, případně načtete hodnoty přeplatků znovu.
 • V kartě pracovníka v záložce F7 je možné v řádku "k výplatě" nastavit bankovní spojení zaměstnance i v případě, že si přeje předávání výplaty v hotovosti. Takto uložené údaje je pak možné využít při generování Přílohy k žádosti o dávky, kde lze zvolit jiný způsob výplaty dávky, než je předvolený pro mzdu. Jaké je využití této novinky? Pokud pracovník požaduje výplatu mzdy v hotovosti a vy si přesto uložíte v tabulce jeho bankovní spojení, když bude chtít poslat např. nemocenské dávky na účet, vy zvolíte tuto možnost při generování Přílohy k žádosti o dávky a program automaticky vyplní do formuláře i bankovní spojení.
 • Další novinkou je možnost zapnout si automatický přepočet mzdového listu. Pokud je tato funkce aktivní, provádí při každém odchodu ze mzdového listu nebo před jeho uzavřením kontrolní přepočítání celého mzdového listu. Může tak odhalit případné chyby a odstranit je. Zapnutí této funkce vám doporučujeme.
 • Evidence mzdových klíčů byla rozšířena o nový statistic klíč 099, na který je možné zapisovat i záporné hodnoty (jako na jediný mzdový klíč v programu). Hodnoty zapisované na tento mzdový klíč nevstupují do žádných výpočtů, můžete jej tedy použít k libovolnému účelu (pojmenovat si jej jak chcete). V případě zájmu o nový klíč přejděte v Hlavním menu programu Mzdy do Pomocných evidencí, zvolte Mzdové klíče a v nich pak stiskněte klávesu F10. Nový klíč se automaticky do evidence doplní. Pak s jej můžete jakkoliv přejmenovat.
 • Součástí aktualizace jsou mimo jiné i nové formuláře Potvrzení o zdanitelných příjmech pro srážkovou i zálohovou daň platné v roce 2020. Z tohoto důvodu byla vydána také nová verze programu Komunikátor.
Aktualizaci si můžete stáhnout z tohoto odkazu, před instalací nezapomeňte ukončit všechny programy JAPO včetně Komunikátoru.Aktualizace certifikátů pro EET

V současné době postupně končí platnost certifikátů pro EET těch podnikatelů, kteří do této povinnosti spadli v rámci druhé vlny. Nový certifikát si včas vygenerujte na Daňovém portálu v sekci Elektronická evidence tržeb - Správa údajů evidence tržeb. Přímá adresa této stránky je zde:
Nový certifikát vygenerujete pod záložkou Certifikáty a následně Vstup na stránky certifikační autority pro správu certifikátů. Zobrazí se tabulka aktuálně platných certifikátů včetně data vypršení jejich platnosti. Nový certifikát si vytvoříte kleputím na tlačítko Nový certifikát v záhlaví stránky. Jakmile bude vygenerován budete si jej moci uložit do svého PC. Doporučujeme zvolit plochu Windows.

Následně je potřeba nový certifikát vložit do servisního panelu EET2. Protože jsme se u stávající verze 0.41 setkali s problémem, že si s novým certifikátem nerozuměla, doporučujeme Vám nejprve modul EET2 Mopro aktualizovat na nejnovější verzi (0.51). Přímý odkaz ke stažení aktualizace najdete zde:
Instalátor si uložte na plochu a kliknutím na jeho ikonu novou verzi modulu nainstalujte. Po skončení instalace spusťte servisní dialogové okno modulu EET2. Nový certifikát vložíte stiskem tlačítka + v pravé části okna (vedle názvu stávajícího certifikátu). Program se zeptá, kde je nový certifikát uložen, načte jej a bude po vás chtít pro kontrolu heslo k certifikátu. Tím bude aktualizace certifikátu hotova.

Pokud nemáte odvahu se do aktualizace pustit sami, zavolejte na hot-line 777161716 a my vám s tím pomůžeme (např. pomocí vzdáleného přístupu prograem TeamViewer). Nenechávejte obnovu certifikátu na poslední chvíli, jakmile skončí jeho platnost, nebude možné do EET odesílat žádné informace.Nové návody k ePortálu ČSSZ

Protože se na hot-line často setkáváme s tím, že máte nejasnosti ohledně práce s eNeschopenkami a podáváním výkazů ve formátu XML na ePortálu ČSSZ, připravili jsme nové ilustrované a velmi podrobné návody:
 • eNeschopenky na ePortálu ČSSZ vás seznámí s přihlášením na ePortál, nastavením posílání informací o pracovních neschopnostech, zjišťováním informací o PN jednotlivých pracovníků a zobrazením přehledu všech podání týkajících se PN zaměstnanců firmy.
 • Elektronické podání výkazů na ePortálu ČSSZ vás provede postupem odevzdání elektronických verzí výkazů ve formátu HTML a jejich případnou kontrolou, opravdou a tiskem na ePortálu.

Věříme, že nové návody po vás budou přínosné a ulehčí vám práci.Důležitá aktualizace Mezd Profi z 27. 1.

Od 23. ledna je k dispozici důležitá aktualizace Mezd Profi, která mimo jiné přináší úpravy v exportu dvou důležitých výkazů do formátu XML. Jedná se o Přílohu k žádosti o dávky a Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti. Export obou těchto formulářů jsme připravovali podle podkladů ČSSZ, bohužel na jejich straně došlo na poslední chvíli k několiks změnám, které při načítání XML souborů působily problémy.
 • Kompletně byl přepracován export "Přílohy k žádosti o dávky" do formátu XML. Nyní jej provádí přímo program Mzdy Profi (původně to dělal Komunikátor). Formát souboru byl upřesněn podle nejnovější specifikace, číslo rozhodnutí o PN bylo prodlouženo na 18 znaků. Byly odstraněny problémy s načítáním způsobu vyplácení mzdy vzniklé změnou struktury XML ze strany ČSSZ.
 • Nová verze programu Komunikátor obsahuje upravený formulář Přílohy k žádosti o dávky, ve kterém je rovněž číslo rozhodnutí o PN prodlouženo na 18 znaků.
 • Upraven byl také export do XML u nového formuláře "Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti". Byl odstraněn problém s rodným číslem pracovníka, které se díky změně ve struktuře XML načítalo s chybou nebo vůbec. I tuto sestavu převádí do formátu XML přímo program Mzdy Profi.
Pokud používáte program Mzdy Profi, rozhodně vám doporučujeme stáhnout si nejnovější aktualizaci. Instalátor kombinovaného upgrade je k dispozici zde.

Aktuální Informace pro uživatele programu Konto

Vývoj a podporu programu Konto provádí Ing. Kolínek jako samostatná fyzická osoba (OSVČ), s firmou JAPO již nemá několik let nic společného. Plné verze i aktualizace instaluje sám, proto je není možné z těchto stránek stáhnout. Protože ale byli uživatelé programu Konto zvyklí na těchto stránkách hledat informace k programu a jeho aktualizacím, uvádím zde kontakt na Ing. Kolínka:
e-mail: akribius68@gmail.com
hot-line: 702 216 901
Kompletní kontaktní údaje:
Ing. Jaroslav Kolínek
687 12 Bílovice 389
IČO: 42331625
DIČ: neplátce DPH


Servisní zásahy na dálku (přes internet)

Chtěli bychom Vás na tomto místě upozornit na novou službu. Budete-li mít jakékoliv problémy, které bude nutné řešit přímo na Vašem PC, můžeme se pomocí programu TeamViewer připojit k Vašemu počítači a pracovat s ním, jako bychom seděli vedle Vás. Jedinou podmínkou je, aby Váš počítač byl připojen k internetu dostatečně rychlým způsobem (např. ADSL).

Jak se to provede? Nejprve nám samozřejmě zavoláte a domluvíme se na přesném termínu zásahu. I my totiž musíme "sedět u PC", což vzhledem k našim častým cestám k zákazníkům není vždy splněno. Vy si navíc stáhnete klepnutím na tento odkaz program TeamViewer a uložíte si jej na plochu Windows.

V určený čas se telefonicky spojíme a Vy spustíte stažený program TeamViewer. Nadiktujete nám dva údaje, které se zobrazí na Vašem displeji:
 • Vaše ID
 • Heslo
Potom dojde k propojení obou počítačů a Vy uvidíte na displeji, jak náš pracovník pracuje s Vaším počítačem. Budete-li si nadále telefonovat, může Vám komentovat, co dělá. Řešení jakéhokoliv problému je tak velmi rychlé a odpadají náklady na cestovné. Nemusíte se bát, že bychom se k Vám připojovali bez Vašeho vědomí - aby bylo propojení možné, musí být spuštěn program TeamViewer, navíc heslo, které nám diktujete je jednorázové.

Servisní zásah na dálku (pomocí programu TeamViewer) je zpoplatněn podobně, jako zásah na místě u zákazníka. Odpadá samozřejmě cestovné.
Aktuální upgrade


A k t u á l n í   v e r z e
n a š i c h   p r o g r a m ů
m a j í   u z á v ě r k u
 


28.
září 2022Upgrade zdarma


Pokud v některém z našich programů postrádáte funkci nebo sestavu, kterou by podle Vašeho názoru použili i ostatní uživatelé, nenechávejte si tuto informaci pro sebe! Rádi program upravíme a vylepšíme.
Každý uživatel, jehož nápad bude realizován, dostane čtvrtletní upgrade obsahující jeho nápad zdarma


Upgrady z internetu


Naše programy jsou pravidelně aktualizovány k datům 1. 3., 1. 6., 1. 9. a 1. 12. a tyto upgrady jsou placené. Všechny změny, které jsou provedeny mezi tím, jsou zdarma a můžete si je volně stahovat z našich stránek nebo objednat na disketě. Když si tedy např. koupíte upgrade v březnu, tak si můžete volně stahovat všechny další změny až do konce května.

Při pravidelné údržbě jsou ceny za čtvrtletní upgrade velmi výhodné. Průměrná cena se pohybuje kolem 100 Kč.


Copyright Ing. Jaroslav Pochylý, telefon: 777 161716