JAPO
Novinky Instalační CD
Programy
Stáhněte si
Ochrana
        dat Služby
Adresy


Popis změn ve Mzdách Profi v roce 2020


hot-line 777 161716


Zkušební verze
Plné verze
Upgrade
Předplacené upgrady
Popis změn v
        Deníku
Popis změn ve
        Mzdách
Popis změn ve
        SkladuTiskoviny


Na této stránce najdete položkový přehled změn v jednotlivých aktualizacích programu. Je rozdělený podle hlavních čtvrtletních (placených) aktualizací, v rámci nich jsou pak rozlišeny jednotlivé bezplatné updaty.

Aktuální Podrobné návody k novým funkcím v programu
Aktuální 4. čtvrtletí (verze 4.0 - 4.9, uzávěrka 1.9.2020 - 30.11.2020)
 • verze 4.3 ... uzávěrka 12. listopadu 2020
 • v první záložce karty pracovníka je možné zvolit, zda se jedná o běžný úvazek nebo úvazek zkrácený. Tato volba má vliv na kontrolu zaručené mzdy, v případě zkráceného úvazku se totiž zaručená mzda zvyšuje v poměru ke kratšímu úvazku, v případě běžného (nebo kratšího) úvazku se pak zaručená mzda krátí. Přepínání se provádí stiskem mezerníku na položce úvazek
 • verze 4.2 ... uzávěrka 16. října 2020
 • v ovládacím panelu, nastavení provozu aplikací je možné zapnout automatickou kontrolu zaručené mzdy při uzavření mzdového listu. Pokud program zjistí, že mzda ve mzdovém listu je nižší než mzda zaručená, zobrazí na displeji hlášení a uživatel by měl mzdu ručně navýšit. V opačném případě se žádné hlášení nezobrazuje
 • verze 4.2 ... uzávěrka 13. října 2020
 • úpravy v zadávání skupiny prací (zaručené mzdy) v kartě pracovníka
 • v evidenci mzdových klíčů je možné ručně nastavit, které klíče vstupují do výpočtu zaručené mzdy
 • ve mzdovém listu,po stisku klávesy F4 je možné spustit výpočet zaručené mzdy. Bližší informace k této komplikované problematice najdete v podrobném návodu na straně 3
 • verze 4.2 ... uzávěrka 9. října 2020
 • vzhledem k horšící se COVIDové situaci v ČR a možnému obnovení programu Antivirus C, jsme v programu změnili způsob vyplňování přehledu o pojistném pro OSSZ. Dříve se příslušný vzor volil automaticky podle toho, za jaký měsíc roku se přehled podával. Nově jsou ve všech nabídkách k dispozici přehledy oba (tedy ten běžný a pak ten speciální, týkající se programu Antivirus C). Je na obsluze programu, který přehled si vytiskne nebo vygeneruje ve formátu XML a následně jej podá. Vyhneme se tak zmatkům a nutnostem program neustále aktualizovat v návaznosti na to, který přehled o pojistném bude ČSSZ aktuálně přijímat
 • verze 4.1 ... uzávěrka 1. října 2020
 • program obsahuje nový XML formulář Přehledu o pojistném pro OSSZ, který je možné použít k elektronickému podání za období září - prosinec 2020. Tento vzor ČSSZ pojmenovala opět jako "Přehled o pojistném 2016", vzor, který se používal v červnu - srpnu byl pojmenován jako "Přehled o pojistném 2020"
 • verze 4.0 ... uzávěrka 29. září 2020
 • v návaznosti na předpokládané zrušení superhrubé mzdy od roku 2021 byla přepracována celá problematika výpočtu daně z příjmu. Program je nově připraven na nový způsob výpočtu daně z příjmu. Aktuálně platný způsob výpočtu je zobrazen v Ovládacím panelu, Nastavení provozu aplikací. Není možné jej změnit, program je zatím "natvrdo" nastaven na výpočet daně ze superhrubé mzdy. Jakmile bude daňová změna schválena, bude přepnutí způsobu výpočtu daně zabudováno i do programu
 • před tiskem výplatních pásek a mzdových listů je možné zadat poznámku v délce 60 znaků. Tato poznámka se vytiskne na všechny doklady a může obsahovat např. nějaké oznámení zaměstnavatele apod. Text poznámky se nikde neukládá a pokud jej nevyplníte, nebude na dokladech obsažen
 • zásadní přepracování problematiky pokladen a účtů v cizích měnách. I když se to týká především programů Deník a Sklad Profi, z důvodů vzájemné kompatibility jsou některá nastavení k dispozici i v programu Mzdy Profi
 • zjednodušena byla také nastavení v Ovládacích panelech. Nastavení (povolení) více běžných účtů a více pokladen bylo přesunuto přímo do nabídek, kde se běžné účty a pokladny pojmenovávají. Z ovládacích panelů byly vyřazeny přepínače, které se již nevyužívají, nebo se nastavují automaticky. Jednotlivé položky pak byly nově seřazeny a opticky rozděleny

3. čtvrtletí (verze 3.0 - 3.9, uzávěrka 1.6.2020 - 31.8.2020)
 • verze 3.1 ... uzávěrka 7. srpna 2020
 • vylepšení funkce načítání a kontroly pracovních neschopností ve mzdovém listu
 • verze 3.0 ... uzávěrka 10. července 2020
 • nový přehled o pojistném s možností slevy je možné nově sestavit pouze za měsíce červen - srpen 2020. V ostatních měsících se dotaz na slevu nezobrazí
 • přehled se sníženým pojistným za zaměstnavatele je nově možné také vytisknout (v DOSovské i v grafické formě tištěné Komunikátorem)
 • sestava Detaily k Antiviru C nově obsahuje i sloupec s vyměřovacími základy za březen a provádí procentuelní porovnání vyměřovacích základů za březen a aktuální zvolený měsíc (informuje o splnění podmínky 90%)
 • verze 3.0 ... uzávěrka 3. července 2020
 • nový přehled o pojistném pro OSSZ, zohledňující možnost slevy z pojistného za zaměstnavatele v rámci programu Antivirus C
 • v evidenci zaměstnanců pod klávesou F3 (sestavy k odevzdání) v nabídce Sestavy pro OSSZ najdete novou tiskovou sestavu Detaily k Antiviru C. Do ní se zahrnou zaměstnanci dle vašeho výběru (všichni nebo označení) a za zvolené období se provede sumarizace vyměřovacího základu sociálního pojištění, u každého pracovníka pak jeho snížení o 52253 Kč a následný výpočet sociálního pojištění (za firmu). Výsledky z této sestavy pak mohou být podkladem k odevzdání Přehledu se sníženým pojistným.

2. čtvrtletí (verze 2.0 - 2.9, uzávěrka 1.3.2020 - 31.5.2020)
 • verze 2.1 ... uzávěrka 6. května 2020
 • výpočet nároků na náhradu mezd z programu Antivirus byl upraven tak, aby hodnoty v tiskové sestavě byly uváděny s přesností na dvě desetinná místa (dříve byly zaokrouhleny na celé Kč). Druhé desetinné místo se aritmeticky zaokrouhluje dle třetího
 • verze 2.0 ... uzávěrka 14. dubna 2020
 • automatický výpočet nároku na náhradu mezd zaměstnanců z programu Antivirus. Sestava je k dispozici v menu výkazů k odevzdání, dostupném po stisku klávesy F3 v evidenci zaměstnanců. Je potřeba zvolit mzdový klíč, na který byly ve mzdových listech účtovány náhrady mzdy za dobu epidemie koronaviru (předvolen je klíč 440). Program pak u každého pracovníka sumarizuje část mzdy na tomto klíči a dopočítá k ní zdravotní a sociální pojištění "za firmu". Součet těchto částek pak dává hodnotu náhrady, kterou firmě refunduje stát
 • automatický výpočet dorovnání zdravotního pojištění zaměstnanců z důvodu překážek na straně zaměstnavatele. Výpočet dorovnání se spouští stejným způsobem jako dosud, navíc se program ale ptá, jestli jde dorovnání k tíži zaměstnance (bylo už dříve) nebo zaměstnavatele (novinka). Ve druhém případě je dorovnání účtováno na nový klíč 811 a patřičným způsobem se také snižuje superhrubá mzda, aby nebyla dotčena zvýšeným zdravotním pojištěním "za firmu". Toto snížení superhrubé mzdy se zapisuje na nový klíč 812
 • verze 1.8 ... uzávěrka 23. března 2020
 • v kartě pracovníka v záložce F7 je možné v řádku "k výplatě" nastavit bankovní spojení i v případě, že si zaměstnanec přeje předávání výplaty v hotovosti. Takto uložené bankovní spojení je pak možné využít při generování Přílohy k žádosti o dávky, kde lze zvolit jiný způsob výplaty dávky, než předvolený pro mzdu. Jaký je příklad využití této novinky? Pokud pracovník požaduje výplatu mzdy v hotovosti a vy si přesto uložíte v tabulce jeho bankovní spojení, když bude chtít poslat např. nemocenské dávky na účet, vy zvolíte tuto možnost při generování Přílohy k žádosti o dávky a program automaticky vyplní do formuláře i bankovní spojení
 • verze 1.8 ... uzávěrka 23. března 2020
 • v Ovládacím panelu, Nastavení provozu aplikací je možné zapnout "automatický přepočet mzdového listu". Pokud je tato nová funkce aktivní, provádí při každém odchodu ze mzdového listu nebo před jeho uzavřením přepočítání celého mzdového listu. Může tak odhalit případné chyby a odstranit je. Zapnutí této funkce vám doporučujeme.
 • verze 1.8 ... uzávěrka 23. března 2020
 • oprava funkce "načtení přeplatků daně na zálohách" dostupné ve mzdovém listu po stisku klávesy F4. V původní verzi programu bohužel tato funkce nefungovala spolehlivě a načítala nesprávné hodnoty. Pokud jste ji k načtení hodnot použili, doporučujeme zkontrolovat správnost hodnot podle formuláře "Výpočet daně a daňového zvýhodnění", případně původní hodnoty smazat a načíst je v nové verzi programu znovu
 • verze 1.7 ... uzávěrka 6. března 2020
 • program spolupracuje s novou verzí Komunikátoru
 • byly doplněny nové formuláře Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2020 jak pro zálohovou, tak pro srážkovou daň
 • při tisku mzdového listu pomocí Komunikátoru je možné uvádět u nového statistického klíče 099 záporné hodnoty. Také byl rozšířen číselný formát statistických klíčů, maximální hodnota je nyní 0 - 9999.9 (u klíče 099 pak -9999.9 - 9999.9) 
 • verze 1.6 ... uzávěrka 4. března 2020
 • doplnění kontrol do karty pracovníka - evidence odčitatelných položek. Pokud pracovník uplatňuje slevu pouze na jedno dítě, je u něj možné zvolit (klávesou F4), ve kterých měsících roku (některý měsíc může slevu uplatnit jeden rodič, jindy pak druhý). Program nyní kontroluje správnost vyplnění této tabulky jak přímo v kartě pracovníka, tak i při výpočtu daně a daňového zvýhodnění za celý rok. Pokud najde chybu, automaticky ji opraví (např. rozmezí měsíců, kdy je slevu možné uplatňovat a kdy nikoliv
Aktuální 1. čtvrtletí (verze 1.0 - 1.9, uzávěrka 1.12.2019 - 29.2.2020)
 • verze 1.8 ... uzávěrka 23. března 2020
 • v kartě pracovníka v záložce F7 je možné v řádku "k výplatě" nastavit bankovní spojení i v případě, že si zaměstnanec přeje předávání výplaty v hotovosti. Takto uložené bankovní spojení je pak možné využít při generování Přílohy k žádosti o dávky, kde lze zvolit jiný způsob výplaty dávky, než předvolený pro mzdu. Jaký je příklad využití této novinky? Pokud pracovník požaduje výplatu mzdy v hotovosti a vy si přesto uložíte v tabulce jeho bankovní spojení, když bude chtít poslat např. nemocenské dávky na účet, vy zvolíte tuto možnost při generování Přílohy k žádosti o dávky a program automaticky vyplní do formuláře i bankovní spojení
 • verze 1.8 ... uzávěrka 23. března 2020
 • v Ovládacím panelu, Nastavení provozu aplikací je možné zapnout "automatický přepočet mzdového listu". Pokud je tato nová funkce aktivní, provádí při každém odchodu ze mzdového listu nebo před jeho uzavřením přepočítání celého mzdového listu. Může tak odhalit případné chyby a odstranit je. Zapnutí této funkce vám doporučujeme.
 • verze 1.8 ... uzávěrka 23. března 2020
 • oprava funkce "načtení přeplatků daně na zálohách" dostupné ve mzdovém listu po stisku klávesy F4. V původní verzi programu bohužel tato funkce nefungovala spolehlivě a načítala nesprávné hodnoty. Pokud jste ji k načtení hodnot použili, doporučujeme zkontrolovat správnost hodnot podle formuláře "Výpočet daně a daňového zvýhodnění", případně původní hodnoty smazat a načíst je v nové verzi programu znovu
 • verze 1.7 ... uzávěrka 6. března 2020
 • program spolupracuje s novou verzí Komunikátoru
 • byly doplněny nové formuláře Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2020 jak pro zálohovou, tak pro srážkovou daň
 • při tisku mzdového listu pomocí Komunikátoru je možné uvádět u nového statistického klíče 099 záporné hodnoty. Také byl rozšířen číselný formát statistických klíčů, maximální hodnota je nyní 0 - 9999.9 (u klíče 099 pak -9999.9 - 9999.9) 
 • verze 1.6 ... uzávěrka 4. března 2020
 • doplnění kontrol do karty pracovníka - evidence odčitatelných položek. Pokud pracovník uplatňuje slevu pouze na jedno dítě, je u něj možné zvolit (klávesou F4), ve kterých měsících roku (některý měsíc může slevu uplatnit jeden rodič, jindy pak druhý). Program nyní kontroluje správnost vyplnění této tabulky jak přímo v kartě pracovníka, tak i při výpočtu daně a daňového zvýhodnění za celý rok. Pokud najde chybu, automaticky ji opraví (např. rozmezí měsíců, kdy je slevu možné uplatňovat a kdy nikoliv
 • verze 1.5 ... uzávěrka 24. února 2020
 • program obsahuje nový statistický klíč 099, který si můžete pojmenovat jak potřebujete a používat ho k libovolnému účelu. Tento klíč navíc umožňuje zapisovat mínusové hodnoty. Mzdový klíč je nutné doplnit, půjdete do Hlavního menu, Pomocných evidencí, zvolíte položku Mzdové klíče a stisknete v nich klávesu F10. Nový klíč se automaticky doplní do evidence
 • úprava zobrazení sumarizovaných informací o výplatě ve mzdovém listu - superhrubá mzda se zobrazuje ve všech situacích zaokrouhlená
 • úprava nabídky Pomocných evidencí
 • verze 1.5 ... uzávěrka 18. února 2020
 • úprava exportu "hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti" do formátu XML. Nově se kontroluje délka rodného čísla zaměstnance evidovaného v kartě PN a pokud je kratší než 11 znaků, při vyhledávání v evidenci zaměstnanců se na tuto délku doplňuje. Odstraňuje se tím problém, který se vyskytoval u rodných čísel s nestandardní délkou - při zahájení exportu byla zobrazena hláška, že daný pracovník nebyl nalezen, přitom v evidenci zaměstnanců byl. Program u těchto pracovníků nedokázal načíst údaje z jejich karty do hlášení a proto se nevytvořilo
 • verze 1.5 ... uzávěrka 17. února 2020
 • vylepšení načítání pracovních neschopností do mzdového listu pracovníka
 • verze 1.4 ... uzávěrka 12. února 2020
 • export do homebankingu ve formátu ABO České spořitelny byl upraven do nejnovějšího formátu. Pokud není u platby vyplněn specifický symbol, je v exportním souboru uvedena nula. Ve starší specifikaci ABO se prázdný specifický symbol neuváděl, což v současné implementaci způsobovalo, že internetbanking ČS exportní soubor odmítnul načíst
 • verze 1.3 ... uzávěrka 27. ledna 2020
 • nová verze programu Komunikátor obsahuje aktualizovaný formulář Přílohy k žádosti o dávky, ve kterém byl prodloužen údaj "číslo rozhodnutí o PN" z původních 15 na 18 znaků
 • verze 1.3 ... uzávěrka 23. ledna 2020
 • kompletně byl přepracován export "Přílohy k žádosti o dávky" do formátu XML. Nyní jej provádí přímo program Mzdy Profi (původně to dělal Komunikátor). Formát souboru byl upřesněn podle nejnovější specifikace, číslo rozhodnutí o PN bylo prodlouženo na 18 znaků. Byly odstraněny problémy s načítáním způsobu vyplácení mzdy vzniklé změnou struktury XML ze strany ČSSZ
 • číslo rozhodnutí o vzniku PN zatím nebylo rozšířeno v tiskové sestavě Přílohy k žádosti o dávky, Komunikátor bude upraven během několika dnů. V přápadě potřeby je možné vytisknout formulář ze stránek ePortálu ČSSZ (načíst na něj XML a vytisknout jej)
 • upraven byl také export do XML u nového formuláře "Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti". Byl odstraněn problém s načítáním rodného čísla pracovníka, které se díky změně ve struktuře XML načítalo s chybou nebo vůbec
 • verze 1.2 ... uzávěrka 22. ledna 2020
 • převod pracovníků do roku 2020 je možné provést ve dvojím rozsahu - buď všechny, nebo jen ty, kteří dosud nebyli propuštěni. Vycházíme tak vstříc např. stavebním firmám, které pracovníky na konci stavební sezony propustí a na začátku další opět přijmou ...
 • v příloze k žádosti o dávky je možné zapsat textové sdělení. Ve stejné sestavě byl rozšířen údaj "číslo rozhodnutí o vzniku PN" na 18 znaků. Rozšíření v tiskové sestavě a XML souboru tvořeném Komunikátorem bude uvolněno během pár dnů
 • verze 1.2 ... uzávěrka 9. ledna 2020
 • v programu Asistent je k dispozici formulář přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2019 včetně vybraných příloh
 • verze 1.1 ... uzávěrka 26. prosince 2019
 • nová verze programu Komunikátor obsahuje nejnovější formuláře a elektronická podáni
 • verze 1.1 ... uzávěrka 12. prosince 2019
 • podpora pro nový formulář Příloha k žádosti o dávky, platný od 1. ledna 2020. Jak při tisku, tak při elektronickém podání program automaticky předvolí formu výplaty mzdy podle nastavení v kartě pracovníka. Obsluha ji ale může změnit a volit mezi variantami platba na účet, v hotovosti, složenkou na adresu trvalého bydliště a složenkou na adresu přechodného bydliště
 • v návaznosti na nový formulář Příloha k žádosti o dávky je možné v Ovládacím panelu zadat e-mailovou adresu na pracovníka sestavujícího a podepisujícího mzdové výkazy
 • verze 1.0 ... uzávěrka 1. prosince 2019
 • formulář Příloha k žádosti o dávky nově obsahuje informaci o bankovním účtu, na který se zaměstnanci posílá výplata
 • nové elektronické hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti si vyžádalo vytvoření nové evidence, ve které se údaje pro formulář shromažďují a následně exportují do XML. Mimo jiné se zde sleduje, kdy zaměstnanec skutečně nastoupil do práce, pokud nenastoupil tak proč, jestli pracoval v poslední den své PN (pokud ano, tak kolik hodin a jakou měl na tento den plánovanou směnu). Dále je zde nutné uvádět, ve kterých dnech své PN zaměstnanec pracoval
 • přímo v evidenci pracovních neschopnosti je možné stiskem klávesy F5 na příslušném dni poznamenat, že pracovník v době PN pracoval (zobrazí se černý čtvereček). Toto se samozřejmě týká jen období prvních 14 dnů, za které platí náhrady za dobu PN zaměstnavatel. Tento údaj je pouze informativní a na výpočet náhrad nemá vliv
 • přímo ve mzdovém listu je možné po stisku klávesy F4 vypočítat statistiku mzdových klíčů. Program projde všechny uzavřené mzdové listy v daném roce a sumarizuje informace o všech v nich použitých mzdových klíčích. Toto pak zobrazí v přehledné tabulce, členěné dle měsíců a na závěr sečtené. Můžete tak např. snadno zjistit, kolik bylo v minulých měsících vyplaceno na náhradách apod
 • pokud je v evidenci zaměstnanců nastaveno třídění podle příjmení, vrátí se program po tisku libovolné sestavy změt na naposledy vybranou kartu pracovníka
 • nová výše minimální mzdy a hranice pro přiznání daňového bonusu
 • nová výše maximálního vyměřovacího základu sociálního pojištění
 • nové výše redukčních hranic pro výpočet denního vyměřovacího základu a náhrad poskytovaných po dobu nemoci
 • nové kalendáře (plánování směn, počty pracovních dnů)
 • zásadní úpravy v tiskových sestavách v návaznosti na novou legislativu

Změny za předchozí období Přečíst


Popis změn v programu


Podrobnější popis změn včetně instrukcí, co je třeba po instalaci nové verze udělat, najdete přímo v hlavním menu programu. Jakmile dokončíte instalaci, spusťte program a přejděte do hlavního menu. Tam pod položkou informace o programu najdete nabídku obsahující i přehled změn. Ten si můžete pročíst na displeji nebo vytisknout.


Upgrady z internetu


Naše programy jsou pravidelně aktualizovány k datům 1. 3., 1. 6., 1. 9. a 1. 12. a tyto upgrady jsou placené. Všechny změny, které jsou provedeny mezi tím, jsou zdarma a můžete si je volně stahovat z našich stránek nebo objednat na disketě. Když si tedy např. koupíte upgrade v březnu, tak si můžete volně stahovat všechny další změny až do konce května.

Při pravidelné údržbě jsou ceny za čtvrtletní upgrade velmi výhodné. Průměrná cena se pohybuje kolem 100 Kč.


Copyright Ing. Jaroslav Pochylý, telefon: 777 161716