JAPO
Novinky Instalační CD
Programy
Stáhněte si
Ochrana
        dat Služby
Adresy


Informace k verzím pro rok 2019


hot-line 777 161716


Noví zájemci
Uživatelé programů

Aktuální Nabídka upgrade Deníku, Mezd, Skladu
Přečíst
Aktuální Návod k instalaci Deníku a Mezd
Přečíst
Aktuální Nabídka upgrade programu Konto
PřečístAktuální Asistent 2019 - instalátor pro Windows Stáhnout
Aktuální Kombinovaný upgrade pro rok 2019
Stáhnout


Na této stránce si můžete přečíst informace o nových verzích programů Deník Profi, Mzdy Profi, Sklad Profi a Pokladna pro rok 2019. K většině z nich jsou k dispozici také podrobné návody ve formátu PDF. Odkazy k jejich stažení najdete přímo v jednotlivých článcích. Informace k novým verzím neustále doplňujeme a rozšiřujeme.

Uživatelům
Deníku, Mezd, Skladu a Pokladny , kteří nám poskytli e-mailovou adresu, jsme koncem listopadu rozeslali zprávy s nabídkou aktualizací pro rok 2019 a přiloženým zpravodajem JAPO NEWS ve formátu PDF. Ostatní uživatelé (na které jsme neměli e-mail) dostali tištěnou verzi zpravodaje poštou.

Informace k novým verzím programu Konto rozeslal Ing. Kolínek registrovaným uživatelům poštou, text ve formátu PDF je k dispozici v tabulce umístěné výše. Objednávky aktualizací přijímá pouze k programu Konto, aktualizace ostatních programů vyřizuje Ing. Pochylý.


Aktuální Novinky v Deníku Profi pro rok 2019

Deník Profi letos oslavil 25 let od uvedení jeho první verze. Když se podívám zpět a srovnám původní a současný program, rozdíl je obrovský. Jednoduchost v ovládání zůstala zachována, výrazně se ale zkomplikovala legislativa. Narostlo množství různých výkazů, kontrol, hlášení a to nemluvím o problematice EET. Přemýšlel jsem co nového do verze pro rok 2019 přidat, aby to zjednodušilo práci a aby toho otravného trochu ubylo. Když jsem se zamyslel nad tím, co při vedení daňové evidence nejvíc nenávitím, tak je to účtování uhrad z bankovních výpisů. Chodí s měsíční periodou a pohybů na nich je opravdu hodně. Import výpisu z homebankingu jsme do programu zabudovali již před lety, problém ale byl, že tuto službu poskytovaly jen některé banky, každá měla jiný formát dat a často to bylo za příplatek. Dnes už je ale situace naštěstí jiná.

AUTOMATICKÉ ZAÚČTOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH VÝPISŮ

Pro import výpisu do Deníku jsem zvolil formát ABO, který je u našich bank standardizovaný. Vlastní importní funkci najdete jak v peněžním deníku (po stisku klávesy Ins), tak v nové evidenci bankovních výpisů. Zde navíc můžete ručně zaúčtovat úhrady, které program nedokázal zpracovat automaticky (protože u transakce chyběl variabilní symbol nebo doklad s tímto symbolem není v programu evidován). Při ručním zaúčtování úhrad je možné volit mezi přímým zápisem do peněžního deníku nebo zaúčtováním přijatých a vydaných dokladů. Tyto je pak možné vybírat ze seznamu, který může být setříděn podle variablního symbolu, daňového dokladu nebo data zdanitelného plnění (uplatnění). Vyhledání dokladu, ke kterému daná platba na výpisu patří, je tak otázkou okamžiku. Aby se úspěšnost automatického zaúčtování úhrad dále zvýšila, je nově možné u odběratelských faktur nastavit rozdílné číslo variabilního symbolu od čísla faktury. Této změně se podrobněji věnujeme v odstavci "Novinky v odběratelských fakturách".

Automatickým zaúčtováním elektronických výpisů se dříve otravná činnost značně zjednodušila a urychlila. Celý systém je hlídán na několika úrovních, nemůže se tak stát, že byste některý bankovní výpis do programu importovali víckrát (a doklady tak uhradili duplicitně), případně že byste importovali výpis k účtu, který nepatří zpracovávané firmě. Ruční zaúčtování úhrad z výpisu je dílem okamžiku, je možné jej kdykoliv odúčtovat a hlavně celá tato novinka je volitelná - pokud ji nebudete chtít používat, nemusíte.
NOVINKY V ODBĚRATELSKÝCH FAKTURÁCH

První novinkou je možnost tisknout na faktuře dvě čísla účtu dodavatele. Úprava byla inspirována přáním uživatele programu JAPO, který potřeboval vytisknout fakturu, na které budou současně uvedeny účty pro platby v Kč a pro platby v Eurech. Fakturuje totiž odběratelům,
 kteří předem neví, v jaké měně budou fakturu platit. Doklad je samozřejmě vystaven v korunách a jeho celková hodnota je přepočtena na Eura. Odběratel si pak vybere, na který účet zaplatí. První účet se vždy tiskne 
v českém formátu, druhý vždy jako IBAN + BIC. 
Tisk faktur se dvěma účty dodavatele je samozřejmě volitelný. K dispozici je nový formulář, který tuto úpravu obsahuje. Pokud postačí vytisknout fakturu s jedním účtem, budete využívat dosavadní formuláře. 


Druhou novinkou je možnost nastavit ve faktuře číslo variabilního symbolu. Dříve se toto číslo automaticky generovalo z čísla daňového dokladu (faktury). Nyní se to dělá také, je však možné jej libovolně změnit. Novinka je inspirována funkcí automatického zaúčtování elektronických výpisů. V případě, kdy zákazníkovi vystavujete proforma fakturu a po její platbě pak daňový doklad k přijaté platbě je totiž potřeba,
aby u daňového dokladu bylo jako variabilní symbol uvedeno číslo proforma faktury. Jen tak se totiž platba proforma faktury při automatickém zaúčtování elektronického výpisu spáruje s daňovým dokladem k přijaté platbě.
EXPORT A IMPORT ZBOŽÍ A OBJEDNÁVEK DO EXCELU

V níže uvedených podrobných návodech najdete několik úprav, které byly zpracovány na zakázku pro konkrétního uživatele. Již od uvedení prvního Deníku Profi na trh vás vybízíme, abyste nám své náměty a připomínky sdělovali. I při největší fantazii totiž nemůžeme odhadnout vše, k čemu v reálném provozu může docházet. Pokud je námět použitelný pro všechny uživatele, doplníme jej do programu přirozeně zdarma. Někdy od vás ale přichází požadavky, které jsou nepřenosné ale pro vás mohou být velmi důležité. Tyto vám také rádi do programu doplníme, už je to ale za úplatu. Nemusíte se bát, že by vás to zruinovalo, rozsah úprav a jejich cenová náročnost mohou být vždy dohodnuty předem. Vždy můžeme najít takový kompromis, aby byly spokojeny obě strany.

Zákazník, pro kterého jsem jednu z nejrozsáhlejších zakázkových úprav poslední doby zpracovával, potřeboval napojit na sklad a fakturaci objednávky od zákazníků, vytvořené ve formátu MS Excel (OpenOffice). Šlo tedy o to doplnit do programu import skladových karet a do faktur pak import položek z objednávky vytvořené v Excelu. Pro potřebu zákazníka pak zpět odeslat zase seznam fakturovaných položek opět ve formátu kompatibilním s MS Excel. Jak si můžete v přiložených návodech pro zajímavost přečíst, jedná se o velmi komplexní systém, který výrazně ušetří práci obsluze programu Deník, která již nemusí jednotlivé položky z přijatých objednávek přepisovat do faktur ručně.

Pokud tedy máte nějakou činnost, která se vztahuje k programu JAPO a myslíte si, že by ji bylo možné zautomatizovat, neváhejte a kontaktujte mě. Společně se zamyslíme nad tím, jestli by byla možnost jak vám ušetřit práci. Může jít o speciální formulář, propojení na jiný program nebo i o vytvoření zcela nové evidence. V minulosti jsme takto vytvářeli třeba aplikaci pro sledování výroby, navázanou na Mzdy Profi, program pro plánování směn v bezpečnostní agentuře nebo specializovaný program pro sledování dopravy provázaný na zabudovanou knihu jízd ...  

OSTATNÍ ZMĚNY V PROGRAMU

Kromě výše uvedeného najdete v programu Deník také řadu legislativních změn a mnoho funkčních vylepšení. Podrobné návody k těm nejdůležitějším si můžete stáhnout a přečíst z následujících odkazů:
Aktuální Novinky ve Mzdách Profi pro rok 2019

Také program Mzdy Profi prošel rozsáhlými inovacemi. Vzhledem ke složitosti mzdové problematiky jsem ke všem vytvořil podrobné návody. Kromě níže uvedených změn došlo samozřejmě k úpravám redukčních hranic, počtu pracovních dnů, maximálního vyměřovacího základu a řady dalších důležitých parametrů.

PROPLÁCENÍ PRVNÍCH TŘÍ DNŮ NEMOCI

Od července roku 2019 by měla začít platit právní úprava, při které se budou zaměstnancům proplácet i první tři dny PN. Mzdy Profi ve verzi pro rok 2019 jsou na tuto úpravu již připraveny, přímo v kartě pracovní neschopnosti najdete přepínač, kterým nastavíte, jestli se první tři dny budou nebo nebudou proplácet. Až nová úprava skutečně vstoupí v platnost, bude toto nastavení probíhat automaticky.

HROMADNÝ EXPORT PŘÍKAZŮ K ÚHRADĚ DO FORMÁTU ABO

Řada z vás používá automatické vytvoření příkazů k úhradě ke mzdovým platbám a následně je importuje do svého internetbankingu (homebankignu) elektronicky. Pokud má firma větší množství zaměstnanců, vytvoří se také více příkazů k úhradě. Původní verze pak ke každému příkazu vytvořila jeden elektronický příkaz ve formátu ABO. To mohlo obsluhu při importu do internetbankingu (homebankingu) zbytečně zdržovat. Proto nejnovější verze programu přichází s úpravou - pokud spustíte export příkazu do formátu ABO na některém z příkazů zpracovaných v jedné dávce, výsledný elektronický soubor bude vytvořen ze všech těchto příkazů. Místo např. deseti souborů ve formátu ABO tak budete podávat jen jeden. Celá funkce je automatická a není potřeba nic nastavovat.

POVINÝ PODÍL

Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (OZP) se vztahuje na zaměstnavatele, kteří zaměstnávají v průměrném ročním přepočteném počtu více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru. Výše povinného podílu osob se zdravotním postižením (PPOZP) z celkového počtu zaměstnanců pak činí 4 %

Program Mzdy Profi nyní obsahuje výpočet průměrného přepočteného počtu zaměstnanců a z něj pak povinného podílu osob se zdravotním postižením. Protože se jedná o poměrně složitou problematiku,
 bylo nutné do programu doplnit několik nových statistických mzdových klíčů a řadu nastavení jak do karty pracovníka, tak do mzdových listů. Podrobný informace najdete v následujícícím návodu:

TISK VÝPLATNÍCH PÁSEK NA SPECIÁLNÍ PAPÍR

Zavedení GDPR si vyžádalo nový způsob tisku a předávání výplatních pásek zaměstnancům. Všude tam, kde neputují výplatní pásky zaměstnanců přímo od mzdové účetní k jednotlivým pracovníkům nebo tam, kde je potřeba zajistit, aby si pracovníci neviděli do svých výplat, bylo potřeba zabezpečit novou formu jejich tisku. Samozřejmě se nabízela možnost výplatní pásky po vytištění vkládat do obálek, ale to je pracné a nákladné. Nejlepším řešením se ukázal tisk výplatních pásek na speciální papír.

Pokud si myslíte, že jste nic podobného ještě neviděli, mýlíte se. Máte-li platební kartu, banka vám k ní posílala PIN. A ten dnes chodí ve speciální obálce, která má perforované kraje. Ty stačí odtrhnout a uvnitř je lístek s PINem. A podobný speciální papír existuje i pro tisk mzdových listů. Podrobný popis nového tisku najdete v následujícím návodu:

TŘÍDĚNÍ PRACOVNÍKŮ DLE JMÉNA

V aktualizačním menu evidence zaměstnanců bylo zatím možné listovat v seznamu pracovníků seřezeném dle rodného čísla. Nově je možné klávesou F7 přepnout na třídění podle jména.
Po odchodu z evidence zaměstnanců se třídění opět vrátí na původní variantu dle rodného čísla. Klávesa F7 slouží jako přepínač mezi oběma možnostmi. Tato změna zjednoduší práci s programem u firem s větším počtem zaměstnanců.

OSTATNÍ ZMĚNY V PROGRAMU

Kromě výše uvedeného najdete v programu Mzdy také řadu legislativních změn a funkčních vylepšení. Podrobné návody k těm nejdůležitějším si můžete stáhnout a přečíst z následujících odkazů:
Aktuální Součástí programu je také kvalitní podpora

Kromě vývoje a prodeje vlastních programů se zabýváme také prodejem programů jiných výrobců. Díky tomu také mám zkušenosti s jejich službami a podporou. Nevím, jak jste na tom vy, ale to,
 s čím se setkávám já, je často tragédie. Pro zákazníky není vyčleněna žádná hot-line, když něco potřebují, musí se obrátit
 na svého prodejce (např. na mě) a já pak písemně na e-mail podpory. Odpověď přijde většinou do 24 hodin, že něco spěchá, nikoho nezajímá. O nějakých úpravách v programu si uživatelé mohou nechat jen zdát. A to teď nemluvím o žádné malé firmičce ale o velké společnosti a není to bohužel jediný příklad tohoto druhu, se kterým jsem se setkal.

HIT-LINE, VZDÁLENÝ PŘÍSTUP POMOCÍ PROGRAMU TEAMVIEWER

To u programů JAPO je situace odlišná. Máte možnost mluvit přímo s autorem příslušného programu, který se vaším problémem vždy zabývá a snaží se jej vyřešit k plné spokojenosti. Velmi oblíbenou službou je dnes vzdálený přístup pomocí programu TeamViewer, který mi umožní pracovat přímo s vaším programem a zaškolit vás nebo vyřešit problém operativně a bez nutnosti někam cestovat.

Ano, vzdálený přístup nemusíte využívat jen v případě instalací nebo servisních zásahů - velmi šikovný je i při potřebě zaškolení. Sice spolu nebudeme sedět v jedné místnosti a celé to zvládneme na dálku po telefonu, jinak ale rozdíl nepoznáte. Naopak to má výhodu, že se nebudeme u PC tlačit a díky neomezeným hovorům může školení trvat klidně hodinu nebo více ...

ZPRACOVÁNÍ VAŠICH NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK

Již od uvedení prvního Deníku na trh uživatele vybízím, aby mi své náměty a připomínky sdělovali. I při největší fantazii totiž nemohu odhadnout vše, k čemu v reálném provozu dochází. Pokud je námět použitelný pro všechny uživatele, doplním jej do programu přirozeně zdarma. Někdy od vás ale přichází požadavky, které jsou nepřenosné ale pro vás mohou být velmi důležité. Tyto vám také rád do programu doplním, už je to ale
za úplatu. Nemusíte se bát, že by vás to zruinovalo, rozsah úprav
a jejich cenová náročnost mohou být vždy dohodnuty předem.

Jak mohou vypadat takové úpravy na zakázku si můžete přečíst v části věnované změnám v Deníku Profi. Fantazii se meze nekladou, pokud máte něco, co byste potřebovali automatizovat, stačí, když se na mě obrátíte a určitě nějaký způsob vymyslíme. Termín realizace je závislý na našem momentálním vytížení, na přelomu účetních roků je to horší ale přes léto dokážeme reagovat celkem rychle.

POMOC S VEDENÍM DAŇOVÉ EVIDENCE A MEZD

Nesmím zapomenout ani na asistenci s vedením daňové evidence a mezd, pomoc se sestavováním a odevzdáváním výkazů nebo s celkovým vedením těchto agend. Jedná se samozřejmě o placenou službu, jejíž rozsah je možné přizpůsobit vašim potřebám a přáním.

Rozsah a forma služeb v této oblasti je hodně individuální, prakticky záleží jen na naší domluvě. Jsou zákazníci, kteří si zpracují přiznání nebo výkazy sami a potřebují pomoc jen s elektronickým podáním (buď mají staré PC, na kterém to prostě nejde, nebo se to bojí dělat sami). V jiných případech zpracovávám přiznání nebo výkazy kompletně a zákazník si je (např. elektronicky) podává sám. Možné je samozřejmě i kompletní vedení zvolené evidence ...

Aktuální Jak objednat aktualizace?

Podle toho, jaký program JAPO používáte, směřujte svoji objednávku přímo na pracovníky, uvedené níže. Ti vám také poskytnou nejpřesnější informace k aktualizacím a případně pomohou s jejich instalací (např. pomocí vzdálené správy, programem TeamViewer).

NA KOHO SE S OBJEDNÁVKOU OBRÁTIT:

 • Aktualizace programů Deník Profi, Mzdy Profi, Sklad Profi a Pokladna objednávejte u Ing. Jaroslava Pochylého, tel. 777 161716, e-mail: pochyly@japo.cz. Chcete-li k objednávce využít formuláře z programu Asistent, musíte si z této stránky stáhnout jeho nejnovější verzi. Starou verzí nelze upgrade pro rok 2019 objednat.
 • Aktualizace programů Konto a Sklad síť objednávejte přímo u Ing. Jaroslava Kolínka, tel: 777 187 536, e-mail: jaroslav.kolinek@gmail.com. K objednávce Konta a Skladu síť nelze program Asistent použít, proto nezapomeňte nahlásít sériové číslo programu (najdete jej v levém horním rohu obrazovky).
POSTUP PRO OBJEDNÁNÍ CELOROČNÍ PÉČE O PROGRAM(Y):
 • Pomocí odkazu v záhlaví této stránky si nainstalujte a pak spusťte Asistent 2019.
 • Přejděte do hlavního menu.
 • Zvolte položku „Registrace a aktualizace“.
 • Ze zobrazené nabídky vyberte „Objednávku zasílání (stahování) upgradů po celý rok“.
 • Dále zvolte, jestli chcete změny dostávat poštou nebo stahovat z internetu a zda chcete platit proformou nebo dobírkou.
 • Nyní si můžete vybrat příplatkové služby - např. objednat externí modul pro EET.
 • Nakonec vytiskněte smlouvu, objednávku a případně proforma fakturu. Potvrzené nám je pošlete (poštou, faxem), nebo je exportujte jako přílohu mailu, vložte do e-mailu a pošlete na adresu info@japo.cz.
 • Po zaplacení proformy nebo na dobírku dostanete potvrzenou smlouvu, daňový doklad a kódy povolující instalaci změn stažených z internetu, nahraných z diskety nebo CD a to až do konce února 2020.
POSTUP PRO OBJEDNÁNÍ JEDNORÁZOVÉHO UPGRADE:
 • Pomocí odkazu v záhlaví této stránky si nainstalujte a pak spusťte Asistent 2019.
 • Přejděte do hlavního menu.
 • Zvolte položku „Registrace a aktualizace“.
 • Ze zobrazené nabídky vyberte „Objednávku aktualizace“.
 • V dalších dotazech zvolte, zda chcete  upgrade dostat poštou nebo jej stáhnout z internetu a jestli zaplatíte proforma fakturou nebo dobírkou.
 • Nyní si můžete vybrat příplatkové služby - např. objednat externí modul pro EET.
 • Nakonec vytiskněte objednávku a případně proforma fakturu. Potvrzené je pošlete (poštou, faxem), nebo je exportujte jako přílohu mailu, vložte do e-mailu a pošlete na info@japo.cz.
 • Po zaplacení proformy nebo na dobírku dostanete daňový doklad, kódy povolující instalaci upgrade a CD.
 • Instalace nové verze programu Vás opravňuje stahovat si a instalovat z našich internetových stránek všechny další změny až do konce února 2019.
Verze pro rok 2018


A k t u á l n í   v e r z e
n a š i c h   p r o g r a m ů
m a j í   u z á v ě r k u


24. září 2019
Vážení uživatelé


máme za sebou rok, který před nás kladl řadu nových výzev a složitých situací, na které jsme museli velmi rychle reagovat. V něčem nám ulehčil (odložení třetí a čtvrté vlny EET), v něčem naložil (např. problematika GDPR).

U nás ve firmě se k tomu přidala kulminace zdravotních problémů Ing. Kolínka, kterého mnozí znáte jako autora programů Konto a Komunikátor. Snaha o jeho úspěšné uzdravení si vyžádala nejprve reorganizaci práce, později dlouhou zdravotní dovolenou a nakonec jeho úplné uvolnění, aby jako OSVČ mohl lépe skloubit léčení se svými pracovními povinnostmi. Pokud patříte k uživatelům Konta nebo síťového Skladu, přinese Vám tato situace jednu změnu - aktualizaci Konta nebudete objednávat pomocí programu Asistent, jak jste byli dosud zvyklí, ale přímo u Ing. Kolínka.


I když byl letošní rok velmi náročný, na množství novinek v programech Deník, Mzdy, Sklad a Pokladna to samozřejmě vliv nemělo. Je jich více než jindy a řada z nich byla inspirována vašimi náměty. Jsem za ně velmi vděčný a budu rád, když si je ani v budoucnu nebudete nechávat pro sebe. Pomůže to nejen vám, ale i ostatním uživatelům.

Blíží se konec roku, proto mi dovolte, abych nám všem popřál pevné nervy v předvánočním shonu, krásné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do roku 2019.

Ing. Jaroslav Pochylý
Copyright Ing. Jaroslav Pochylý, telefon: 777 161716