JAPO
Novinky Instalační CD
Programy
Stáhněte si
Ochrana
        dat
Služby
Adresy


Informace pro uživatele programů JAPO


hot-line 777 161716


Noví zájemci
Uživatelé programů
Novinky pro rok 2020
Aktuální Důležitá aktualizace Mezd Profi

Nejnovější aktualizace Mezd Profi pro 2. čtvrtletí 2020 obsahuje tyto novinky v souvislosti s epidemií koronaviru:
 • Automatický výpočet nároku na náhradu mezd zaměstnanců z programu Antivirus. Sestava je k dispozici v menu výkazů k odevzdání, dostupném po stisku klávesy F3 v evidenci zaměstnanců. Je potřeba zvolit mzdový klíč, na který byly ve mzdových listech účtovány náhrady mzdy za dobu epidemie koronaviru (předvolen je klíč 440). Program pak u každého pracovníka sumarizuje část mzdy na tomto klíči a dopočítá k ní zdravotní a sociální pojištění "za firmu". Součet těchto částek pak dává hodnotu náhrady, kterou firmě refunduje stát. Aktualizace z 6. května přináší úpravu zobrazení výsledků výpočtů v sestavě - nově musí být s přesností na dvě desetinná místa, přičemž druhé desetinné místo se zaokrouhluje podle třetího.
 • Automatický výpočet dorovnání zdravotního pojištění zaměstnanců z důvodu překážek na straně zaměstnavatele. Výpočet dorovnání se spouští stejným způsobem jako dosud, navíc se program ale ptá, jestli jde dorovnání k tíži zaměstnance (bylo už dříve) nebo zaměstnavatele (novinka). Ve druhém případě je dorovnání účtováno na nový klíč 811 a patřičným způsobem se také snižuje superhrubá mzda, aby nebyla dotčena zvýšeným zdravotním pojištěním "za firmu". Toto snížení superhrubé mzdy se zapisuje na nový klíč 812.
 • K dispozici je nový návod, který vás s použitím obou funkcí podrobně seznámí. Ke stažení je zde.
Kromě toho je v programu i tato starší oprava a řada funkčních vylepšení:
 • Opravuje funkci načtení přeplatku daně na zálohách (dostupná po stisku klávesy F4 ve mzdovém listu). Tato funkce do otevřeného mzdového listu načte přeplatek daně, vypočtený v minulém účetním roce. Bohužel ve starší verzi programu tato funkce nefungovala spolehlivě. Proto pokud jste ji použili, proveďte srovnání s formulářem Výpočet daně a daňového zvýhodnění, případně načtete hodnoty přeplatků znovu.
 • V kartě pracovníka v záložce F7 je možné v řádku "k výplatě" nastavit bankovní spojení zaměstnance i v případě, že si přeje předávání výplaty v hotovosti. Takto uložené údaje je pak možné využít při generování Přílohy k žádosti o dávky, kde lze zvolit jiný způsob výplaty dávky, než je předvolený pro mzdu. Jaké je využití této novinky? Pokud pracovník požaduje výplatu mzdy v hotovosti a vy si přesto uložíte v tabulce jeho bankovní spojení, když bude chtít poslat např. nemocenské dávky na účet, vy zvolíte tuto možnost při generování Přílohy k žádosti o dávky a program automaticky vyplní do formuláře i bankovní spojení.
 • Další novinkou je možnost zapnout si automatický přepočet mzdového listu. Pokud je tato funkce aktivní, provádí při každém odchodu ze mzdového listu nebo před jeho uzavřením kontrolní přepočítání celého mzdového listu. Může tak odhalit případné chyby a odstranit je. Zapnutí této funkce vám doporučujeme.
 • Evidence mzdových klíčů byla rozšířena o nový statistic klíč 099, na který je možné zapisovat i záporné hodnoty (jako na jediný mzdový klíč v programu). Hodnoty zapisované na tento mzdový klíč nevstupují do žádných výpočtů, můžete jej tedy použít k libovolnému účelu (pojmenovat si jej jak chcete). V případě zájmu o nový klíč přejděte v Hlavním menu programu Mzdy do Pomocných evidencí, zvolte Mzdové klíče a v nich pak stiskněte klávesu F10. Nový klíč se automaticky do evidence doplní. Pak s jej můžete jakkoliv přejmenovat.
 • Součástí aktualizace jsou mimo jiné i nové formuláře Potvrzení o zdanitelných příjmech pro srážkovou i zálohovou daň platné v roce 2020. Z tohoto důvodu byla vydána také nová verze programu Komunikátor.
Aktualizaci si můžete stáhnout z tohoto odkazu, před instalací nezapomeňte ukončit všechny programy JAPO včetně Komunikátoru.


Důležité upozornění v souvislosti s koronavirem

V návaznosti na nelehkou situaci v souvislosti s epidemií koronaviru, jsem přerušil poskytování servisních zásahů "u zákazníka", v případě potřeby je možné vaše požadavky řešit pomocí vzdáleného přístupu programem TeamViewer.

Pro úplnost ještě upozorňuji, že bude de facto odložena 3. a 4. vlna EET (květnový termín sice v zákoně zůstane, nezavedení EET ale nebude penalizováno). Není tak nutné v současné komplikované situaci řešit tento nesmysl a je možné jej ponechat na klidnější doby ...

Jinak samozřejmě fungujeme, pokud budete cokoliv potřebovat, můžete volat nebo psát obvyklým způsobem. Přeji vám hodně psychických a fyzických sil k překonání této obtížné situace.

Ing. Jaroslav Pochylý


Aktuální Aktualizace certifikátů pro EET

V současné době postupně končí platnost certifikátů pro EET těch podnikatelů, kteří do této povinnosti spadli v rámci druhé vlny. Nový certifikát si včas vygenerujte na Daňovém portálu v sekci Elektronická evidence tržeb - Správa údajů evidence tržeb. Přímá adresa této stránky je zde:
Nový certifikát vygenerujete pod záložkou Certifikáty a následně Vstup na stránky certifikační autority pro správu certifikátů. Zobrazí se tabulka aktuálně platných certifikátů včetně data vypršení jejich platnosti. Nový certifikát si vytvoříte kleputím na tlačítko Nový certifikát v záhlaví stránky. Jakmile bude vygenerován budete si jej moci uložit do svého PC. Doporučujeme zvolit plochu Windows.

Následně je potřeba nový certifikát vložit do servisního panelu EET2. Protože jsme se u stávající verze 0.41 setkali s problémem, že si s novým certifikátem nerozuměla, doporučujeme Vám nejprve modul EET2 Mopro aktualizovat na nejnovější verzi (0.51). Přímý odkaz ke stažení aktualizace najdete zde:
Instalátor si uložte na plochu a kliknutím na jeho ikonu novou verzi modulu nainstalujte. Po skončení instalace spusťte servisní dialogové okno modulu EET2. Nový certifikát vložíte stiskem tlačítka + v pravé části okna (vedle názvu stávajícího certifikátu). Program se zeptá, kde je nový certifikát uložen, načte jej a bude po vás chtít pro kontrolu heslo k certifikátu. Tím bude aktualizace certifikátu hotova.

Pokud nemáte odvahu se do aktualizace pustit sami, zavolejte na hot-line 777161716 a my vám s tím pomůžeme (např. pomocí vzdáleného přístupu prograem TeamViewer). Nenechávejte obnovu certifikátu na poslední chvíli, jakmile skončí jeho platnost, nebude možné do EET odesílat žádné informace.


Aktuální Nové návody k ePortálu ČSSZ

Protože se na hot-line často setkáváme s tím, že máte nejasnosti ohledně práce s eNeschopenkami a podáváním výkazů ve formátu XML na ePortálu ČSSZ, připravili jsme nové ilustrované a velmi podrobné návody:
 • eNeschopenky na ePortálu ČSSZ vás seznámí s přihlášením na ePortál, nastavením posílání informací o pracovních neschopnostech, zjišťováním informací o PN jednotlivých pracovníků a zobrazením přehledu všech podání týkajících se PN zaměstnanců firmy.
 • Elektronické podání výkazů na ePortálu ČSSZ vás provede postupem odevzdání elektronických verzí výkazů ve formátu HTML a jejich případnou kontrolou, opravdou a tiskem na ePortálu.

Věříme, že nové návody po vás budou přínosné a ulehčí vám práci.Důležitá aktualizace Mezd Profi z 27. 1.

Od 23. ledna je k dispozici důležitá aktualizace Mezd Profi, která mimo jiné přináší úpravy v exportu dvou důležitých výkazů do formátu XML. Jedná se o Přílohu k žádosti o dávky a Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti. Export obou těchto formulářů jsme připravovali podle podkladů ČSSZ, bohužel na jejich straně došlo na poslední chvíli k několiks změnám, které při načítání XML souborů působily problémy.
 • Kompletně byl přepracován export "Přílohy k žádosti o dávky" do formátu XML. Nyní jej provádí přímo program Mzdy Profi (původně to dělal Komunikátor). Formát souboru byl upřesněn podle nejnovější specifikace, číslo rozhodnutí o PN bylo prodlouženo na 18 znaků. Byly odstraněny problémy s načítáním způsobu vyplácení mzdy vzniklé změnou struktury XML ze strany ČSSZ.
 • Nová verze programu Komunikátor obsahuje upravený formulář Přílohy k žádosti o dávky, ve kterém je rovněž číslo rozhodnutí o PN prodlouženo na 18 znaků.
 • Upraven byl také export do XML u nového formuláře "Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti". Byl odstraněn problém s rodným číslem pracovníka, které se díky změně ve struktuře XML načítalo s chybou nebo vůbec. I tuto sestavu převádí do formátu XML přímo program Mzdy Profi.
Pokud používáte program Mzdy Profi, rozhodně vám doporučujeme stáhnout si nejnovější aktualizaci. Instalátor kombinovaného upgrade je k dispozici zde.Novela zákona o DPH


Dne 1. října skončí přechodné období, ve kterém bylo možné postupovat podle původního znění zákona o DPH. Od tohoto data je nutné, aby měli všichni uživatelé programů JAPO (plátci DPH) nainstalovány nejnovější aktualizace.
Jen pro připomenutí dodávám, že změny se dotkly řady oblastí, počínaje změnou ve výpočtu DPH z celkové částky, zrušením možnosti zaokrouhlit vypočtenou DPH až po nový formát kontrolního hlášení a upravený formulář přiznání k DPH.

V minulých dnech byl spuštěn testovací daňový portál, proto jsme již mohli vyzkoušet elektronické podání novelizovaných formulářů. Pokud používáte programy JAPO s uzávěrkou starší než 24. září 2019, stáhněte si nejnovější aktualizaci, která je dostupná zde.

Pokud současně s Deníkem Profi používáte i program Mzdy Profi, je nutné aktualizovat také ten. Oba programy jsou propojeny evidencí přijatých dokladů, do nichž se mzdové platby zaúčtovávají. Tato evidence má změněnou strukturu a není možné, aby Mzdy používaly strukturu starou a Deník novou. Aktualizován musí být také program Komunikátor, který vytváří XML soubory s elektronickým podáním.

Máte-li předplacené zasílání nebo stahování změn, můžete si aktualizace z našich stránek stáhnout a rovnou nainstalovat. V opačném případě zavolejte na hot-line a objednejte si aktuání upgrade (k zaslání poštou nebo stažení z internetu). Pokud jste si jednorázový upgrade zakoupili po 1. září 2019, můžete si aktualizaci rovnou stáhnout a nainstalovat.
Od 1. 7. se mění sazby pojistného

Zákonem č. 32/2019 Sb. dochází s účinností od 1. července 2019 ke zrušení tzv. karenční doby. Jako určitá kompenzace dochází s účinností od téhož dne ke snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 %.

Sazby pojistného na sociální zabezpečení s účinností od 1. 7. 2019 činí (změny vyznačeny tučně):

 • u zaměstnavatele 24,8% z vyměřovacího základu, z toho 2,1% na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,
 • u zaměstnance 6,5 % z vyměřovacího základu
Před zahájením zpracování mezd za červenec 2019 je nutné změnit v programu Mzdy přednastavené hodnoty sociálního pojištění.


Automatické nastavení v nové verzi Mezd Profi


Doporučujeme vám nainstalovat si nejnovější verzi programu Mzdy Profi, která automaticky:
 • při změně účetního data na červenec 2019 nebo vyšší automaticky (v Ovládacím panelu, Nastavení mzdových výpočtů, Nastavení sazeb) přenastaví sociální pojištění placené zaměstnavatelem na 24,8%. O případné opravě hodnoty sociálního pojištění je uživatel informován hlášením na displeji.
 • při změně účetního data před červenec 2019 na tomtéž místě nastaví původní výši 25%. O případné opravě hodnoty sociálního pojištění je uživatel informován hlášením na displeji.
 • při vstupu do neuzavřeného mzdového listu provádí kontrolu správnosti nastaveného sociálního pojištění. Pokud bude v daném měsíci nastavena nesprávná hodnota, automaticky ji opraví a mzdový list přepočítá. Tato kontrola se provádí jak v měsících 1-6 (musí být 25%), tak v měsících 7-12 (musí být 24,8%). O případné opravě hodnoty sociálního pojištění je uživatel informován hlášením na displeji.
V souvislosti se zrušením karenční doby jsme upravili také evidenci pracovních neschopností. V nové verzi programu se při zadání data zahájení pracovní neschopnosti od 1. 7. 2019 automaticky nastaví, že se proplácí celá PN včetně prvních tří dnů. Příslušný přepínač je v kartě PN nadále k dispozici a je možné jej ručně přenastavit dle potřeby.


Ruční nastavení ve starších verzích Mezd Profi

Pokud si nechcete novou verzi programu Mzdy Profi nainstalovat, musíte provádět příslušné kontroly ručně:

 • v červenci 2019 před zahájením zpracování mezd přejděte do Ovládacího panelu, Nastavení mzdových výpočtů, Nastavení sazeb. V zobrazené tabulce změňte hodnotu v řádku Sociální pojištění - Firma (par. 5a písm.a) na 24,8%:

 • pokud jste měli rozpracované mzdové listy za červenec (nebo pozdější měsíce) ještě před změnou sociálního pojištění na 24,8%, musíte v nich tuto sazbu nastavit ručně. Vstupte proto do každého mzdového listu, pokud je uzavřený tak jej odblokujte. Potom klávesou F7 zobrazte nabídku nastavení a vyberte položku Procenta soc. a zdrav. pojištění. Opravte čtvrtý řádek tabulky - Sociální pojištění placené firmou z 25% na 24,8%.


Pro doplnění nových funkcí je potřeba stáhnout a nainstalovat upgrade programů JAPO s minimálním datem uzávěrky 14. června 2019.
Tento text si můžete stáhnout ve formátu PDF z tohoto odkazu. Instalátor kombinovaného upgrade je možné stáhnout z tohoto odkazu.


Tisk tučným písmem, faktura neplátce DPH

V Ovládacím panelu, Nastavení tiskárny v programu Asistent je možné zvolit, jestli se běžné tiskové sestavy (negrafické) budou tisknout normálním typem písma nebo tučně. Zvolené nastavení je platné pouze pro tisk pomocí programu Komunikátor a týká se obyčejných negrafických sestav (nikoliv formulářů, typu odběratelských faktur, přiznání, výkazů apod.). K dispozici je jak pro běžné seznamy (např. seznamy daňových dokladů, faktur, peněžní deník apod.), tak pro sestavy bez hlavičky (různé tabulky, přehledy apod.).

Tato volba může zlepšit čitelnost tisku na některých tiskárnách a pomoci při tisku ve více kopiích pomocí jehličkové tiskárny.

V odběratelských fakturách Deníku Profi, Skladu Profi a Konta je k dispozici speciální formulář odběratelské faktury, určený neplátcům DPH. Tiskne se automaticky a obsahuje náležitosti, které doklad vystavený neplátcem DPH má mít.

Pro doplnění této nové funkce je potřeba stáhnout a nainstalovat upgrade programů JAPO včetně Komunikátoru s minimálním datem uzávěrky 9. května 2019. Instalátor kombinovaného upgrade je možné stáhnout z tohoto odkazu.
Doplňte si do Mezd řadu zajímavých funkcí

Nová verze Mezd Profi pro 4. čtvrtletí 2018 prošla v poslední době řadou významných změn. Přibyly zcela nové funkce a některé stávající byly dále vylepšeny. Protože se jedná o opravdu zásadní změny, připravili jsme k nim řadu podrobných návodů, které si můžete stáhnout a prostudovat. Zde bych vás chtěl upozornit na to nejdůležitější:
 • K dispozici je nová funkce výpočtu povinného podílu osob se zdravotním postižením. Výpočet je možné provést na základě týdenního nebo denního úvazku zaměstnanců, úvazek i zařazení pracovníka se může v průběhu roku měnit a proto se nově eviduje i ve mzdových listech. Přibyla řada nových klíčů, možnost jejich automatického doplnění a mnoho dalšího. Podrobný popis si můžete přečíst zde.
 • Vylepšena byla evidence docházky. Změnil se vstupní datový formulář, ve kterém se docházka eviduje. Nově obsahuje i sumarizaci dle jednotlivých typů absencí. Docházku je také možné opravovat přímo ve mzdovém listě, není kvůli tomu nutné jeho prostředí opouštět. K dispozici je i nová funkce načtení informací na klíče potřebné pro výpočet povinného podílu z docházky. Podrobný popis všech změn si můžete přečíst zde.
 • Upraven a rozšířen byl také tisk výplatních pásek na speciální papír. Stávající výplatní páska může obsahovat i podrobnosti o klíči 100 nebo 110 (celý řádek ze mzdového listu) a o průměru použitém pro výpočet náhrad. Toto rozšíření je volitelné a lze je zapnout v Ovládacím panelu. Zcela nový je pak tisk mzdových listů na speciální papír. Forma je podobná jako v případě výplatní pásky, opět se na stranu A4 tisknou pod sebe dva formuláře. Ve mzdovém listu je zobrazeno prvních 20 statistických a 20 běžných mzdových klíčů (ve dvou sloupcích). Pod nimi je uvedena sumarizace nejdůležitějších složek mzdy. Podrobný popis si můžete přečíst zde.

Otcovská poporodní péče ve Mzdách 

Aktuální verze programu Mzdy Profi z 27. srpna 2018 obsahuje podporu pro otcovskou poporodní péči. Je ji možné zadávat v evidenci docházky, tiskne se na příslušných sestavách a je možné k ní vystavit Přílohu k žádosti o dávky. Obsažen je také nový mzdový klíč.

Podrobnější informace si můžete přečíst v tomto návodu. Aktuální upgrade, který obsahuje novou funkci si můžete stáhnout zde.
Volitelný balíček GDPR k programům JAPO

Od 25. května platí obávané nařízení GDPR, které zásadním způsobem upravuje uchovávání osobních dat zákazníků a zaměstnanců. Poznali jsme to i na naší hot-line, kde dotazy na toto téma začínají převažovat. Chtěli bychom vás proto na tomto místě informovat, jak vám s problematikou GDPR můžeme pomoci.
 

K programům Deník, Mzdy a Sklad Profi je k dispozici nový volitelný balíček, který za paušální cenu 1400 Kč bez DPH doplní do těchto programů řadu nových funkcí. Jejich podrobný popis si můžete přečíst v tomto návodu nebo v následujícím textu.


Program Mzdy Profi s aktivním balíčkem GDPR získává tyto funkce:

 • v Ovládacím panelu - Nastavení provozu aplikací je možné nastavit částečnou nebo úplnou anonymizaci citlivých údajů. Pokud je zvolena, jsou skryty údaje jako rodné číslo, jméno, příjmení, adresa, datum narození apod. Při úplné anonymizaci jsou tyto údaje nahrazeny hvězdičkami, při částečné anonymizaci je viditelné první písmeno každého údaje. Citlivé údaje jsou skryty jak na obrazovce, tak v tiskových sestavách
 • v Evidenci zaměstnanců, v nabídce tisku výkazů, dostupné pod klávesou F3 najdete novou nabídku Sestav k povinnostem z GDPR:
   • Souhlas s pořízením kopie občanského průkazu.
   • Souhlas se zpracováním údajů uchazeče o zaměstnání.
   • Souhlas se zasíláním informací.
   • Informační povinnost při zpracování údajů z výběrového řízení na zaměstnance.
   • Informační povinnost při zpracování mzdové agendy.
 • program také automaticky vytváří záznam o všech provedených tiscích. Aby bylo možné sledovat nakládání s citlivými osobními údaji, automaticky se vytváří záznam práce, který si kdykoliv můžete zobrazit v Pomocných evidencích programu. U každé akce je zapsáno, kdy (datum a čas) byla provedena a o co šlo (název tiskové sestavy). Ukládají se názvy sestav tištěných přímo z Mezd, pomocí Komunikátoru a také exportovaných ve formátu XML.
Deník Profi a Sklad Profi s aktivním balíčkem GDPR získávají tyto funkce:
 • pokud se rozhodnete smazat kontakt z adresáře, program se zeptá, jestli má být zachován pro zobrazení ve stávajících dokladech. Pokud odpovíte že ano, kontakt v adresáři zůstane, jen bude maskován. Jeho údaje nebude v adresáři možné zobrazit ani jinak opravit. Dříve vystavené doklady (např. odběratelské faktury) ale budou adresní údaje obsahovat
 • v menu adresáře firem můžete zobrazit řadu funkcí týkajících se GDPR - jednou z nich je analýza používání kontaktů. Program projde soubory přijatých a vydaných dokladů a odběratelských faktur za poslední dva účetní roky a označí ty kontakty, které nebyly v tomto období použity. Další nová funkce pak umožní hromadné vymazání označených kontaktů. Aby bylo možné se hromadně zbavit i maskovaných kontaktů (viz předchozí bod), je zde i funkce, která maskované kontakty označí. I ty pak je možné hromadně smazat
 • program také provádí analýzu rozsahu zpracovávaných údajů a aplikuje ji při převodu adresáře do dalšího roku. Na základě přijatých a vydaných objednávek do adresáře firem poznačí, že daná firma má aktivní zakázku. Ručně je také možné v adresáři nastavit, jestli daná firma poskytla souhlas ke zpracování osobních údajú (rozsah údajů je možné nastavit). Na základě všech těchto údajů se provádí převod adresáře do dalšího účetního roku. Firmy s aktivními zakázkami se přávádí kompletně, firmy bez zakázek ale se souhlasem se zpracováním údajů pak jen v rozsahu údajů dle získaného souhlasu.
 • v menu adresáře firem je možné vytisknout také dvě sestavy řešící problematiku GDPR:
   • Souhlas se zasíláním informací, ve kterém mohou být předtištěny informace kterékoliv firmy z adresáře
   • Informační povinnost při zpracování osobních údajů popisující způsob způsob zpracování údajů v adresáři firem.

Součástí balíčku je i návod popisující jak se novým povinnostem ve své firmě přizpůsobit:

 • poradí vám jak provést analýzu zpracovávaných dat a jaké povinnosti firma, jako správce citlivých osobních dat má.
 • ukáže na příkladech, jak by měla vypadat vnitropodniková směrnice (úkoly pro zaměstnance, úkoly pro správce výpočetní techniky, pravidla pro práci s výpočetní technikou, bezpečnost budov a kanceláří, pravidla pro nakládání s osobními daty, pravidla pro používání firemní wifi sítě, pravidla pro vzdálený přístup k počítačům firmy).
 • dozvíte se, jak je potřeba upravit smlouvu s dodavatelem služeb hromadného zpracování dat (např. zpracování účetnictví nebo mezd


Informace pro uživatele programu Konto

Ing. Kolínek, který se u nás ve firmě zabýval vývojem a podporou programu Konto a Komunikátor, bohužel poslední dobou zápasí s opakovanými zdravotními problémy. Situace se začátkem roku zhoršila natolik, že se to začalo odrážet na kvalitě jeho práce a někteří z uživatelů si začali stěžovat, že slibuje, dané termíny opakovaně neplní a stále se na něco vymlouvá.

S tím jsem se samozřejmě nemohl smířit. Snažil jsem se to řešit reorganizací práce, odebíráním jiných povinností, úpravou pracovní doby ale bohužel nic z toho nepomohlo. Protože se jedná o dlouholetého kolegu, nabídl jsem mu, ať si sám zvolí řešení, které zabezpečí, že zákazníci budou opět s jeho prací spokojeni. Zvolil si odchod z firmy s tím, že bude nadále pokračovat jako OSVČ.


Mým hlavním zájmem bylo, abyste dostávali služby v takovém rozsahu a kvalitě, jaké očekáváte. Proto jsem s Ing. Kolínkem uzavřel smlouvu, že na sebe přebírá veškeré závazky, které se týkají programů Konto, Konto pro Windows a Sklad síť. Vyvíjet, prodávat a udržovat je bude nadále výhradně jménem své firmy:
 • Ing. Jaroslav Kolínek, 687 12 Bílovice 389, IČO: 42331625, DIČ: neplátce DPH, tel: 777 187 536, e-mail: akribius68@gmail.com
Řada z vás kromě Konta používá i další programy JAPO (např. Deník, Mzdy, ...). Protože jste byli s Ing. Kolínkem v kontaktu kvůli Kontu, často jste se na něj obraceli i s dotazy a požadavky k ostatním programům JAPO. Ing. Kolínek je bohužel poslední dobou neřešil, často mi je ani nepředal, abych je mohl vyřešit já. Výsledkem tak byla opět nespokojenost a stížnosti. Proto je součástí smlouvy s Ing. Kolínkem i ujednání, že nebude řešit nic, co se týká programů Deník, Mzdy, Sklad nebo Pokladna. Jejich vývoj, prodej a údržbu budu zabezpečovat výhradně já.
 • Se svými případnými dotazy a požadavky ohledně programů Deník, Mzdy, Sklad nebo Pokladna se prosím obracejte výhradně na mě (tel: 777 161716, mail: pochyly@japo.cz). 
Bohužel nemohu ovlivnit kvalitu práce a spolehlivost Ing. Kolínka, mohu vám ale garantovat, že u programů, které mám v péči já, bude vaše spokojenost vždy na prvním místě. Pokud máte jakékoliv dotazy, rád vám je zodpovím. Věřím, že tuto situaci pochopíte.

Ing. Jaroslav PochylýAutomatické sledování aktualizací Komunikátorem

Program Komunikátor, ve verzi z 9. února (nebo novější) obsahuje automatické sledování nových verzí programů JAPO. Máte-li PC připojeno k internetu, každý den při svém spuštění se podívá na stránky JAPO a pokud zjistí, že jsou k dispozici novější verze programů JAPO, než máte nainstalovány, oznámí vám to. Pokud budete chtít nové verze nainstalovat, stačí odpovědět stiskem příslušného tlačítka, Komunikátor se ukončí a navíc spustí internetový prohlížeč a v něm úvodní stránku internetové prezentace JAPO. Je jen na vás, jestli si pouze přečtete, co je v programech nového, nebo si nové verze i stáhnete a nainstalujete.

Komunikátor není třeba k využití této nové funkce nijak nastavovat. Pouze je nutné povolit jeho přístup na internet. Jakmile totiž Windows zaregistruje, že se Komunikátor pokouší na tyto stránky připojit, zobrazí se hlášení brány Firewall. Na něj stačí reagovat stikem tlačítka Povolit přístup.

Podrobný iustrovaný popis k nastavení a použití nové funkce si můžete ve formátu PDF stáhnout a přečíst zde.Servisní zásahy na dálku (přes internet)

Chtěli bychom Vás na tomto místě upozornit na novou službu. Budete-li mít jakékoliv problémy, které bude nutné řešit přímo na Vašem PC, můžeme se pomocí programu TeamViewer připojit k Vašemu počítači a pracovat s ním, jako bychom seděli vedle Vás. Jedinou podmínkou je, aby Váš počítač byl připojen k internetu dostatečně rychlým způsobem (např. ADSL).

Jak se to provede? Nejprve nám samozřejmě zavoláte a domluvíme se na přesném termínu zásahu. I my totiž musíme "sedět u PC", což vzhledem k našim častým cestám k zákazníkům není vždy splněno. Vy si navíc stáhnete klepnutím na tento odkaz program TeamViewer a uložíte si jej na plochu Windows.

V určený čas se telefonicky spojíme a Vy spustíte stažený program TeamViewer. Nadiktujete nám dva údaje, které se zobrazí na Vašem displeji:
 • Vaše ID
 • Heslo
Potom dojde k propojení obou počítačů a Vy uvidíte na displeji, jak náš pracovník pracuje s Vaším počítačem. Budete-li si nadále telefonovat, může Vám komentovat, co dělá. Řešení jakéhokoliv problému je tak velmi rychlé a odpadají náklady na cestovné. Nemusíte se bát, že bychom se k Vám připojovali bez Vašeho vědomí - aby bylo propojení možné, musí být spuštěn program TeamViewer, navíc heslo, které nám diktujete je jednorázové.

Servisní zásah na dálku (pomocí programu TeamViewer) je zpoplatněn podobně, jako zásah na místě u zákazníka. Odpadá samozřejmě cestovné.Archiv starších aktualit k aktuálním čtvrtletním verzím

3. března

Od 3. března je k dispozici nová verze Mezd Profi, která obsahuje výrazně vylepšenou problematiku pracovních neschopností.
 • program při vstupu do mzdového listu hlídá, jestli má pracovník PN a pokud ano, upozorní vás, že je potřeba ji načíst
 • počet pracovních dnů nemoci (klíč 010) načítá v plné délce nemoci, tedy až do skutečného konce PN
 • pokud má pracovník v daném měsíci více PN, program kontroluje, jestli nedochází k jejich překrývání. Pokud ano, upozorní na to obsluhu, která má možnost záznamy o PN opravit
 • pokud obsluha používá zabudovanou evidenci docházky k načítání směn do záznamu o PN, program pak zpětně ukládá do docházky informace o trvání PN. Děje se to v okamžiku načtení PN do mzdového listu a informace se ukládají až do konce PN
 • karta pracovníka nově obsahuje dvě záložky s platbami za pracovníka. Dříve jich bylo možné do karty zapsat 10, nyní 20. Již tedy není problém zapsat do programu např. pracovníka, který má 9 exekucí.
Provedené změny významným způsobem zjednodušují práci s PN, proto instalaci aktualizace doporučujeme všem uživatelům programu. Podrobný popis všech změn najdete v návodech, které si můžete stáhnout: Změny v kartách PN a Změny v kartě pracovnika.


1
. února

Začátkem roku byl stejně jako loni zmatek ve slevách na děti. Jejich nová výše nebyla schválena včas, proto v prvních měsících roku platily slevy z roku 2016. Nyní je ale vše v pořádku, tsk si nezapomeňte slevy na děti opravit. Pokud máte více pracovníků se slevami na 2 a více dětí, bude nejjednodušší upravit přímo nastavení slev na dani:
 • jděte do Hlavního menu programu Mzdy, zvolte Pomocné evidence a následně Odčitatelné položky
 • postupně vstupte do slev na 2. a 3. dítě a přepište hodnoty podle následující tabulky
 • do mzdových listů vám pak budou vstupovat slevy v přednastavené výši
Máte-li jen jednoho pracovníka se slevou na druhé nebo třetí dítě, můžete výši slev upravovat přímo ve mzdovém listě.

Hodnoty slev na děti platné v roce 2017:

 • 2. dítě .... 1617 Kč (ZTP/P .... 3234 Kč)
 • 3. dítě .... 2017 Kč (ZTP/P .... 4034 Kč)

1
. července

Režim PDP byl rozšířen o další typy plnění:
 • Obstarání dodání investičního zlata jinému plátci v ČR

 • Dodání nemovité věci dlužníkem z rozhodnutí soudu v řízení o nuceném prodeji

 • Poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce

 • Dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této záruky

 • Dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a výkon tohoto práva nabyvatelem
Proto jsme příslušným způsobem upravili také účetní a skladové programy JAPO. Protože způsob práce se záznamy k PDP v Deníku a Skladu Profi byl navržen pro malé množství typů plnění a s dalším rozšiřováním jejich počtu by se stal nepřehledný, přistoupili jsme k jeho přepracování. Nově je navržen tak, že počet typů plnění může být neomezený.


16. března

K dispozici je důležitá aktualizace Konta a Komunikátoru. Díky novelizaci vyhlášky 500/2002 Sb. o účetních výkazech jsou v programech zabudovány nové výkazy:
 • Výkaz zisku a ztrát v plném a zkráceném rozsahu
 • Rozvaha v plném, zkráceném (malé ÚJ) a mikro (mikro ÚJ)
 • Doplnění účetní osnovy o nové účty
Vzhledem ke změně struktury výkazů musíte provést níže uvedené změny. V programu Konto proto před vytvořením účetních výkazů proveďte:
 • nahrejte si aktuální upgrade
 • ve Správci souborů otevřete Stálé soubory. Nastavte si kurzorový řádek na položku (h) Výkaz zisku a ztrát. Poté klávesou Enter, dále F6 a F8 založíte upravenou osnovu výsledovky. Nový výkaz má 56 vět
 • ve Správci souborů otevřete Stálé soubory. Nastavte si kurzorový řádek na položku (j) Daňová rozvaha. Poté klávesou Enter, dále F6 a F8 založíte upravenou osnovu rozvahy. Nový výkaz má 143 vět.
 • v Pomocných evidencích zvolte položku (j) Účetní osnova. Dále stiskněte F10 (menu) a vyberte položku Aktualizace osnovy.
Průběžně také vylepšujeme problematiku EET v programech JAPO. Aktualizace pro 2. čtvrtletí vydané v březnu proto přináší také řadu úprav v této oblasti. Všem uživatelům, kteří EET v programech JAPO používají, proto doporučujeme aktualizace si stáhnout a nainstalovat. Podrobný přehled změn najdete v sekci Stáhněte si u jednotlivých programů.


3
. října

V návaznosti na novelu zákona o DPH, byly do programů Deník Profi, Sklad Profi a Konto zapracovány následující změny:

 • Nové přiznání k DPH vzor 20, přináší změny na řádcích 7, 8 a 62. Nový formulář je zpracován v grafické podobě v Komunikátoru, k dispozici je i textová podoba přímo v účetních programech. Odpovídajícím způsobem bylo upraveno také elektronické podání.
 • Možnost přímého zápisu "daně podle paragrafu 108 jinde neuvedené" do řádku 62.
 • Úpravy v sestavení kontrolního hlášení - oddílu A.2

Je nutné dávat si pozor na zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň příjemce (paragraf 108 odst. 1. písmeno, b,c,d). V případě plnění podle par. 108 písmeno d) jde o plnění přijatá od 29.7.2016.

Další změny v programech navazují na rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti, platného od 1. 10. 2016:

 • Rozšíření režimu PDP o novou položku 21 - Poskytnutí vymezených služeb elektronických komunikací.
 • Úpravy se promítly jak do specifikace položek v režimu PDP v katalogu služeb a ve skladu, tak v kontrolním hlášení.
Výše uvedené změny jsou velmi důležité a týkají se všech plátců DPH. Proto je nutné si upgrade nainstalovat co nejdřív.


1
. května


Od 1. května 2016 vstoupily v platnost nové hodnoty slev na dani na 2. a 3. dítě. Aktualizace z 1. května obsahuje konfigurační soubory s novými hodnotami, nejrychlejší je ale provést úpravu přímo v Pomocných evidencích Mezd Profi. Postup je následující:
 • V Hlavním menu Mezd Profi přejděte do pomocných evidencí, následně do odčitatelných položek
 • V aktualizačním menu zvolte slevu na dani na 2. dítě a stiskněte Enter. Částku přepište na 1417 Kč.
 • Klávesou Esc formulář opusťte, změny zapište.
 • Stejným postupem opravte slevu na 2. dítě ZTP-P na 2834 Kč, slevu na 3. dítě na 1717 Kč a slevu na 3. dítě ZTP-P na 3434 Kč.
Dříve vystavených mzdových listů se změna slev na 2. a 3. dítě nedotkne. Přepočet se provede až v roční uzávěrce. Nové hodnoty slev uplatníte poprvé ve mzdových listech vystavených v květnu. Pokud máte mzdové listy již vystaveny se starými hodnotami slev, musíte jejich výši opravit ručně přímo v příslušném mzdovém listu.

Aktuální aktualizace Mezd Profi obsahuje kromě nových slev na děti i další novinky:

 • Ve mzdových listech se automaticky ukládá, jaký typ daně byl v daném měsíci nastaven v kartě pracovníka (srážková, zálohová). Toto nastavení je možné změnit i ručně přímo ve mzdovém listu po stisku klávesy F7 (nastavení). Ve všech mzdových listech vystavených před instalací tohoto upgrade bude předvolena zálohová daň, v případě potřeby je možné ji samozřejmě změnit.
 • Informace o typu daně, nově uložená ve mzdových listech, se využívá k tisku potvrzení o zdanitelných příjmech. Mohou se totiž vyskytnout případy, kdy pracovník má v některých měsících zálohovou a v jiných srážkovou daň. Potom je potřeba vystavit mu v daném roce dvě potvrzení (pro každý typ daně zvlášť).  Proto se při tisku potvrzení program nově ptá, jestli měl pracovník celý rok stejný typ daně (srážková nebo zálohová). Pokud ano, program automaticky vytiskne příslušný formulář potvrzení (jako to dělal dosud). Pokud ne, jsou k dispozici oba formuláře potvrzení (pro srážkovou a zálohovou daň) a program při jejich sestavení vychází z údajů o typu daně, uložených ve mzdových listech. Protože tato informace se automaticky ukládá až od roku 2016, pokud chcete novou funkci využít i v předchozích letech, musíte provést nastavení ve mzdových listech ručně.
 • Současně s dalšími parametry potvrzení je nově možné před tiskem zvolit datum vystavení formuláře.
 • Upraven byl také zabudovaný kalendář počtu pracovních dní, zohledněno bylo zavedení nového státního svátku na Velký pátek.
Všem uživatelům Mezd Profi doporučujeme provést kontrolu správnosti počtu pracovních dnů. V programu přejděte do Hlavního menu, pak Ovládacího panelu a zvolte Nastavení mzdových výpočtů. Z nabídky vyberte nastavení pracovních dnů. Počet pracovních dnů v březnu opravte na 21.

Nejnovější aktualizace Deníku Profi přináší následující úpravy v přiznání k DPH:
 • Formulář přiznání je možné v rámci stejného období (měsíce, čtvrtletí) opakovaně vystavovat za různé z klávesnice zadané období od - do). Dříve bylo možné sestavení přiznání pouze za jedno období od - do.
 • Přiznání vypočítané za období od - do je možné vytisknout ve formě shodné s originálem, program kromě zvoleného zdaňovacího období (měsíce, roku) na formuláři vyplní i datumy od - do.
 • Přiznání vypočítané za období od - do je možné elektronicky podat ve formátu xml.

21
. dubna

Aktualizace Deníku Profi přináší následující úpravy v přiznání k DPH:
 • Formulář přiznání je možné v rámci stejného období (měsíce, čtvrtletí) opakovaně vystavovat za různé z klávesnice zadané období od - do). Dříve bylo možné sestavení přiznání pouze za jedno období od - do.
 • Přiznání vypočítané za období od - do je možné vytisknout ve formě shodné s originálem, program kromě zvoleného zdaňovacího období (měsíce, roku) na formuláři vyplní i datumy od - do.
 • Přiznání vypočítané za období od - do je možné elektronicky podat ve formátu xml.

1. březen

Od 1. března jsou dostupné nové aktualizace programů JAPO pro 2. čtvrtletí 2016. Pokud nemáte sjednáno předplacené stahování změn nebo automatické zasílání změn na CD, budete k instalaci tohoto upgrade potřebovat konfigurační heslo.

Aktualizace z 10. března přináší podporu pro program Přiznání pro Windows a elektronické podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Dále byl upraven výpočet odpočtu na děti v přiznání k dani z příjmu (třetí a čtvrté dítě).

Aktualizace z 17. března přináší úpravu přenosu faktur z Konta do Deníku Profi a úpravu kontroly klasifikace českých firem v adresáři. Aktualizaci z 17. března doporučujeme instalovat všem uživatelům programu Deník Profi.

Aktualizace z 25. března přináší úpravu kalednáře v evidenci směn v programu Mzdy Profi. Byla doplěna databáze státních svátků až do roku 2020.
 

A co dále nové verze přináší? 
 • Zatím nejdůležitější změnou je rozšíření režimu přenosu daňové povinnosti o nové komodity - dodání plynu obchodníkovi, dodání elektřiny obchodníkovi a dodání certifikátů elektřiny. Tato změna se promítla ve všech tiskových sestavách, v kontrolním hlášení a samozřejmě i v katalogu služeb, ve zboží na skladě a při vystavování odběratelských faktur a přijatých nebo vydaných dokladů s režimem PDP.
 • Při tisku dodacích listů pomocí Komunikátoru se nově nabízí možnost tisku bez uvedení čísla položky (karty, služby). Před tiskem dodacího listu se program zeptá, jestli má být číslo položky zobrazeno. Pokud odpovíte, že ne, příslušný sloupec na dodacím listu zůstane nevyplněn.
 • Upraveno bylo zaúčtování odběratelských faktur do vydaných dokladů. Nově je v Ovládacím panelu - Nastavení faktur a objednávek možné nastavit, jestli se při zaúčtování faktur bude haléřové dorovnání zaokrouhlení účtovat detailně (na samostatný řádek a klíč) nebo sumárně (přičte se k řádku se stejnou sazbou DPH).
 • Upraven byl tisk odběratelských faktur pomocí Komunikátoru
Instalátor kombinovaného upgrade k nějnovější aktualizaci programů JAPO pro 2. čtvrtletí si můžete stáhnout zde.

Nejdůležitější změny z tohoto balíčku jsme uvolnili také pro uživatele starších verzí pro 1. čtvrtletí. Pokud si tedy z jakéhokoliv důvodu nechcete stáhnout nejnovější verzi, využijte tento bezplatný update pro 1. čtvrtletí 2016.


25. února

Aktualizace Deníku a Skladu Profi přináší velmi důležité změny, které se týkají kontrolního hlášení.

 • Funkce pro automatické sestavení kontrolního hlášení nově podporuje dělený adresář
 • Do sumární části kontrolního hlášení nyní vstupují automaticky také doklady s klasifikací "Nepodnikatel z EU", "Nepodnikatel mimo EU" a "Plátce DPH z EU, DIČ neověřeno". Pokud tedy účtujete i doklady s touto klasifikací a nenastavii jste si u nich "Nepodnikatel z ČR", jak jsme v návodu doporučovali, aktualizace tento problém vyřeší za vás.
 • Do podrobné části kontrolního hlášení automaticky vstupují také dobropisy v hodnotě vyšší než 10000 Kč. Není tedy nutné u nich ručně nastavovat, do které části kontrolního hlášení vstoupí.
V menu adresáře firem dále najdete Kontrolu klasifikace českých adres, která projde všechny adresy s klasifikací "Plátce DPH z ČR" a pokud zjistí, že není zapsáno DIČ, změní klasifikaci následovně:
 • pokud je vyplněno IČO, nastaví klasifikaci "Neplátce DPH z ČR"
 • pokud není vyplněno ani IČO, nastaví klasifikaci "Nepodnikatel z ČR"
U všech českých adres dále provede následující kontroly:
 • pokud jsou v číslech IČO a DIČ mezery, program je odstraní
 • pokud jsou v číselné části DIČ uvedena písmena, program je odstraní
 • pokud DIČ obsahuje pouze CZ a číslo chybí, údaj se vymaže
 • program také řeší problém s velmi starými adresami s klasifikací "Neurčeno"
Díky této nové funkci je možné rychle upravit nastavení jednotlivých "firem" v adresáři tak, aby nevznikly zbytečné problémy při vystavování dokladů a jejich exportu do kontrolního hlášení.

Ale pozor - tato funkce nastavuje klasifikaci firem podle toho, jestli je nebo není vyplněno DIČ a IČO. Pokud tedy máte DIČ vyplněno a firma plátce DPH není, program nastaví klasifikaci na plátce DPH (což by bylo špatně). Proto doporučujeme před spuštěním funkce u neplátců DPH vymazat DIČ.


Připravili jsme také aktualizované návody ke kontrolnímu hlášení:

15. února

Nejnovější pokyny k vyplnění kontrolního hlášení, které vydala daňová správa 10. února 2016
si vynutily několik důležitých změn v účetních programech JAPO.

Asi nejzásadnější změna se týká přijatých a vydaných dokladů, ve kterých je zaúčtována oprava DPH při konkurzu (paragraf 44). V původních pokynech bylo požadováno i hlášení základu DPH, nejnovější pokyny naopak hlášení základu DPH zakazují. Paradoxem je, že takto jsme to v programech původně měli zpracováno a až kvůli elektronickému podání kontrolního hlášení jsme museli zadávání záladu DPH doplnit.

Výše uvedená změna se týká jak zápisu dokladů s opravou DPH při konkurzu (program bude údaj základ DPH přeskakovat), tak vlastního kontrolního hlášení (pokud jste základ měli v dotčených dokladech uveden, program jej bude ignorovat). Samozřejmě podobně bylo upraveno i přiznání k DPH, kde se také zohledňuje pouze hodnota základu DPH.

Zápis dokladů s opravou DPH při konkurzu je velmi vzácný, většina uživatelů se stakovým případem nikdy nesetká. Přesto si nové verze programů JAPO nainstalujte, ať máte vše v pořádku a pokud by se u vás podobný případ vyskytnul, nebudete mít zbytečné problémy. Nadále také sledujte naše stránky, je docela možné, že nějaké změny přijdou i na poslední chvíli, úředníci jsou schopni vydat nějaké nové pokyny i 24. o půlnoci ...

V aktualizaci najdete také funkční vylepšení - např. u Deníku Profi v tištěném kontrolním hlášení jsou veškeré číselné hodnoty nově uváděny na dvě desetinná místa. Původně se tiskly na celé koruny. Pomůže to případné kontrole.

Tato nejnovější aktualizace samozřejmě obsahuje také všechny dříve vydané opravy a vylepšení.


5. února


Už v nabídkovém JAPO NEWS jsme avizovali, že verze programů JAPO, dodávané od začátku prosince 2015 nejsou úplné, že bude následovat řada dalších důležitých změn. Jednou z nich bylo například elektronické podání kontrolního hlášení.

Celý prosinec i leden jsme proto vydávali aktualizace, které doplňovaly novinky a také zpřesňovaly a často i zjednodušovaly povinnosti, které na nás padly v souvislosti se zavedením kontrolního hlášení. V minulých dnech jsme také dokončili a úspěšně otestovali vlastní elektronické podání kontrolního hlášení ve formátu XML.

Vypisovat zde jednotlivé změny by bylo zbytečné, bylo jich příliš mnoho a článek by se stal nepřehledným. Najdete je na příslušných stránkách, které popisují aktualizace programů JAPO. Aby pro vás bylo kontrolní hlášení co nejmenším problémem, připravili jsme podrobné návody, které změny v programu a také důležité zásady práce shrnují:
 • Kontrolní hlášení v Deníku Profi popisuje způsob řešení dané problematiky v programu, všechny důležité změny, které bylo potřeba provést a poskytuje návod (kuchařku), jak jednotlivé druhy dokladů zapisovat a na co si dát pozor.
 • Podání daňovým portálem shrnuje postup od vygenerování elektronického dokumentu ve formátu XML, přes jeho načtení na daňový portál, kontrolu dat až po jeho podání a podepsání elektronickým podpisem nebo datovou schránkou.
Balíček důležitých změn obsahuje kromě všech oprav a vylepšení také nové funkce. Ve Mzdách Profi je to např. nové potvrzení o zdanitelných příjmech, nový Přehled o pojistném pro OSSZ a další upravené tiskové sestavy (m.j. Výpočet daně a daňového zvýhodnění).

1. prosince

Od 1. prosince si můžete z našich stránek stáhnout a nainstalovat první verzi aktualizací programů JAPO pro rok 2016. Přináší velké množství změn a zvláště ty obsažené v účetních programech jsou velmi důležité.

Jak už víte i z našeho zpravodaje JAPO NEWS, od roku 2016 musí každý plátce DPH odevzdávat elektronicky nové kontrolní hlášení. Zavedení této novinky si vyžádalo velké množství změn jak v přijatých a vydaných dokladech, tak i v navázaných evidencích. Jsou nové znaky DPH, rozšířeny byly záznamy o PDP, programy víc hlídají, co a jak do evidencí píšete. V adresáři firem najdete novou klasifikaci firem a upraveno bylo i zobrazování a vyplňování údajů.

V programu Deník Profi najdete tiskovou verzi kontrolního hlášení, která slouží pro vaši interní potřebu a současně vám předvede, jaké informace o svých dokladech budete pravidelně posílat daňové správě. Vlastní elektronické podání doplníme ihned, jakmile bude uzavřena struktura elektronického souboru XML.

Úpravy v přijatých a vydaných dokladech jsou opravdu zásadní a jsou nezbytnou podmínkou pro správné vyplnění kontrolního hlášení. Původní verze programu pro rok 2015 tyto změny neobsahuje a pokud začnete zapisovat pohyby roku 2016 s ní, budete je muset po instalaci aktualizace všechny opravovat. Proto s objednávkou aktualizace opravdu neváhejte a novou verzi si nainstalujte ihned - nečekejte až na uzavření roku 2015. Data roku 2016 musíte zapisovat již s verzí pro rok 2016 !

30. října

V programu Mzdy Profi byla upravena tisková sestava Příloha k žádosti o dávky.

30. září

Do programů JAPO byly promítnuty následující změny:

 • v souvislosti se zavedením kontrolního hlášení k DPH v roce 2016 byla rozšířena struktura vydaných a přijatých dokladů
 • číslo daňového dokladu bylo rozšířeno na 20 znaků. V sestavách se nadále tiskne prvních 11 znaků (jako dosud), další znaky jsou rezervovány pro doklady s dlouhým číslem, které bude nutné v kontrolním hlášení uvádět přesně
 • u přijatých dokladů byl zaveden nový údaj - datum zdanitelného plnění. Dosud se evidovalo pouze datum uplatnění dokladu, které mohlo být pozdější než vlastní datum zdanitelného plnění, uvedené na dokladu. V kontrolním hlášení bude nutné uvádět jak datum zdanitelného plnění, tak datum uplatnění přijatého dokladu. U vydaných dokladů se nadále uvádí pouze datum zdanitelného plnění, protože je s datem uplatnění shodné
 • možnost nastavit číslování dodacích listů a objednávek podle původního systému a nebo nově (zavedeno v roce 2015). Změna způsobu číslování se provádí v Ovládacím panelu, Nastavení provozu aplikací, Nastavení faktur a objednávek. Automaticky je předvolen nový způsob číslování
 • v hlavním menu pod položkou Informace o programu, Stáří programu se nově zobrazuje, jestli má uživatel povolenu instalaci změn konfiguračním heslem. Pokud program zjistí, že je k dispozici nová (placená) verze a její instalace je povolena konfiguračním heslem (např. u předplaceného stahování změn), upozorní uživatele, že si může aktualizaci stráhnout. V opačném případě upozorňuje na nutnost objednat si upgrade u firmy JAPO
 • přepracované instalace plných verzí, demo verzí a aktualizací, univerzální po 32 i 64 bitové Windows
 • nový způsob upozorňování na aktualizace pomocí Komunikátoru (klikací řádek pod tlačítky)

1. srpen

Od konce července 2015 je k dispozici nejnovější, 10. verze MS Windows. Je o to zajímavější, že je jako aktualizace poprvé k dispozici zdarma pro všechny uživatele starších Windows 7 a 8. Protože řada z Vás se dříve nebo později bude rozhodovat, zda si ji nainstalovat, připravili jsme tento návod, ve kterém vám chceme předat naše dosavadní zkušenosti.

Už předem vás ale můžeme ubezpečit, že programy JAPO v nových Windows 10 fungují tak jak jste zvyklí, není se čeho bát.


Současně jsme připravili také podrobné návody k instalaci programů JAPO ve Windows 10. K dispozici jsou opět dvě verze, jedna popisuje přenos stávající instalace ze starého PC na nové, druhá čistou instalaci na novém PC. Celý instalační proces byl také upraven a zjednodušen.


21. července


Nejnovější aktualizace Mezd, Konta a Komunikátoru přináší řadu drobných vylepšení. Vaší pozornosti by neměly ujít tyto změny:
 • Do ovládacího panelu Mezd se vrátila položka Seznam běžných účtů, která odtud omylem vypadla při poslední změně struktury Ovládacího panelu.
 • V poslední době se množily problémy s přístupem na ePortál ČSSZ. Po volbě příslušné položky v menu Komunikátoru se nezobrazila internetová stránka s nabídkou Načtení souboru ale místo toho jen chybové hlášení, že platnost stránky vypršela. Tato chyba se stává na ePortálu jen občas a v některých prohlížečích. Abychom vám umožnili používat jiný spolehlivější odkaz, přidali jsme do menu Komunikátoru položku, která v internetovém prohlížečí otevře stránku s tiskopisy na ePortálu. V pravém horním rohu stránky je pak možné klepnout na tlačítko "Načtení ze souboru" a načíst tiskopis pro elektronické podání tímto způsobem. Původní možnost v Komunikátoru zůstala také, záleží jen na vás, který postup budete používat. Způsob načtení přes stránku s tiskopisy je sice o jeden klik pomalejší, zato ale musí fungovat každému.
 • Dále v Komunikátoru najdete například o zvýraznění bankovního spojení u bezhotovostních faktur, úpravu písma u údajů, které se mohly při maximální délce přepisovat přes sebe nebo oddělení řádů tisíců u celkové hodnoty faktury a stvrzenky (spodní část dokladu včetně tabulky s rozpisem DPH).

1. července

Režim přenesení daňové povinnosti zůstává od 1. ledna 2015 zachován pro dosavadní položky a to včetně převodů emisních povolenek. S účinností od 1. dubna 2015 je dále uplatněn při dodání vybraného zboží, pokud celková částka základu daně takovéhoto zboží překračuje částku 100 000 Kč. Vybrané zboží je vymezeno v §3 nařízení vlády a jedná se zejména o obiloviny a technické plodiny, kovy, mobilní telefony, integrované obvody, přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat a videoherní konzole.


V této souvislosti dochází v elektronickém podání "Výpisu z evidence pro účely daně z přidané hodnoty podle § 92a zákona o DPH" ke změně kódů předmětu plnění.

Pro zdaňovací období od 1. 1. 2015:
 • je ukončena platnost kódu 2 - povolenky na emise podle § 92d zákona o DPH
 • je založen nový kód 11 - povolenky na emise podle § 92f zákona o DPH
Pro zdaňovací období od 1. dubna 2015 jsou zavedeny nové kódy podle § 92f zákona o DPH:
 • 12 - obiloviny a technické plodiny
 • 13 - kovy
 • 14 - mobilní telefony
 • 15 - integrované obvody
 • 16 - přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat
 • 17 - videoherní konzole
Všechny tyto změny jsou obsaženy v aktuálních verzích programů Deník, Sklad, Konto a Komunikátor. Pokud fakturujete nebo účtujete položky, které podléhají režimu PDP, je nutné, abyste používali nejnovější verzi příslušného programu. Pokud máte předplacené stahování nebo zasílání změn, je pro vás k dispozici zdarma. Jinak si můžete aktualizaci objednat na našich kontaktních telefonních číslech nebo e-mailech.


16. června

Aktuální verze Deníku Profi a Skladu Profi přináší funkce, které byly dříve dostupné pouze v Kontu. Pokud bude podnikatel přinucen (nebo pro něj bude výhodné) se registrovat jako plátce DPH v sousedních zemích EU (a získá tamní DIČ), může nově vystavovat odběratelské faktury a zapisovat vydané doklady s příslušnou národní DPH.

Při vystavování odběratelských faktur a vydaných dokladů je možné zvolit, zda bude obsahovat DPH platnou v ČR (předvolená možnost), nebo DPH z okolních zemí EU. V programech jsou předvoleny sazby pro Slovensko, Rakousko, Německo, Polsko a Maďarsko. Pokud je vybrána některá z těchto zemí, program počítá DPH u zboží a služeb podle platných sazeb v dané zemi:
 • je-li u zboží předvolena tuzemská základní sazba DPH, bude použita zahraniční základní sazba
 • je-li předvolena tuzemská první nebo druhá snížená sazba, bude automaticky použita zahraniční snížená sazba
Nic tedy není nutné přenastavovat ve skladu nebo v katalogu služeb, fakturuje se stejně jako do tuzemska.
Takto vystavené faktury se zahraniční DPH lze samozřejmě i automaticky zaúčtovat, potom se automaticky účtují do vydaných dokladů na nový znak DPH 13 a v přiznání k DPH se objeví na řádku 26 (samozřejmě pouze částka bez DPH, vlastní DPH je nutné vypořádat podáním přiznání k DPH přímo v příslušné zemi EU).

Je-li u odběratelské faktury se zahraniční DPH zvolena i cizí měna, jsou při tisku faktury pomocí Komunikátoru ve spodní části dvě rozúčtování DPH - jedno je v Kč (jako dosud) a vpravo vedle něj je nové v Eurech.

Nejnovější aktualizace z 20. května přináší nový formulář faktury s rozpisem DPH ve dvou měnách v anglické mutaci.

Podrobný popis použití této novinky si můžete stáhnout ve formátu PDF zde.
Nejnovější verze programů JAPO si můžete stáhnout a nainstalovat pomocí kombinovaného upgrade, který je k dispozici zde.


26. února

Nejnovější aktualizace programů JAPO a Komunikátoru obsahuje:
 • Podpora pro elektronické podání přiznání k dani z příjmu a spolupráce s programem Přiznání pro Windows.
 • Odběratelské faktury tištěné v němčině, angličtině a francouzštině nově obsahují dvouřádkový popis dodávky, zákonný text týkající se vývozu do EU a PDP je uveden v angličtině.
 • V adresáři firem je přístupná položka "stát" u všech typů daňových subjektů. Umožněny jsou také kombinace plátce DPH ze zemí EU se zahraničním DIČ a adresou v ČR
 • K dispozici je nový formulář Žádosti o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech (vzor č. 9).
 • V evidenci zaměstnanců ve Mzdách Profi je k dispozci nové potvrzení o době trvání zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění zaměstnanců.
 • Při pokusu o tisk Potvrzení o zdanitelných přímech pracovníkovi s nesprávně nastaveným typem daně se zobrazí upozornění.

29. ledna

Aktualizace 29. ledna 2015 přináší řadu novinek do Mezd Profi:
 • Bylo upraveno vystavování ELDP členům statutárních orgánů (jednatelé, společníci), kteří pobírají odměnu nad 2500 Kč měsíčně. Protože mezi našimi uživateli panují v tomto ohledu nejasnosti, vydali jsme podrobný návod, který si můžete stáhnout ve formátu PDF
 • Doplněn byl nový formulář Výpočet daně a daňového zvýhodnění, vzor 19. Je k dispozici jak přímo ve Mzdách, tak i grafická varianta v Komunikátoru.
 • Doplněny byly také nové formuláře Potvrzení o zdanitelných příjmech, jak pro zálohovou, tak pro srážkovou daň. K dispozici jsou opět jak přímo ve Mzdách, tak i grafické varianty v Komunikátoru.
 • Do souborů odčitatelných položek za rok 2014 a 2015 byla doplněna nová sleva g) za umístění dítěte. Pokud ji v souboru dosud nemáte, přejděte v Hlavním menu programu Mzdy do Pomocných evidencí, zvolte odčitatelné položky a klávesou F10 nechte doplnit novou slevu.
Podrobný popis všech změn ve Mzdách Profi si můžete stáhnout a přečíst v tomto dokumentu.

V Deníku, Skladu a Pokladně bylo přepracováno zaokrouhlování faktur. Doplněno bylo i zaokrouhlení podléhající DPH (příslušná volba je k dispozici ve vzoru faktury (k dispozici je zaokrouhlení podléhající a nepodléhající DPH).


8. ledna

Vydali jsme další balíček důležitých změn:
 • Nový formulář přiznání k DPH i v Komunikátoru (grafický tisk)
 • Řadu vylepšení v programu Konto
 • Nový formulář přiznání k dani z příjmu za rok 2014
 • Nový vzor přiznání k DPH č. 19 - zatím je v programu Deník k dispozici pouze v DOSovské podobě, grafická podoba a elektronické podání budou uvolněny během několika dnů. Sledujte naše internetové stránky.
 • Automatickou kontrolu zaokrouhlení odběratelských faktur v účetních létech 2014 a předchozích. Protože měli někteří uživatelé problém s tiskem starých odběratelských faktur, provede program při prvním vstupu do každé řady odběratelských faktur jejich kontrolu. Ta trvá podle výkonu PC od pár sekund do několika minut a nevyžaduje spolupráci uživatele.
 • Úpravy a vylepšení v evidenci přijemek a výdejek a v počítačové pokladně (paragony)
 • Možnost dodatečného spouštění konverze jednotlivých datových souborů bez nutnosti odblokování
 • Úprava tisku zaokrouhlení faktury v Deníku a Skladu - řádek s hodnotou zaokrouhlení se již netiskne v rozpisu zboží a služeb ale dole v sumarizaci faktury
 • Na formuláři faktury vytištěném pomocí programu Komunikátor se dole v rámečku tisknou sumarizace všech tří sazeb DPH. V původní verzi se nová druhá snížená sazba DPH tiskla jen tehdy, pokud měla nenulovou hodnotu
 • Program Konto obsahuje řadu uživatelských vylepšení, která jsou popsána v samostatném přehledu

8. prosince

Vydali jsme první zásadní aktualizaci verzí pro rok 2015. Kromě několika drobných oprav a vylepšení obsahuje první část velmi významné aktualizace přenosu daňové povinnosti (PDP), která začne platit od 1. ledna 2015:
 • Ve skladových kartách a v katalogu služeb je nyní možné nastavit kromě stávajících režimů PDP také možnost pojmenovanou "Příloha 6 zákona". Tato se použije na zboží nebo služby, které jsou taxativně vyjmenovány v příloze 6 zákona o DPH.
 • Tato nová možnost je nyní dostupná také pro vyplnění záznamu o PDP u přijatých a vydaných dokladů.
 • Příloha č. 6 představuje volitelný nástroj v boji proti daňovým podvodům. Vláda může flexibilněji svým nařízením určit, že dodání některého zboží nebo poskytnutí některé služby z přílohy 6 bude podléhat režimu přenesení daňové povinnosti (a to na dobu maximálně 9 měsíců).
 • Pokud tedy u skladové karty nebo služby zvolíte, že podléhá režimu PDP podle Přílohy 9 zákona, můžete dále specifikovat v jakém časovém období (od data - do data) bude položka režimu PDP podléhat. Program pak umožní fakturaci v režimu PDP pouze v zadaném období.
 • U zboží a služeb uvedených v příloze 6 platí další zvláštnost - režimu PDP budou tyto položky podléhat pouze tehdy, pokud budou fakturovány v celkové výši minimálně 100000 Kč bez DPH. Bude-li jejich hodnota nižší, nebude režim PDP použit. Z tohoto důvodu je při vystavování faktury třeba použít novou možnost - faktura v režimu PDP dle přílohy 6.
Díky rozšíření převodu daňové povinnosti na položky specifikované v příloze 6 (mobilní telefony, tablety, telekomunikační služby, laptopy, apod.) se nyní s tímto daňovým režimem setká skoro každý podnikatel - plátce DPH.

K novelizaci režimu PDP jsme vydali podrobný návod, který si můžete stáhnout zde. V nejbližších dnech očekáváme přesnou specifikaci položek spadajících do přílohy 6 a také další pokyny pro řešení této problematiky v účetních programech. V návaznosti na ně vydáme zbývající část změn (elektronické podání, vystavení faktury s PDP dle přílohy 6 apod.

Podrobný popis této důležité aktualizace a informace k její instalaci a dodatečné konverzi skladů najdete v tomto návodu na straně 3.
Aktuální upgrade


A k t u á l n í   v e r z e
n a š i c h   p r o g r a m ů
m a j í   u z á v ě r k u
 


6.
května 2020Upgrade zdarma


Pokud v některém z našich programů postrádáte funkci nebo sestavu, kterou by podle Vašeho názoru použili i ostatní uživatelé, nenechávejte si tuto informaci pro sebe! Rádi program upravíme a vylepšíme.
Každý uživatel, jehož nápad bude realizován, dostane čtvrtletní upgrade obsahující jeho nápad zdarma


Upgrady z internetu


Naše programy jsou pravidelně aktualizovány k datům 1. 3., 1. 6., 1. 9. a 1. 12. a tyto upgrady jsou placené. Všechny změny, které jsou provedeny mezi tím, jsou zdarma a můžete si je volně stahovat z našich stránek nebo objednat na disketě. Když si tedy např. koupíte upgrade v březnu, tak si můžete volně stahovat všechny další změny až do konce května.

Při pravidelné údržbě jsou ceny za čtvrtletní upgrade velmi výhodné. Průměrná cena se pohybuje kolem 100 Kč.


Copyright Ing. Jaroslav Pochylý, telefon: 777 161716