JAPO
Novinky Instalační CD
Programy
Stáhněte si
Ochrana
        dat Služby
Adresy


Popis změn ve Mzdách Profi v roce 2019


hot-line 777 161716


Zkušební verze
Plné verze
Upgrade
Předplacené upgrady
Popis změn v
        Deníku
Popis změn ve
        Mzdách
Popis změn ve
        SkladuTiskoviny


Na této stránce najdete položkový přehled změn v jednotlivých aktualizacích programu. Je rozdělený podle hlavních čtvrtletních (placených) aktualizací, v rámci nich jsou pak rozlišeny jednotlivé bezplatné updaty.

Aktuální Podrobné návody k novým funkcím v programu

4. čtvrtletí (verze 4.0 - 4.9, uzávěrka 1.9.2019 - 30.11.2019)
 • verze 4.0 ... uzávěrka 1. září 2019
 • novinky v přípravě

3. čtvrtletí (verze 3.0 - 3.9, uzávěrka 1.6.2019 - 31.8.2019)
 • verze 3.0 ... uzávěrka 1. června 2019
 • novinky v přípravě

2. čtvrtletí (verze 2.0 - 2.9, uzávěrka 1.3.2019 - 31.5.2019)
 • verze 2.0 ... uzávěrka 1. března 2019
 • novinky v přípravě
Aktuální 1. čtvrtletí (verze 1.0 - 1.9, uzávěrka 1.12.2018 - 28.2.2019)
 • verze 1.1 ... uzávěrka 19. ledna 2019
 • do evidence mzdových klíčů byl doplněn nový klíč "097 - 2. příspěvek firmy na ŽP". Současně byl program upraven tak, aby bylo možné do mzdových listů zapsat dva příspěvky firmy na životní pojištění zaměstnance. Tuto novou možnost využijete v případě, že firma platí zaměstnanci příspěvek na životní pojištění u dvou pojišťoven. První příspěvek dáte na původní klíč 096, druhý příspěvek na nový klíč 097. V kartě pracovníka (F7 nastavení plateb) pak ke klíči 096 zapíšete bankovní spojení na první pojišťovnu a ke klíči 097 spojení na druhou pojišťovnu. Program pak bude oba příspěvky rozlišovat, sledovat, samostatně zaúčtovávat a platit v příkazu k úhradě
 • v sestavě Informace o mzdách, (dostupné v evidenci zaměstnanců po stisku klávesy F3 a následné volbě sestav pro zaměstnance) bylo upraveno zobrazení částek sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem. Nově jsou hodnoty zobrazeny na dvě desetinná místa
 • při potvrzování odčitatelných položek a slev na dani v kartách zaměstnanců (které se provádí nyní na začátku roku), program nenačítá název odčitatelné položky (slevy na dani), pokud již byl zadán. Nedojde tak k přepsání textu, který si upravila obsluha programu (např. zadání rodného čísla a jména dítěte)
 • verze 1.1 ... uzávěrka 11. ledna 2019
 • upravené elektronické podání přílohy k žádosti o dávky obsahuje novou kategorii dlouhodobé ošetřovné
 • nový formulář potvrzení o zdanitelných příjmech vzor 27
 • nový formulář potvrzení o zdanitelných příjmech (srážková daň) vzor 6
 • nový formulář výpočet daně a daňového zvýhodnění vzor 23
 • tyto poslední tři formuláře je možné v nové podobě prozatím tisknout pouze z programu Mzdy, grafická podoba v Komunikátoru bude k dispozici v nejbližších dnech
 • verze 1.0 ... uzávěrka 10. prosince 2018
 • úprava v zadávání PSČ a města u zaměstnanců s jiným občanstvím než ČR. Nově se u nich nekontroluje správnost PSČ a nesrovnává se s databází PSČ a měst v programu - je tam možné zapsat cokoliv
 • verze 1.0 ... uzávěrka 1. prosince 2018
 • nová výše maximálního vyměřovacího základu sociálního pojištění
 • nové výše redukčních hranic pro výpočet denního vyměřovacího základu a náhrad poskytovaných po dobu nemoci
 • nové výše minimální mzdy, hranic pro přiznání daňového bonusu
 • nové kalendáře (plánování směn, počty pracovních dnů)
 • zásadní úpravy v tiskových sestavách v návaznosti na novou legislativu
 • úpravy v evidenci pracovních neschopností - proplácení prvních tří dnů PN platné od půlky roku 2019
 • hromadný export příjazů k úhradě do formátu ABO - pokud spustíte export příkazu do formátu ABO na některém z příkazů zpracovaných v jedné dávce, výsledný elektronický soubor bude vytvořen ze všech těchto příkazů. Místo např. deseti souborů ve formátu ABO tak budete podávat jen jeden. Celá funkce je automatická a není potřeba nic nastavovat

Změny za předchozí období Přečíst


Popis změn v programu


Podrobnější popis změn včetně instrukcí, co je třeba po instalaci nové verze udělat, najdete přímo v hlavním menu programu. Jakmile dokončíte instalaci, spusťte program a přejděte do hlavního menu. Tam pod položkou informace o programu najdete nabídku obsahující i přehled změn. Ten si můžete pročíst na displeji nebo vytisknout.


Upgrady z internetu


Naše programy jsou pravidelně aktualizovány k datům 1. 3., 1. 6., 1. 9. a 1. 12. a tyto upgrady jsou placené. Všechny změny, které jsou provedeny mezi tím, jsou zdarma a můžete si je volně stahovat z našich stránek nebo objednat na disketě. Když si tedy např. koupíte upgrade v březnu, tak si můžete volně stahovat všechny další změny až do konce května.

Při pravidelné údržbě jsou ceny za čtvrtletní upgrade velmi výhodné. Průměrná cena se pohybuje kolem 100 Kč.


Copyright Ing. Jaroslav Pochylý, telefon: 777 161716