JAPO
Novinky Instalační CD
Programy
Stáhněte si
Ochrana
        dat Služby
Adresy


Popis změn ve Skladu Profi v roce 2021


hot-line 777 161716


Zkušební verze
Plné verze
Upgrade
Předplacené upgrady
Popis změn v
        Deníku
Popis změn ve
        Mzdách
Popis změn ve
        SkladuTiskoviny


Na této stránce najdete položkový přehled změn v jednotlivých aktualizacích programu. Je rozdělený podle hlavních čtvrtletních (placených) aktualizací, v rámci nich jsou pak rozlišeny jednotlivé bezplatné updaty.

Aktuální Podrobné návody k novým funkcím v programu

4. čtvrtletí (verze 4.0 - 4.9, uzávěrka 1.9.2021 - 30.11.2021)
 • verze 4.0 ... uzávěrka 1. září 2021
 • novinky v přípravě
Aktuální 3. čtvrtletí (verze 3.0 - 3.9, uzávěrka 1.6.2021 - 31.8.2021)
 • verze 3.0 ... uzávěrka 1. června 2021
 • novinky v přípravě

2. čtvrtletí (verze 2.0 - 2.9, uzávěrka 1.3.2021 - 31.5.2021)
 • verze 2.6 ... uzávěrka 3. května 2021
 • zcela přepracovány jsou informace o daňovém subjektu v Ovládacím panelu programu. Nově je zde úplný přehled o nastavených informacích (právnická osoba / fyzická osoba), samostatně se evidují i údaje, které starší verze programu nesledovala (např. orientační číslo v adrese). Postupně budou tyto nové informace zahrnuty do všech stávajících elektronických podání
 • verze 2.3 ... uzávěrka 23. března 2021
 • v menu evidence odběratelských faktur (F10) najdete novou nabídku s exportními funkcemi. Je zde k dispozici jak stávající export plateb do programu Konto, tak nový export zaúčtovaných faktur ve formátu CSV. Exportují se všechny zaúčtované faktury za zvolené období bez ohledu na vybranou řadu faktur (tedy ze všech řad)
 • upraveno bylo menu přijatých a vydaných dokladů (F10). Kontrolní a opravné funkce byly soustředěny do samstatné nabídky
 • verze 2.3 ... uzávěrka 22. března 2021
 • nová funkce exportu vydaných dokladů ve formátu CSV je připravena pro napojení na jiné účetní programy, případně pro export dokladů do Excelu. S úspěchem lze tuto funkci využít např. v případě, kdy chce uživatel vystavovat odběratelské faktury v programu Deník nebo Sklad Profi a přenášet je pak do jiného účetního software (např. pro podvojné účetnictví). Při spuštění exportu se zadává období, za které budou zahrnuty vydané doklady - je možné zadat buď období od-do, nebo zvolit zdaňovací období pro přiznání k dph (měsíc, čtvrtletí). Podrobný popis struktury exportu je k dispozici na vyžádání
 • verze 2.0 ... uzávěrka 2. března 2021
 • rozšíření obou řádků názvů zboží ve skladu na 50 znaků
 • rozšíření prvního řádku názvu služby v katalogu služeb na 50 znaků
 • úprava všech evidencí a tiskových sestav, napojených na sklad a katalog služeb, aby akceptovaly prodloužené názvy zboží a služeb

1. čtvrtletí (verze 1.0 - 1.9, uzávěrka 1.12.2020 - 28.2.2021)
 • verze 1.7 ... uzávěrka 26. února 2021
 • tisk příjmového pokladního dokladu v odběratelských fakturách (pod klávesou F5) byl vylepšen. Program nejprve zjistí, jestli je faktura zaplacena a pokud nějakou platbu zjistí, předvyplní na příjmovém dokladu dlužnou částku (částečnou úhradu). Nově je také možné zvolit měnu, ve které bude platba provedena. Přepínat můžete mezi předdefinovanými cizími měnami (v Ovládacím panelu), předvyplněná částka platby se pak automaticky přepočítá přednastaveným kurzem na příslušnou měnu. Samozřejmě je možné částku k úhradě libovolně změnit. V případě platby v cizí měně je pak na příjmovém dokladu uveden i přepočet na Kč včetně použitého kurzu
 • verze 1.4 ... uzávěrka 1. února 2021
 • v Komunikátoru byl upraven tisk obyčejných sestav (seznamů všeho možného)
 • verze 1.2 ... uzávěrka 15. ledna 2021
 • bylo upraveno nastavení sazeb DPH podle roku jejich platnosti. Tabulka s tímto nastavením je dostupná ve všech evidencích programu, ve kterých se zapisuje datum zdanitelného plnění. Vyvolá se stiskem klávesy F5 na datu zdanitelného plnění
 • v odběratelských fakturách je po stisku klávesy F4 možné do údaje zdanitelné plnění vložit dnešní datum. Původně se vkládalo účetní datum a den zůstal nevyplněn (obsluha jej musela doplnit ručně)
 • verze 1.1 ... uzávěrka 13. ledna 2021
 • do Asistenta byl doplněn nejnovější vzor Přiznání k dani z příjmu za rok 2020 včetně příloh 1 a 2
 • verze 1.0 ... uzávěrka 1. prosince 2020
 • zásadní přepracování problematiky pokladen a účtů v cizích měnách. Nově je možné v programu vést až pět cizoměnových účtů a pokladen, upraveny byly všechny návazné funkce a tiskové sestavy. Podrobný popis celé problematiky je uveden v novém návodu, který si můžete stáhnout zde
 • zjednodušena byla také nastavení v Ovládacích panelech. Nastavení (povolení) více běžných účtů a více pokladen bylo přesunuto přímo do nabídek, kde se běžné účty a pokladny pojmenovávají. Z ovládacích panelů byly vyřazeny přepínače, které se již nevyužívají, nebo se nastavují automaticky. Jednotlivé položky pak byly nově sežazeny a opticky rozděleny
 • rozšíření interní tabulky sazeb DPH až do roku 2050 :-)
 • úpravy programu na základě legislativních změn platných od ledna 2021

Změny za předchozí období Přečíst


Popis změn v programu


Podrobnější popis změn včetně instrukcí, co je třeba po instalaci nové verze udělat, najdete přímo v hlavním menu programu. Jakmile dokončíte instalaci, spusťte program a přejděte do hlavního menu. Tam pod položkou informace o programu najdete nabídku obsahující i přehled změn. Ten si můžete pročíst na displeji nebo vytisknout.


Upgrady z internetu


Naše programy jsou pravidelně aktualizovány k datům 1. 3., 1. 6., 1. 9. a 1. 12. a tyto upgrady jsou placené. Všechny změny, které jsou provedeny mezi tím, jsou zdarma a můžete si je volně stahovat z našich stránek nebo objednat na disketě. Když si tedy např. koupíte upgrade v březnu, tak si můžete volně stahovat všechny další změny až do konce května.

Při pravidelné údržbě jsou ceny za čtvrtletní upgrade velmi výhodné. Průměrná cena se pohybuje kolem 100 Kč.


Copyright Ing. Jaroslav Pochylý, telefon: 777 161716