JAPO
Novinky Instalační CD
Programy
Stáhněte si
Ochrana
        dat Služby
Adresy


Informace k verzím pro rok 2022


hot-line 777 161716


Noví zájemci
Uživatelé programů


Vážení uživatelé programů JAPO,

máme za sebou rok, na který asi málokdo z nás bude rád vzpomínat. Proklatý covid převrátil naše životy naruby a velmi těžce dopadl zvláště na drobné podnikatele, kterým lockdown zavřel jejich živnosti. Překotná a často si odporující nařízení vlády přinášela řadu změn i do legislativy, na které bylo potřeba velmi rychle reagovat. Takže když se ohlédnu zpět, rok 2021 pro nás byl jedním z nejnáročnějších. Bylo potřeba reagovat velmi rychle, různé podpůrné programy pro podnikatele a zaměstnance přinášely mnoho nových povinností a výkazů, které by bylo možné jen velmi těžko zpracovávat ručně. Důsledkem bylo to, že například u programu Mzdy Profi vycházely nové aktualizace každých 14 dnů, někdy i častěji …

Blíží se nový rok 2022 a jak to tak vypadá, žádná velká úleva nás nečeká. Covid znovu sílí a jak na něj bude reagovat nová vláda, která se snad v prosinci ujme svých povinností, je zatím ve hvězdách. My žádné zázračné recepty neočekáváme, proto jsme připraveni opět velmi rychle na všechny změny reagovat a přetavit je do aktualizovaných verzí našich programů. Na Vás pak bude, abyste sledovali naše internetové stránky a aktualizace si co nejrychleji instalovali. Jestli si je budete objednávat jednotlivě, nebo dáte přednost předplacenému stahování změn na celý rok, to už je na Vás. Já Vám budu doporučovat druhou variantu, protože je operativnější, ale každému vyhovuje něco jiného …

Rok, který za pár týdnů skončí, za moc nestál. Ani v tuto chvíli nám moc radosti nepřináší. Ceny energií, inflace, covid … I když to tak v tuto chvíli nevypadá, doufejme, že rok, který přijde, bude lepší. Dovolte mi, abych Vám popřál krásné prožití vánočních svátků a do roku 2022 všechno nejlepší, hlavně to zdraví, protože nic cennějšího není. 

                                    Ing. Jaroslav PochylýAktuální Objednejte si nové verze pro rok 2022

Jak už se stalo naší tradicí, začátkem prosince vždy zahajujeme dodávku nových verzí účetních a mzdových programů JAPO pro následující účetní rok. Letošní rok byl na změny v legislativě velmi bohatý, často byly schvalovány zákony, které měly zpětnou platnost, takže uzávěrka roku bude o to složitější. Z tohoto důvodu bude velmi důležité, abyste si nainstalovali nové verze pro rok 2022, které si s takovými komplikacemi poradí.

Je mi jasné, že konec roku je náročný pro každého, proto Vás nechci zdržovat čtením rozsáhlých textů a soustředím se jen na to nejdůležitější. Podrobné návody k jednotlivým novinkám si můžete stáhnout z následujících odkazů, jejich seznam se bude postupně rozrůstat:


Aktuální Pozastavení EET do 31. prosince 2022 trvá

V tuto chvíli stále zůstává v platnosti pozastavení EET do konce roku 2022. Doufejme, že nová vláda už tento systém neobnoví. Žádné bližší informace ale v tuto chvíli známé nejsou.

Příslušná funkcionalita je ve verzích pro rok 2022 stále obsažena, pokud by se v roce 2023 EET znovu spouštělo, budeme vás o tom v předstihu informovat. V tuto chvíli ale není důvod si s tím dělat starosti.

V SOUČASNÉ DOBĚ JE EET DOBROVOLNÁ

Protože EET přináší jen komplikace, doporučujeme
uživatelům, kteří to dosud neudělali, aby ji vypnuli. Provádí se to velmi jednoduše, přímo v Ovládacím panelu Deníku nebo Skladu Profi. Stačí zvolit Nastavení provozu aplikací a následně nastavení EET. Přepínač "Používat EET" stiskem mezerníku nastavíte na "Ne". Na stejném místě pak pak na začátku roku 2023 v případě nutnosti EET opět zapnete.Aktuální Mzdy Profi

Začínám záměrně naším mzdovým programem, protože ten v roce 2021 prošel velkým množstvím změn. Připomenu například covidové novinky izolačku (příspěvek ke karanténě) a evidenci testování zaměstnanců na Covid včetně automatického vykázání nároku na státní příspěvek. Z těch “běžných” bylo nejdůležitější zrušení superhrubé mzdy, přechod na dovolenou v hodinách, doplnění nových funkcí spojených se zaručenou mzdou apod.

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY

Verze pro rok 2022 přináší samozřejmě obvyklou várku legislativních změn - nové výše redukčních hranic pro výpočet denního vyměřovacího základu, novou výši maximálního vyměřovacího základu u sociálního pojištění, novou výši minimální mzdy a od ní odvozenou hranici pro přiznání daňového bonusu, samozřejmě také upravené kalendáře v zabudovaných evidencích (počty pracovních dnů, plánování směn apod.). Upravena byla také řada tiskových sestav, jmenovat mohu např. potvrzení o zdanitelných příjmech nebo výpočet daně a daňového zvýhodnění, u kterých došlo ke změnám kvůli zrušení superhrubé mzdy.

ZMĚNY VYVOLANÉ COVIDEM

Aktuální covidová situace se neustále zhoršuje, dosluhující vláda proto přijala řadu opatření, která navazují na opatření z prvního pololetí roku 2021. Opět se bude využívat Izolačka, firmy mají povinnost testovat své zaměstnance a mohou žádat o proplacení části ceny za testy. Vzhledem k tomu, že povolební situace se změnila a dosluhující vláda již nemá v Parlamentu většinu, je možné že jí navržené změny budou před schválením dále upraveny a vstoupí tak v platnost v jiné formě, než v tomu bylo v prvním pololetí. Na to samozřejmě budeme operativně reagovat a program příslušným způsobem upravíme. Totéž samozřejmě platí o všech dalších změnách, ke kterým přistoupí nová vláda, až bude jmenována.


CHYBY V DAŇOVÉM BALÍČKU

Velký zmatek do zpracování mezd přinesla nekvalitní předloha tzv. “daňového balíčku”. Ten kromě zrušení superhrubé mzdy zrušil také hranici pro maximální daňový bonus. Díky špatné práci předkladatele se ale zapomnělo na zrušení měsíčního maximálního daňového bonusu. Na tuto chybu se přišlo až v prvních měsících roku, proto bylo potřeba měsíční hranici bonusu normálně uplatňovat s tím, že při roční uzávěrce se vše přepočítá a tam už hranice maximálního bonusu uplatněna nebude. Další komplikaci do výpočtu vnesla novela zákona z léta 2021, která zvýšila slevy na děti a to zpětně k 1. lednu. Musel jsem se smát, když jsem z předlohy zákona zjistil, že předkladatel zapomněl na to, že roční slevy musí být dělitelné 12, aby šly uplatnit v měsíčních mzdových listech. Proboha koho to na tom ministerstvu zaměstnávají … Naštěstí zasáhl senát a částky slev upravil a dokonce je i pěkně zaokrouhlil. I zde ale bylo nutné až do konce roku 2021 používat staré výše slev na děti s tím, že při uzávěrce mezd za rok 2021 se vše přepočítá a uplatní se již nové hodnoty…

Jak sami vidíte, instalace nové verze programu Mzdy Profi je velmi důležitá. Se starou verzí byste nejen špatně počítali mzdy roku 2022, ale také špatně uzavřeli mzdy roku 2021. Funkce Výpočet daně a daňového zvýhodnění za rok 2021 byla totiž výrazně upravena. První změnou je již zmíněná úprava výpočtu mezd způsobená zrušením superhrubé mzdy. Ta se také projevila zrušením řádků 2 a 3 na novém formuláři. Další a ještě důležitější, je reakce na změny v maximálním daňovém bonusu a slevách na děti. Program při výpočtu nebude načítat výši slev ze mzdových listů, ale pouze si zjistí, zda se jedná o slevu na 2. nebo 3. a 4. dítě a podle toho výši slevy aktualizuje. Takže do roční uzávěrky už vstoupí slevy na děti v aktualizovaných hodnotách z léta roku 2021. Výsledný daňový bonus za celý rok pak program porovná s daňovými bonusy z jednotlivých mzdových listů (které mohly být ovlivněny omylem platnou hranicí maximálního bonusu). Výsledkem tedy bude, že v ročním zúčtování mezd se projeví jak zvýšené slevy na 2. - 4. dítě, tak zrušení hranice maximálního bonusu.

V roce 2022 se už vše vrátí do normálu. V měsíčních mzdových listech se budou používat zvýšené částky slev na 2.-4. dítě, zrušena také bude hranice maximálního daňového bonusu. Doufejme, že nová Vláda bude připravovat kvalitnější zákony a nebude docházet k podobným chybám, jako v roce letošním.


AUTOMATICKÝ VÝPOČET DOVOLENÉ

Další zajímavou novinkou ve Mzdách Profi pro rok 2022 je automatický výpočet nároku na dovolenou. Najdete jen v kartě pracovníka, přímo v tabulce, kde se sleduje čerpání dovolené. Protože je problematika nároku na dovolenou velmi složitá, vydali jsme k tomuto účelu podrobný návod, který vás s použitím nové funkce seznámí. Zde se proto budeme touto problematikou zabývat jen stručně.

Důležitou informací, pro výpočet nároku na dovolenou je týdenní úvazek. Ten je nastaven v kartě pracovníka a při vytvoření mzdového listu se do něj automaticky ukládá. V každém mzdovém listu je tedy zapsáno, jaký týdenní úvazek zaměstnanec v daném měsíci měl. Při vlastním výpočtu nároku na dovolenou pak program v prvé řadě zjišťuje, jestli pracovní poměr trval nepřetržitě 52 týdnů a byl odpracován 52 násobek týdenní pracovní doby. Pokud ano, má zaměstnanec nárok na dovolenou za kalendářní rok.

Pokud se úvazek zaměstnance v průběhu roku měnil, program musí zjistit, kolik pracovních dnu odpracoval v jednotlivých typech úvazků. Z toho pak vypočítá průměrný týdenní úvazek, který bude podkladem pro výpočet nároku na dovolenou.

Jestliže pracovní poměr zaměstnance byl delší než 4 týdny a kratší než 52 týdnů, má nárok na poměrnou část dovolené. I zde program nejprve kontroluje úvazky a počítá případný průměrný týdenní úvazek. K vlastnímu výpočtu nároku na dovolenou pak potřebuje znát i počty odpracovaných hodin, plně započítávané náhradní doby a částečně započítávané náhradní doby. Všechny tyto informace zjistí z uzavřených mzdových listů, pokud některý mzdový list chybí nebo není uzavřen, je doplnění potřebných informací na obsluze programu.

Všechny informace, které vstupují do výpočtu nároku na dovolenou se zobrazí ve formě tabulky na displeji a vy je pak můžete zkontrolovat a libovolně upravovat. Program na jejich základě zobrazuje mezivýpočty a finální výši nároku na dovolenou. Zobrazen bude i počet hodin neomluvené absence, jestli ale o jejich výši pokrátíte nárok na dovolenou, je jen na vás.

Zavedení automatického výpočtu nároku na dovolenou si vyžádalo také změny ve mzdových klíčích. Ty jsou totiž volitelné a řada uživatelů si je upravuje podle svých potřeb. Nebylo tak možné automaticky nastavit, který klíč vstupuje do plně a který do částečně započtených náhradních dob. Toto nastavení je na vás. V podrobném návodu k této funkci najdete nejen to, co do obou typů náhradních dob patří ale také jak to u příslušných mzdových klíčů nastavit.

Poslední novinkou, která souvisí s výpočtem nároku na dovolenou je roční výměra dovolené. Tento údaj se dříve v programu neevidoval, nově jej najdete v kartě pracovníka, v tabulce, kde se sleduje čerpání dovolené. Nová verze Mezd Profi automaticky nastaví u všech pracovníků roční výměru na 4 týdny, pokud ji budete potřebovat změnit, je to samozřejmě možné.Aktuální Deník Profi, Sklad Profi, Pokladna

Změny v legislativě a průběžné vylepšování se samozřejmě nevyhnulo ani účetním a skladovým programům JAPO. Zde je asi nejdůležitější změnou novela zákona o DPH, platná od 1. 10. 2021, která je zaměřena zejména na nová pravidla v oblasti elektronického obchodování a zavedení systému One Stop Shop. Upraveny byly znaky DPH, program automaticky rozlišuje, zda byl doklad zapsán před 1. 10 a po 1. 10. a podle toho zobrazuje odpovídající znaky DPH. V návaznosti na to se změnil i formulář přiznání k DPH. Na řádku 1 a 2 se nově uvádí i údaje o zdanitelných plněních podle paragrafu 4 odstavce 9 zákona (prodej zboží na dálku), podle paragrafu 4 odstavce 10 zákona (prodej dovezeného zboží na dálku) a podle paragrafu 13a. Řádek 24 je nově nazván Vybraná plnění a uvádí se u něj hodnota plnění, na která je použit zvláštní režim jednoho správního místa. Dále byl upraven i řádek 45.

V návaznosti na tyto změny samozřejmě bylo nutné upravit i sestavy záznamní povinnosti, nové znaky DPH se projeví i ve skladu, katalogu služeb, odběratelských fakturách, paragonech … Zkrátka tato na první pohled drobná změna je velmi komplexní. Pokud používáte více vzájemně spolupracujících programů JAPO (např. Deník Profi a Pokladnu), je potřeba, abyste je aktualizovali všechny. Programy si vzájemně předávají data a není možné, aby jeden program podporoval nejnovější legislativu a druhý byl několik let starý …

Zrušení superhrubé mzdy se projeví samozřejmě i při výpočtu přiznání k dani z příjmu za rok 2021. Příslušným způsobem jsme již upravili přenos dat mezi programy Deník Profi a Asistent, jakmile bude k dispozici nový formulář přiznání, zpracujeme jej a bude dostupný v programu Asistent k automatickému vytvoření a možným ručním úpravám.

MIMOŘÁDNÉ DAŇOVÉ ODPISY KONČÍ

V roce 2020 byly v rámci covidových opatření zavedeny mimořádné odpisy, které umožňovaly odepsat majetek zařazený v 1. a 2. odpisové skupině během 12 nebo 24 měsíců. Podmínkou bylo, že majetek musel být zakoupen od 1.  ledna 2020 do 31. prosince 2021 a odpisovatel musel být jeho prvním vlastníkem. Máte-li zájem tuto mimořádnou možnost využít, zbývá vám už jen měsíc prosinec, kdy můžete příslušný majetek pořídit.
 

Novinky v elektronických podáních

Elektronická podání ve formátu XML, která je možné v programech JAPO vytvářet, byla dosud generována programem Komunikátor. Covidový rok 2021 ale přinášel překotné změny v legislativě, které vyžadovaly neustálé aktualizace elektronických podání, zvláště ve mzdové oblasti. Komunikátor je aplikace psaná pro Windows a jakékoliv jeho úpravy jsou velmi složité a zdlouhavé. Proto byla postupně všechna mzdová elektronická podání přesunuta z Komunikátoru přímo do Mezd Profi. Jejich počet byl navíc výrazně rozšířen. Ukládají se do samostatné složky (uvnitř složky EXPORT se automaticky vytvoří složka MZDY) která pak obsahuje další složky, pojmenované podle institucí, kterým se podání vytváří. Odstranil se tím nepořádek, kdy ve složce EXPORT měli někteří uživatelé i stovky starých podání a těžko se v nich orientovali. 

Podobný přístup máme v plánu i u elektronických podání, které jsou používány v Deníku Profi. Jedná se zejména o přiznání k DPH a kontrolní hlášení. Prioritu ale má v tuto chvíli přiznání k dani z příjmu za rok 2021, které bychom chtěli připravit v elektronické formě hned, jak bude nový formulář uvolněn. Pokud všechno klapne, najdete novou funkci v programu Asistent.

V souvislosti se změnami v elektronických podáních byly upraveny i Údaje o daňovém subjektu, dostupné v Ovládacím panelu programů JAPO. Nově se jmenují Detaily o poplatníkovi a jsou rozděleny do několika částí - na daňové údaje, název a adresu poplatníka, daňového zástupce, osobu oprávněnou k podpisu a údaje o osobě sestavující výkazy. Mezi jednotlivými částmi je vzájemná návaznost a kontrola, cílem bylo, aby se co nejvíc údajů dalo přednastavit a minimalizovaly se chyby při načtení elektronických podání. Řada uživatelů nevěnovala vyplnění těchto údajů pozornost, načtená hlášení pak obsahovala zbytečné chyby, které bylo nutné na daňových portálech opravovat.


Programy JAPO a Windows 11

Na přelomu října a listopadu 2021 uvedl Microsoft na trh novou verzi MS Windows s pořadovým číslem 11. Vybraným počítačům, které tuto verzi hardwarově zvládnou, je Windows 11 nabídnut v rámci aktualizační služby. Je možné, že i na vašem počítači se dříve nebo později nabídka na tuto aktualizaci objeví. Až se tak stane, zatím upgrade Windows neprovádějte.

My sami v tuto chvíli Windows 11 na svých počítačích nemáme, proto jsme nemohli dokonale vyzkoušet bezproblémový chod našich programů. Máme zatím zkušenost pouze od jednoho uživatele, který si Windows 11 nainstaloval a u nějž se projevil problém s tiskem grafických odběratelských faktur pomocí programu Komunikátor. Program Deník Profi fungoval bez problémů, jen při tisku grafických faktur Komunikátor hlásil chybu a zobrazil (vytisknul) pouze polovinu faktury. Obyčejné “dosovské” faktury se vytiskly v pořádku.

Tento problém samozřejmě řešíme, zatím ale nevíme, jestli se jedná o chybu na straně Komunikátoru, nebo jen nějakou závadu nekompatibilního ovladače tiskárny u zákazníka. Pro jistotu ale zatím na Windows 11 neupgradujte, není kam spěchat, tato aktualizace je a minimálně ještě půl roku bude poskytována zdarma. Alespoň se zatím vychytají “porodní bolesti” této verze OS, které hned po uvedení vedly k výraznému zpomalení některých počítačů, nebo jejich úplnému znefunkčnění.

Jakmile budeme mít ověřeno, že vše funguje jak má, budeme o tom informovat na našich internetových stránkách.


Součástí programu je také kvalitní podpora

Zvláště v této nelehké koronavirové situaci je důležité, abyste měli jistotu, že alespoň u programů JAPO vás nečeká žádný šok, žádné nepříjemné překvapení. Stále si zakládám na kvalitní podpoře a snažím se vám pomáhat, jak to jen jde.

HIT-LINE, VZDÁLENÝ PŘÍSTUP POMOCÍ PROGRAMU TEAMVIEWER

Máte možnost mluvit přímo s autorem příslušného programu, který se vaším problémem zabývá a snaží se jej vyřešit k plné spokojenosti. Velmi oblíbenou službou je dnes vzdálený přístup pomocí programu TeamViewer, který mi umožní pracovat přímo s vaším programem a zaškolit vás nebo vyřešit problém operativně a bez nutnosti někam cestovat.

Ano, vzdálený přístup nemusíte využívat jen v případě instalací nebo servisních zásahů - velmi šikovný je i při potřebě zaškolení. Sice spolu nebudeme sedět v jedné místnosti a celé to zvládneme na dálku po telefonu, jinak ale rozdíl nepoznáte. Naopak to má výhodu, že se nebudeme u PC tlačit a díky neomezeným hovorům může školení trvat klidně hodinu nebo více ...

V půli roku 2021 výrobce programu TeamViewer přestal podporovat starší verze tohoto programu. Cíl byl jasný, donutit uživatele přejít na režim předplatného, tedy že za používání programu pravidelně platí "výpalné". To u starších verzí TeamVieweru ještě nebylo. Pro nás to znamenalo, že jsme museli přejít na nejnovější verzi TeamVieweru a pro vás pak fakt, že původní verze TeamVieweru JAPO přestala fungovat. Nic se ale neděje, připravili jsme pro vás novou verzi, kterou si můžete z našich stránek stáhnout a která je pro vás opět zdarma.

K dispozici máte dvě verze TeamVieweru JAPO. Jedna je funkční ještě ve Windows XP (odkaz ke stažení je zde), ta druhá podporuje nejnovější Windows 10 a 11 (odkaz ke stažení je zde). Podobně jako původní TeamViewer JAPO, ani tento není potřeba instalovat, stačí jej stáhnout a uložit někam na plochu. Při prvním spuštění pak budete požádáni o potvrzení licenční smlouvy (tlačítkem Accept). Dál už bude vše fungovat jak jste zvyklí.

Nový TeamViewer (ve verzi podporující nejnovější Windows) je součástí také kombinovaného upgrade programů JAPO a upgrade programu Asistent. Při instalaci upgrade tak bude automaticky nahrazen i TeamViewer JAPO nejnovější verzí. Je jen na vás, jestli si novou verzi TeamVieweru stáhnete a nainstalujete sami, nebo to uděláte až při instalaci upgrade programů JAPO.

ZPRACOVÁNÍ VAŠICH NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK

Již od uvedení prvního Deníku na trh uživatele vybízím, aby mi své náměty a připomínky sdělovali. I při největší fantazii totiž nemohu odhadnout vše, k čemu v reálném provozu dochází. Pokud je námět použitelný pro všechny uživatele, doplním jej do programu přirozeně zdarma. Někdy od vás ale přichází požadavky, které jsou nepřenosné ale pro vás mohou být velmi důležité. Tyto vám také rád do programu doplním, už je to ale
za úplatu. Nemusíte se bát, že by vás to zruinovalo, rozsah úprav
a jejich cenová náročnost mohou být vždy dohodnuty předem.

POMOC S VEDENÍM DAŇOVÉ EVIDENCE A MEZD

Nesmím zapomenout ani na asistenci s vedením daňové evidence a mezd, pomoc se sestavováním a odevzdáváním výkazů nebo s celkovým vedením těchto agend. Jedná se samozřejmě o placenou službu, jejíž rozsah je možné přizpůsobit vašim potřebám a přáním.

Rozsah a forma služeb v této oblasti je hodně individuální, prakticky záleží jen na naší domluvě. Jsou zákazníci, kteří si zpracují přiznání nebo výkazy sami a potřebují pomoc jen s elektronickým podáním (buď mají staré PC, na kterém to prostě nejde, nebo se to bojí dělat sami). V jiných případech zpracovávám přiznání nebo výkazy kompletně a zákazník si je (např. elektronicky) podává sám. Možné je samozřejmě i kompletní vedení zvolené evidence ...


Předplacené celoroční aktualizace se vyplatí

Už dávno nestačí aktualizovat programy JAPO jen jednou ročně. Nikdy to neplatilo tak silně, jako v covidovém roce 2021. Kromě toho také ušetříte - stahování změn z internetu, předplacené na celý rok, vychází levněji, jež jednorázové objednávky aktualizací.

V případě předplaceného stahování získáváte možnost instalovat si všechny změny v programech až do konce února roku 2023. U automatického zasílání kromě toho od nás dostanete 4 x ročně také CD.

Aktuální Jak objednat aktualizace?

Níže je uveden postup, jak si objednat aktualizace (jednorázové nebo celoroční) pomocí objednávkových formulářů vytištěných z programu Asistent. Má to výhodu, že se ihned dozvíte cenu, můžete si vytisknout proforma fakturu a zaplatit předem - odpadá zbytečný poplatek za dobírku. Na základě instalačních kódů obsažených na objednávce vám také mohu spolehlivě vygenerovat konfigurační hesla, potřebná k povolení instalace nových verzí programů ...

Nejsem ale státní správa, abych vás nutil používat jediný "správný" způsob. Proto pokud je to pro vás jednodušší, stačí, když mi zavoláte na tel. 777 161716 nebo napíšete email na adresu pochyly@japo.cz a uvedete, které programy chcete aktualizovat. Když budete znát i jejich stávající sériová čísla (jsou v levém horním rohu obrazovky), poradím si i tak. Samozřejmě nesmíte zapomenout napsat jméno firmy, na kterou máte programy zakoupeny, abych si mohl informace dohledat v databázi uživatelů.

Ale teď k tomu postupu pomocí programu Asistent:

POSTUP PRO OBJEDNÁNÍ CELOROČNÍ PÉČE O PROGRAM(Y):
 • Z tohoto odkazu si stáhněte nejnovější verzi Asistenta, nainstalujte ji a spusťte.
 • Přejděte do hlavního menu.
 • Zvolte položku „Registrace a aktualizace“.
 • Ze zobrazené nabídky vyberte „Objednávku zasílání (stahování) upgradů po celý rok“.
 • Dále zvolte, jestli chcete změny dostávat poštou nebo stahovat z internetu a zda chcete platit proformou nebo dobírkou.
 • Nyní si můžete vybrat příplatkové služby.
 • Nakonec vytiskněte smlouvu, objednávku a případně proforma fakturu. Potvrzené nám je pošlete (poštou), nebo je exportujte jako přílohu mailu, vložte do e-mailu a pošlete na adresu pochyly@japo.cz.
 • Po zaplacení proformy nebo na dobírku dostanete potvrzenou smlouvu, daňový doklad a kódy povolující instalaci změn stažených z internetu, nahraných z diskety nebo CD a to až do konce února 2023.
POSTUP PRO OBJEDNÁNÍ JEDNORÁZOVÉHO UPGRADE:
 • Z tohoto odkazu si stáhněte nejnovější verzi Asistenta, nainstalujte ji a spusťte.
 • Přejděte do hlavního menu.
 • Zvolte položku „Registrace a aktualizace“.
 • Ze zobrazené nabídky vyberte „Objednávku aktualizace“.
 • V dalších dotazech zvolte, zda chcete  upgrade dostat poštou nebo jej stáhnout z internetu a jestli zaplatíte proforma fakturou nebo dobírkou.
 • Nyní si můžete vybrat příplatkové služby .
 • Nakonec vytiskněte objednávku a případně proforma fakturu. Potvrzené je pošlete (poštou, faxem), nebo je exportujte jako přílohu mailu, vložte do e-mailu a pošlete na pochyly@japo.cz.
 • Po zaplacení proformy nebo na dobírku dostanete daňový doklad, kódy povolující instalaci upgrade a CD.
 • Instalace nové verze programu Vás opravňuje stahovat si a instalovat z našich internetových stránek všechny další změny až do konce února 2022.
Verze pro rok 2021


A k t u á l n í   v e r z e
n a š i c h   p r o g r a m ů
m a j í   u z á v ě r k u


28. září 2022
Nové verze Konta


Vývoj a podporu programu Konto provádí Ing. Kolínek jako samostatná fyzická osoba (OSVČ), s firmou JAPO již nemá několik let nic společného.

Plné verze i aktualizace instaluje sám, proto je není možné z těchto stránek stáhnout.

Protože ale byli uživatelé programu Konto zvyklí na těchto stránkách hledat informace k programu a jeho aktualizacím, uvádím zde jeho kontaktní údaje:

e-mail:
akribius68@gmail.com


hot-line:

702 216 901


Adresa:
Ing. Jaroslav Kolínek
687 12 Bílovice 389
IČO: 42331625
DIČ: neplátce DPH


Copyright Ing. Jaroslav Pochylý, telefon: 777 161716