JAPO
Novinky Instalační CD
Programy
Stáhněte si
Ochrana
        dat Služby
Adresy


Popis změn ve Mzdách Profi v roce 2019


hot-line 777 161716


Zkušební verze
Plné verze
Upgrade
Předplacené upgrady
Popis změn v
        Deníku
Popis změn ve
        Mzdách
Popis změn ve
        SkladuTiskoviny


Na této stránce najdete položkový přehled změn v jednotlivých aktualizacích programu. Je rozdělený podle hlavních čtvrtletních (placených) aktualizací, v rámci nich jsou pak rozlišeny jednotlivé bezplatné updaty.

Aktuální Podrobné návody k novým funkcím v programu

4. čtvrtletí (verze 4.0 - 4.9, uzávěrka 1.9.2019 - 30.11.2019)
 • verze 4.2 ... uzávěrka 30. září 2019
 • úprava ukládání kódu firmy do datové části záznamů v adresáři firem. Při zápisech firem do souborů se kód firmy ukládá do indexové části souboru (vyhledává se podle něj), záložní informace o kódu se nově zapisuje i do datové části. Tato úprava zlepšuje možnosti obnovy adresáře v případě poškození souboru. Změna se dotkla všech míst v programu, kde se pracuje s adresářem firem
 • v návaznosti na předchozí úpravu bylo do aktualizačního menu adresáře firem doplněno upozornění na firmy, u kterých není kód firmy zálohován v datové části souboru. Takovéto firmy jsou v posledním sloupci označeny vykřičníkem
 • pokud jsou v adresáři firem záznamy, u kterých není kód firmy zálohován v datové části souboru, je možné toto opravit stiskem klávesy + na numerické části klávesnice. Současně s označením všech vět (černým čtverečkem) dojde i k automatickému zálohování kódu firmy
 • verze 4.2 ... uzávěrka 24. září 2019
 • podpora pro novou verzi Komunikátoru z 24. září 2019
 • verze 4.0 ... uzávěrka 10. září 2019
 • v kartě pracovníka (záložka F6 zaměstnání) je možné nastavit, jestli byl pracovní poměr sjednán na dobu určitou nebo neurčitou
 • informace, jestli má pracovník poměr na dobu určitou nebo neurčitou se tiskne v potvrzení o výši příjmu
 • v kartě pracovníka (záložka F6 zaměstnání) byl dále upraven způsob zadávání daňových tabulek pro měsíční zálohy a roční zúčtování

3. čtvrtletí (verze 3.0 - 3.9, uzávěrka 1.6.2019 - 31.8.2019)
 • verze 3.3 ... uzávěrka 2. září 2019
 • ve mzdovém listu (na displeji) se nově zobrazuje zaokrouhlená hodnota superhrubé mzdy, ze které se počítá záloha na daň. Původně se zde zobrazovala nezaokrouhlená (přesná) částka
 • verze 3.0 ... uzávěrka 14. června 2019
 • při změně účetního data na červenec 2019 nebo vyšší automaticky (v Ovládacím panelu, Nastavení mzdových výpočtů, Nastavení sazeb) přenastaví sociální pojištění placené zaměstnavatelem na 24,8%. O případné opravě hodnoty sociálního pojištění je uživatel informován hlášením na displeji
 • při změně účetního data před červenec 2019 na tomtéž místě nastaví původní výši 25%. O případné opravě hodnoty sociálního pojištění je uživatel informován hlášením na displeji
 • při vstupu do neuzavřeného mzdového listu provádí kontrolu správnosti nastaveného sociálního pojištění. Pokud bude v daném měsíci nastavena nesprávná hodnota, automaticky ji opraví a mzdový list přepočítá. Tato kontrola se provádí jak v měsících 1-6 (musí být 25%), tak v měsících 7-12 (musí být 24,8%). O případné opravě hodnoty sociálního pojištění je uživatel informován hlášením na displeji
 • verze 3.0 ... uzávěrka 12. června 2019
 • automatické nastavení proplácení prvních tří dnů PN na základě data zahájení pracovní neschopnosti. Příslušný přepínač je ale v kartě PN nadále přítomen, proto je možné i ruční přenastavení v komplikovaných případech
 • v Ovládacím panelu, Nastavení mzdových výpočtů, Nastavení sazeb je možné stiskem klávesy F4 přenastavit aktuální hodnotu sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem z 25 na 24,8%. Změnu je samozřejmě možné provést i ručně z klávesnice

2. čtvrtletí (verze 2.0 - 2.9, uzávěrka 1.3.2019 - 31.5.2019)
 • verze 2.3 ... uzávěrka 9. května 2019
 • v Ovládacím panelu, Nastavení tiskárny v programu Asistent je možné zvolit, jestli se běžné tiskové sestavy (negrafické) budou tisknout normálním typem písma nebo tučně. Zvolené nastavení je platné pouze pro tisk pomocí programu Komunikátor a týká se obyčejných sestav (nikoliv formulářů, typu odběratelských faktur, přiznání, výkazů apod.). K dispozici je jak pro běžné seznamy (např. seznamy pracovníků, mzdových klíčů apod.), tak pro sestavy bez hlavičky (různé tabulky apod.). Tato volba může zlepšit čitelnost tisku na některých tiskárnách a pomoci při tisku ve více kopiích pomocí jehličkové tiskárny
 • verze 2.2 ... uzávěrka 2. května 2019
 • u tisku mzdových listů a výplatních pásek na speciální papír je možné nastavit, aby se tiskly tučným písmem. Velikost písma zůstává stejná, pouze se použije tučný font. Tisk tak může být lépe čitelný i na třetí kopii samopropisovacího papíru
 • verze 2.1 ... uzávěrka 28. března 2019
 • v evidenci mzdových klíčů (dostupná z hlavního menu pod položkou pomocné evidence) je možné vytisknout statistiky použití mzdových klíčů za všechny pracovníky jak za jednotlivé měsíce roku, tak sumárně za celý rok. Tato sestava může posloužit k vyplnění různých statistických hlášení, které požaduje např. Český statistický úřad
 • verze 2.0 ... uzávěrka 20. března 2019
 • úpravy tiskových sestav a funkční vylepšení zčásti inspirovaná náměty uživatelů

1. čtvrtletí (verze 1.0 - 1.9, uzávěrka 1.12.2018 - 28.2.2019)
 • verze 1.2 ... uzávěrka 25. února 2019
 • nová verze programu Komunikátor obsahuje nové verze formulářů Potvrzení o zdanitelných příjmech (pro zálohovou i srážkovou daň) a Výpočet daně a daňového zvýhodnění za rok 2018
 • verze 1.2 ... uzávěrka 4. února 2019
 • k libovolnému mzdovému klíči (od čísla 100) je možné předvolit průměr, který se bude při použití tohoto klíče ve mzdovém listu automaticky vkládat do sloupce sazba. Tato funkce funguje jak při ručním vložení mzdového klíče do mzdového listu, tak při automatickém naplnění mzdového listu ze mzdového předpisu
 • verze 1.1 ... uzávěrka 29. ledna 2019
 • v tiskové sestavě výpočet zákonného pojistného odpovědnosti zaměstnavatele bylo upraveno datové rozmezí od-do
 • verze 1.1 ... uzávěrka 24. ledna 2019
 • byla opravena chyba v elektronickém podání "přihlášky a odhlášky" na OSSZ. Při setřídění pracovníků podle jména nebylo v XML souboru vyplněno rodné číslo
 • verze 1.1 ... uzávěrka 19. ledna 2019
 • do evidence mzdových klíčů byl doplněn nový klíč "097 - 2. příspěvek firmy na ŽP". Současně byl program upraven tak, aby bylo možné do mzdových listů zapsat dva příspěvky firmy na životní pojištění zaměstnance. Tuto novou možnost využijete v případě, že firma platí zaměstnanci příspěvek na životní pojištění u dvou pojišťoven. První příspěvek dáte na původní klíč 096, druhý příspěvek na nový klíč 097. V kartě pracovníka (F7 nastavení plateb) pak ke klíči 096 zapíšete bankovní spojení na první pojišťovnu a ke klíči 097 spojení na druhou pojišťovnu. Program pak bude oba příspěvky rozlišovat, sledovat, samostatně zaúčtovávat a platit v příkazu k úhradě
 • v sestavě Informace o mzdách, (dostupné v evidenci zaměstnanců po stisku klávesy F3 a následné volbě sestav pro zaměstnance) bylo upraveno zobrazení částek sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem. Nově jsou hodnoty zobrazeny na dvě desetinná místa
 • při potvrzování odčitatelných položek a slev na dani v kartách zaměstnanců (které se provádí nyní na začátku roku), program nenačítá název odčitatelné položky (slevy na dani), pokud již byl zadán. Nedojde tak k přepsání textu, který si upravila obsluha programu (např. zadání rodného čísla a jména dítěte)
 • verze 1.1 ... uzávěrka 11. ledna 2019
 • upravené elektronické podání přílohy k žádosti o dávky obsahuje novou kategorii dlouhodobé ošetřovné
 • nový formulář potvrzení o zdanitelných příjmech vzor 27
 • nový formulář potvrzení o zdanitelných příjmech (srážková daň) vzor 6
 • nový formulář výpočet daně a daňového zvýhodnění vzor 23
 • tyto poslední tři formuláře je možné v nové podobě prozatím tisknout pouze z programu Mzdy, grafická podoba v Komunikátoru bude k dispozici v nejbližších dnech
 • verze 1.0 ... uzávěrka 10. prosince 2018
 • úprava v zadávání PSČ a města u zaměstnanců s jiným občanstvím než ČR. Nově se u nich nekontroluje správnost PSČ a nesrovnává se s databází PSČ a měst v programu - je tam možné zapsat cokoliv
 • verze 1.0 ... uzávěrka 1. prosince 2018
 • nová výše maximálního vyměřovacího základu sociálního pojištění
 • nové výše redukčních hranic pro výpočet denního vyměřovacího základu a náhrad poskytovaných po dobu nemoci
 • nové výše minimální mzdy, hranic pro přiznání daňového bonusu
 • nové kalendáře (plánování směn, počty pracovních dnů)
 • zásadní úpravy v tiskových sestavách v návaznosti na novou legislativu
 • úpravy v evidenci pracovních neschopností - proplácení prvních tří dnů PN platné od půlky roku 2019
 • hromadný export příjazů k úhradě do formátu ABO - pokud spustíte export příkazu do formátu ABO na některém z příkazů zpracovaných v jedné dávce, výsledný elektronický soubor bude vytvořen ze všech těchto příkazů. Místo např. deseti souborů ve formátu ABO tak budete podávat jen jeden. Celá funkce je automatická a není potřeba nic nastavovat

Změny za předchozí období Přečíst


Popis změn v programu


Podrobnější popis změn včetně instrukcí, co je třeba po instalaci nové verze udělat, najdete přímo v hlavním menu programu. Jakmile dokončíte instalaci, spusťte program a přejděte do hlavního menu. Tam pod položkou informace o programu najdete nabídku obsahující i přehled změn. Ten si můžete pročíst na displeji nebo vytisknout.


Upgrady z internetu


Naše programy jsou pravidelně aktualizovány k datům 1. 3., 1. 6., 1. 9. a 1. 12. a tyto upgrady jsou placené. Všechny změny, které jsou provedeny mezi tím, jsou zdarma a můžete si je volně stahovat z našich stránek nebo objednat na disketě. Když si tedy např. koupíte upgrade v březnu, tak si můžete volně stahovat všechny další změny až do konce května.

Při pravidelné údržbě jsou ceny za čtvrtletní upgrade velmi výhodné. Průměrná cena se pohybuje kolem 100 Kč.


Copyright Ing. Jaroslav Pochylý, telefon: 777 161716