JAPO
Novinky Instalační CD
Programy
Stáhněte si
Ochrana
        dat Služby
Adresy


Popis změn ve Skladu Profi v roce 2020


hot-line 777 161716


Zkušební verze
Plné verze
Upgrade
Předplacené upgrady
Popis změn v
        Deníku
Popis změn ve
        Mzdách
Popis změn ve
        SkladuTiskoviny


Na této stránce najdete položkový přehled změn v jednotlivých aktualizacích programu. Je rozdělený podle hlavních čtvrtletních (placených) aktualizací, v rámci nich jsou pak rozlišeny jednotlivé bezplatné updaty.

Aktuální Podrobné návody k novým funkcím v programu

4. čtvrtletí (verze 4.0 - 4.9, uzávěrka 1.9.2020 - 30.11.2020)
 • verze 4.4 ... uzávěrka 1. září 2020
 • novinky v přípravě
Aktuální 3. čtvrtletí (verze 3.0 - 3.9, uzávěrka 1.6.2020 - 31.8.2020)
 • verze 3.0 ... uzávěrka 1. června 2020
 • novinky v přípravě

2. čtvrtletí (verze 2.0 - 2.9, uzávěrka 1.3.2020 - 31.5.2020)
 • verze 2.0 ... uzávěrka 1. března 2020
 • novinky v přípravě

1. čtvrtletí (verze 1.0 - 1.9, uzávěrka 1.12.2019 - 29.2.2020)
 • verze 1.7 ... uzávěrka 6. března 2020
 • program spolupracuje s novou verzí Komunikátoru s datem uzávěrky 5. 3. 2020
 • verze 1.4 ... uzávěrka 11. února 2020
 • úprava v zaúčtování odběratelských faktur do vydaných dokladů - vylepšení zaúčtování u dobropisů
 • verze 1.3 ... uzávěrka 10. února 2020
 • úprava v importu skladových karet ve formátu CSV - bylo změněno načítání sazby DPH, aby na jeho spolehlivost neměl vliv počet mezer mezi číslem a znakem procenta
 • verze 1.2 ... uzávěrka 9. ledna 2020
 • v programu Asistent je k dispozici formulář přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2019 včetně vybraných příloh
 • verze 1.1 ... uzávěrka 26. prosince 2019
 • nová verze programu Komunikátor obsahuje nejnovější formuláře a elektronická podáni
 • verze 1.1 ... uzávěrka 11. prosince 2019
 • při tisku grafického příjmového pokladního dokladu v odběratelských fakturách je možné zadat částku platby. Dříve byl doklad vždy vystaven na celkovou hodnotu dokladu
 • přepracován je také DOSovský příjmový pokladní doklad. I u něj je možnost zadávat výši částky k platbě, navíc byl jeho vzhled upraven tak, aby neobsahoval rámečky, které by se špatně tiskly. Kromě toho je u něj možné zadat, zda se bude na stránku A4 tisknout jeden doklad nebo dva pod sebe
 • verze 1.0 ... uzávěrka 1. prosince 2019
 • velké množství nových funkcí bylo uvolňováno postupně ještě před 1. prosincem, je proto dostupné na stránce věnující se aktualizacím za předchozí období. Podrobná návody k těm nejdůležitějším najdete v záhlaví této stránky
 • úpravy programu na základě legislativních změn platných od ledna 2020

Změny za předchozí období Přečíst


Popis změn v programu


Podrobnější popis změn včetně instrukcí, co je třeba po instalaci nové verze udělat, najdete přímo v hlavním menu programu. Jakmile dokončíte instalaci, spusťte program a přejděte do hlavního menu. Tam pod položkou informace o programu najdete nabídku obsahující i přehled změn. Ten si můžete pročíst na displeji nebo vytisknout.


Upgrady z internetu


Naše programy jsou pravidelně aktualizovány k datům 1. 3., 1. 6., 1. 9. a 1. 12. a tyto upgrady jsou placené. Všechny změny, které jsou provedeny mezi tím, jsou zdarma a můžete si je volně stahovat z našich stránek nebo objednat na disketě. Když si tedy např. koupíte upgrade v březnu, tak si můžete volně stahovat všechny další změny až do konce května.

Při pravidelné údržbě jsou ceny za čtvrtletní upgrade velmi výhodné. Průměrná cena se pohybuje kolem 100 Kč.






Copyright Ing. Jaroslav Pochylý, telefon: 777 161716