JAPO
Novinky Instalační CD
Programy
Stáhněte si
Ochrana
        dat Služby
Adresy


Tisk a elektronické podání přiznání k dani z příjmu


hot-line 777 161716


Průvodce výběrem
Daňová evidence
Účetnictví
MzdySklad a počítačová
        pokladna
Přiznání pro WndowsKomunikátor


Program Přiznání pro Windows slouží k automatickému vyplnění a tisku nebo elektronickému podání aktuálního formuláře Přiznání k daní z příjmu fyzických osob i právnických osob, včetně příloh a navazujících výkazů pro OSSZ a zdravotní pojišťovny.

V případě daňové evidence je přímo napojen na program Asistent, ve kterém je možné formulář přiznání automaticky vygenerovat, ručně do něj doplnit další příjmy (z oblastí mimo podnikání). Údaje o poplatníkovi, členech jeho domácnosti, jakož i další položky, ovlivňující výši daní, je rovněž možné předvolit v programu Asistent. Hotové DAP se stiskem jedné klávesy přenese do programu Přiznání pro Windows. Tento jej převede do grafické podoby a uloží ve formátu MS Excel. Automaticky vypočítá také výkazy pro OSSZ a zdravotní pojišťovny.

V případě účetnictví si program data načítá přímo z Konta. Další úpravy pak uživatel provádí v excelovském formuláři, vygenerovaném programem Přiznání.


Hotový formulář pak lze elektronicky odevzdat následujícími způsoby:


Přímé elektronické podání Komunikátorem

Od roku 2014 platí zpřísněná pravidla pro elektronickou komunikaci s finančními úřady. Ve zkratce to znamená, že pokud nemáte povinnost podávat všechny výkazy elektronicky přímo předepsanou, stačí, že jednou podáte výkaz, který jinak než elektronicky podat nejde a už budete muset napříště podávat elektronicky vše. Protože do skupiny podobně postižených "spadne" řada uživatelů našich programů, připravili jsme možnost elektronicky podat přiznání k dani z příjmu fyzických osob.

Podobně jako u ostatních elektronicky podávaných sestav je možné přiznání pomocí Komunikátoru převést do formátu XML a následně načíst na Portálu daňové správy. Tam je možné do formuláře dále vstupovat a elektronicky jej odeslat.

Elektronické podání přiznání k dani z příjmu není v Komunikátoru standarně přístupné, je nutné jej povolit konfiguračním heslem. Ceny aktivace jsou následující:

Počet multilicencí v Deníku Profi

Cena za aktivaci
1

zdarma
2 - 5

400 Kč
6 - 15

900 Kč
16 - 30

1400 Kč
31 a více

1900 Kč

Elektronické podání přiznání k dani z příjmu je možné aktivovat těm uživatelům, kteří mají zpřístupněné elektronické podání ostatních výkazů a přiznání. Podmínkou je mít nainstalované aktualní verze programů JAPO.


Další zpracování v Přiznání pro Windows

Vyšší komfort elektronického podání poskytuje program Přiznání pro Windows. Zde jsou data nejprve konvertována do formátu MS Excel a doplněna o výkazy pro zdravotní pojišťovnu a OSSZ. Formuláře přiznání jsou graficky zpracovány ve formě shodné s originálem přiznání k dani z příjmu a takto je možné je i vytisknout, orazit a podepsat (včetně výkazů pro ZP a OSSZ). Přímo z pogramu Přiznání pro Windows je také možné provést elektronické podání na portál daňové správy (tuto funkci není nutné aktivovat, je obsažena přímo v programu).

Počet multilicencí v Deníku Profi

Cena programu
1

850 Kč
2 - 5

1600 Kč
6 - 15

2200 Kč
16 - 30

2800 Kč
31 a více

3400 Kč

Ke správné funkci programu je nutné mít nainstalovaný program MS Excel a Deník s Asistentem v aktuálních verzích.
Abyste si mohli udělat obrázek o tom, jak program Přiznání pro Windows funguje, můžete si stáhnout podrobný ilustrovaný návod k instalaci a použití ve formátu PDFJaké potřebujete PC?


Podmínkou pro správnou funkci programu je Deník Profi, Konto a Asistent ve shodné verzi, jako Přiznání pro Windows. Na počítači musí být nainstalovány alespoň MS Windows XP a MS Excel. Ten je nutný pro vyplnění formuláře DAP a jeho následný tisk.


Další podmínky


Program přiznání pro Windows spolupracuje s aktuálními verzemi Deníku Profi, Konta  a Asistenta. Pokud chcete využít jeho služeb, musíte mít nainstalovánu také nejnovější verzi obou programů.

Copyright Ing. Jaroslav Pochylý, telefon: 777 161716