JAPO
Novinky Instalační CD
Programy
Stáhněte si
Ochrana
        dat Služby
Adresy


Popis změn ve Mzdách Profi v roce 2021


hot-line 777 161716


Zkušební verze
Plné verze
Upgrade
Předplacené upgrady
Popis změn v
        Deníku
Popis změn ve
        Mzdách
Popis změn ve
        SkladuTiskoviny


Na této stránce najdete položkový přehled změn v jednotlivých aktualizacích programu. Je rozdělený podle hlavních čtvrtletních (placených) aktualizací, v rámci nich jsou pak rozlišeny jednotlivé bezplatné updaty.

Aktuální Podrobné návody k novým funkcím v programu

4. čtvrtletí (verze 4.0 - 4.9, uzávěrka 1.9.2021 - 30.11.2021)
 • verze 4.0 ... uzávěrka 1. září 2021
 • novinky v přípravě
Aktuální 3. čtvrtletí (verze 3.0 - 3.9, uzávěrka 1.6.2021 - 31.8.2021)
 • verze 3.3 ... uzávěrka 17. srpna 2021
 • informace o mzdách zaměstnanců nově obsahuje i vyměřovací základy sociálního a zdravotního pojištění. V jedné sestavě tak najdete všechny důležité informace o mzdách všech zaměstnanců za celý rok. Ideální podklad pro předávání informací při kontrole
 • automatické vystavení příkazů k úhradě je možné nově udělat i podle středisek. Pokud je zapnuto střediskové hospodaření a v kartách pracovníků jsou nastavena střediska, po zahájení vystavování příkazů se program zeptá na číslo střediska. Pokud necháte předvolené středisko 0, vystaví se příkazy k úhradě pro všechny pracovníky. Pokud vyberete některé jiné číslo střediska, budou příkazy vystaveny pouze pro pracovníky spadající do tohoto střediska. Pozor - sumární platby pro instituce jsou vypočteny také pouze za pracovníky daného střediska (tedy ne za celou firmu)
 • aktualizační menu příkazů k úhradě bylo upraveno. U automaticky vystavených příkazů z mezd se zobrazuje i čas jejich vytvoření a případně číslo střediska (pokud byl export proveden za středisko)
 • verze 3.3 ... uzávěrka 16. srpna 2021
 • úprava nastavení ZP v kartě pracovníka
 • při uzavření mzdového listu program upozorní, když je nastavena snížená sazba sociálního pojištění
 • při přepínání způsobu výpočtu SP a ZP ve mzdovém listu (v nastavení, klávesa F7) se okamžitě změní i sumaritace výpočtu otevřeného mzdového listu. Např. pokud je nastaveno, že se SP nepočítá, vyměřovací základ a sazby SP se skryjí
 • verze 3.2 ... uzávěrka 9. srpna 2021
 • v ovládacím panelu, nastavení provozu aplikací je možné vypnout nastavení slevy na 1. dítě. Tato funkce, dostupná v nastavení odčitatelných položek v kartě pracovníka, umožňuje u slevy na 1. dítě nastavit, ve kterých měsících v rámci rozmezí od data - do data bude sleva uplatněna a ve kterých ne. (Pokud je tedy např. nastaveno, že sleva na 1.dítě bude k dispozici od srpna do prosince, můžete si pomocí této funkce nastavit, že se sleva uplatní např. jen v srpnu, říjnu a prosinci.) Někdy ale může tato funkce způsobovat komplikace, proto je ji možné zcela zakázat výše uvedeným přepínačem, program se pak bude řídit pouze rozmezím od data - do data a v rámci tohoto rozmezí slevu vždy uplatní
 • verze 3.2 ... uzávěrka 27. července 2021
 • v ovládacím panelu, nastavení provozu aplikací je možné zapnout automatické srovnání hrubé a minimální mzdy při uzavření mzdového listu. Pokud si tuto funkci zapnete, program při uzavření mzdového listu provede kontrolu zaokrouhlené hrubé mzdy a pokud bude nižší než mzda minimální, zobrazí na displeji upozornění
 • verze 3.0 ... uzávěrka 1. června 2021
 • bylo dokončeno přepracování všech elektronických podání ve formátu XML. Původně je zpracovával program Komunikátor, nově to dělají přímo Mzdy Profi. Posledními předělanými exporty jsou evidenční listy důchodového pojištění a příhláška (odhláška) zaměstnance u OSSZ
 • všechna elektronická podání byla soustředěna do jedné nabídky, dostupné v evidenci zaměstnanců po stisku klávesy F2. Původně zde byla k dispozici jen některá podání a jiná bylo nutné spouštět přímo v knihách a evidencích, kterých se týkají
 • všechna elektronická podání nyní najdete ve složce MZDY, umístěné ve složce EXPORT (kam se elektronická podání ukládala původně

2. čtvrtletí (verze 2.0 - 2.9, uzávěrka 1.3.2021 - 31.5.2021)
 • verze 2.6 ... uzávěrka 14. května 2021
 • nový export  hlášení o ukončení pracovní neschopnosti do formátu XML
 • nový export vyúčtování daně z příjmu do formátu XML
 • verze 2.6 ... uzávěrka 5. května 2021
 • pokud do mzdového listu načtete PN, v jejímž rámci má zaměstnanec nárok na izolačku, zobrazí se na displeji okno, ve kterém uvidíte postup výpočtu izolačky. Budete si tak moci ověřit, jak program k automaticky vloženým částkám přišel. Odpadnou tak dotazy některých uživatelů, kterým se vypočtená hodnota izolačky zdála příliš vysoká ...
 • při exportu sestav do formátu XML bylo upraveno okno, které informuje o složce, do které byl uložen výsledný soubor. Pokud je program provozován v prostředí DOSboxu, nezobrazovala se informace o cílové složce úplná
 • verze 2.6 ... uzávěrka 4. května 2021
 • úprava programu v návaznosti na chybu v zákoně o daních z příjmů. V daňovém balíčku, který zrušil roční limit daňového bonusu omylem zůstal bonus měsíční (5025 Kč). Program proto automaticky nastaví výši maximálního bonusu na tuto hodnotu a počítá s ní při výpočtu mezd ve mzdových listech
 • v roční uzávěrce mezd za rok 2021 (výpočet daně a daňového zvýhodnění) je zrušen maximální roční daňový bonus bez ohledu na nastaven, provedené v Ovládacím panelu - Nastavení mzdových výpočtů - Nastavení bonusu
 • verze 2.6 ... uzávěrka 3. května 2021
 • nově je možné u zaměstnanců nepodléhajících zdravotnímu pojištění nastavit kód jejich zdravotní pojišťovny. Tato informace se využívá při exportu přehledu testování na covid. Kód zdravotní pojišťovny se nastavuje v třetí záložce karty pracovníka v řádku ZDR (Zdravotní pojištění). Standardně je u těchto zaměstnanců předvolena instituce "! Zdravotní se nepočítá !", dostanete se ale do sloupce Variabilní symbol, kam je možné kód zdravotní pojišťovny zapsat
 • zcela přepracovány jsou informace o daňovém subjektu v Ovládacím panelu programu. Nově je zde úplný přehled o nastavených informacích (právnická osoba / fyzická osoba), samostatně se evidují i údaje, které starší verze programu nesledovala (např. orientační číslo v adrese). Postupně budou tyto nové informace zahrnuty do všech stávajících elektronických podání
 • verze 2.5 ... uzávěrka 15. dubna 2021
 • izolačku je možné nastavit i u nemoci, nejen u karantény
 • ve spodní části datového formuláře pracovní neschopnosti je v případě izolačky zobrazen počet kalendářních dnů, za který bude izolačka poskytnuta
 • při opakovaném načítání pracovních neschopností do mzdového listu se původní automaticky vložené záznamy s náhradami za dobu pracovní neschopnosti odstraní a nahradí novými (a to včetně izolačky)
 • při nastavení výpočtu sociálního a zdravotního pojištění v kartě pracovníka a ve mzdovém listu se místů původních přepínačů počítat / nepočítat (u ZP) a par.5a písm a) / par.5a písm b) / nepočítat (u SP) zobrazují přímo sazby pojištění, které se při výpočtu použijí
 • verze 2.4 ... uzávěrka 13. dubna 2021
 • pokud není v adresáři institucí u zdravotních pojišťoven zvolen uživatelem jiný druh elektronického podání, je automaticky nastaven export do univerzálního formátu XML. Tato možnost nahrazuje dříve implicitně předvolenou variantu "tištěný formulář"
 • verze 2.4 ... uzávěrka 7. dubna 2021
 • přepracován byl výběr institucí ze seznamu. Původně se zobrazoval seznam všech typů institucí současně, vybrat ale bylo možné jen správnou instituci (např. zdravotní pojišťovnu, FÚ apod.). Nově se zobrazují v seznamu jen instituce příslušného typu (např. zdravotní pojišťovny), výběr je tak přehlednější
 • verze 2.4 ... uzávěrka 6. dubna 2021
 • automatické vystavení příkazů k úhradě a export mzdových plateb do Deníku Profi a do Konta zohledňují úpravu sociálního pojištění o Izolačku
 • verze 2.4 ... uzávěrka 4. dubna 2021
 • nový export seznamu zaměstnanců a jejich testování na COVID, který je možné po převodu na sešit excelu načíst na portál http://www.samotesty-covid.cz a požádat tak o proplacení části nákladů za testy. Podrobný popis najdete v tomto návodu
 • verze 2.4 ... uzávěrka 2. dubna 2021
 • všechna nově zpracovaná elektronická podání se automaticky ukládají do složky MZDY uvnitř složky EXPORT. Podrobnější informace najdete v tomto návodu.
 • verze 2.4 ... uzávěrka 30. března 2021
 • nový Přehled o pojistném pro OSSZ, vzor 2021. Možné je jeho elektronické podání nebo tisk v dosovské formě. Grafický tisk pomocí Komunikátoru dostupný nebude, k dispozici totiž máte tisk elektronicky podaného formuláře přímo z ePortálu ČSSZ
 • přepracovaný tisk přehledů o pojistném pro zdravotní pojišťovny. Nově program po zadání příslušného období vypočítá přehledy pro všechny zdravotní pojišťovny a pak zobrazí jejich seznam. Uživatel si v seznamu postupně vybírá pojišťovny, kterým chce podání vytisknout nebo elektronicky podat. Není tedy nutné před každým tiskem zadávat období a ručně vybírat pojišťovnu, díky novému systému není možné zapomenout podat přehled žádné pojišťovně. Popis nového systému najdete v tomto návodu
 • verze 2.3 ... uzávěrka 23. března 2021
 • žádost o proplacení daňového bonusu byla dále upravena a rozšířena. Nově je možné elektronické podání provést jak pro měsíční mzdy, tak pro roční uzávěrku - to ale pouze při exportu do formátu XML. Žádost pro proplacení daňového bonusu z roční uzávěrky se jmenuje DPZDB1.XML
 • po spuštění žádosti o proplacení daňového bonusu a případném dotazu na období (měsíční, roční) se zobrazí tabulka, ve které je možné zadat nebo upravit odesílané číselné údaj. V případě měsíčních bonusů je program nejprve načte ze mzdových listů, u ročního bonusu je nutné údaje zadat z klávesnice
 • verze 2.2 ... uzávěrka 18. března 2021
 • nový export žádosti o proplacení daňového bonusu ve formátu XML. Nově je soubor generován přímo programem Mzdy Profi a jmenuje se DPZMB1.XML
 • verze 2.2 ... uzávěrka 16. března 2021
 • při zahájení tisku nové sestavy Přehled testování na covid se nově zadává i cena jednoho testu (včetně DPH). Tato se pak tiskne v sestavě spolu s ostatními údaji o zaměstnavateli
 • úprava zahrnutí dorovnání zdravotního pojištění (z důvodu překážek na straně zaměstnavatele) do ročního zúčtování daně. Částka na klíči 812 se nově odčítá od pojistného, vstupujícího do superhrubé mzdy
 • verze 2.1 ... uzávěrka 10. března 2021
 • ve mzdových listech zaměstnanců se nově evidují až čtyři termíny, kdy byl pracovník v daném měsíci testován na covid a jejich výsledek (negativní, pozitivní)
 • aby nebylo nutné zadávat termíny ke všem zaměstnancům ručně, najdete v evidenci zaměstnanců pod klávesou F3 (výkazy k odevzdání) a volbě Sestav pro zdravotní pojišťovny novou funkci Nastavení testování na covid. Můžete ji provést pro všechny nebo vybrané zaměstnance a za zvolený měsíc. Zadáváte max. 4 termíny, kdy testování zaměstnanců ve firmě probíhalo. Toto se zapíše do mzdových listů všech (vybraných) zaměstnanců za zvolený měsíc. Pokud se některý pracovník testování v některém termínu nezúčastnil, provedete pak změnu přímo v jeho mzdovém listu
 • v evidenci zaměstnanců pod klávesou F3 (výkazy k odevzdání) a volbě Sestav pro zdravotní pojišťovny najdete novou sestavu Přehled testování na covid. Tato může sloužit jako výkaz, na jehož základě zdravotní pojišťovna proplatí testy
 • termíny testování na covid je možné zapsat také do evidence docházky, tam je to ale jen evidenční záležitost, nikam odtud tyto informace nepřechází
 • celá problematika testování zaměstnanců na covid je poměrně komplexní, proto k ní byl zpracován detailní návod, který si můžete stáhnout zde
 • opravena byla chyba v evidenci pracovních neschopností, kdy nebylo možné "entrováním" přejít z první záložky karty PN do druhé záložky. Jedinou možností, jak se dostat na rozpis směn byl stisk klávesy F6
 • verze 2.0 ... uzávěrka 5. března 2021
 • na základě hlasování v poslanecké sněmovně byl změněn způsob výpočtu příspěvku ke karanténě na tzv. "izolačku". Podrobný popis této problematiky je k dispozici v tomto návodu
 • evidence mzdových klíčů byla rozšířena o dva mzdové klíče týkající se izolačky (054 a 642)
 • v evidenci pracovních neschopností najdete nový přepínač "izolačka", kterým se nastavuje, jestli má pracovník na příspěvek ke karanténě (izolačku) nárok nebo nikoliv. Zatím je aktivní pouze v březnu a dubnu 2021
 • nově se také v kartě PN sleduje počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti, ve kterých zaměstnanec nepracoval (kdy např. byl v karanténě a současně z domu pracoval a pobíral za to mzdu). Tato informace je potřebná ke stanovení výše příspěvku ke karanténě (izolačky)
 • upraven byl výpočet náhrad za dobu pracovní neschopnosti, nově se do mzdového listu vkládají také klíče, týkající se izolačky (054 a 642) na které se samostatně uvádí výše příspěvku ke karanténě. Tato informace se také zpětně přenáší do karty PN
 • v evidenci zaměstnanců pod klávesou F3 a dále pod položkou Výkazy pro OSSZ je k dispozici nová tisková sestava s podrobostmi o vykázaném příspěvku ke karanténě za zvolený měsíc. Tisknou se pracovníci, kteří izolačku obdrželi, u každého pak její výše a počet kalendářních dnů, za které příspěvek pobírali
 • verze 2.0 ... uzávěrka 2. března 2021
 • je připraveno navýšení nemocenské za dobu nemoci a karantény u covidových případů. V kartě pracovní neschopnosti se v březnu a dubnu zobrazí přepínač "covid", kterým můžete zapnout, že tato karanténa nebo nemoc je způsobena covidem a bude jí proto náležet zvýšená náhrada. Tato vládní úprava zatím neprošla legislativním procesem, proto ji není možné v programu zapnout. Jakmile ale bude definitivně schválena, bude nová funkce zpřístupněna

1. čtvrtletí (verze 1.0 - 1.9, uzávěrka 1.12.2020 - 28.2.2021)
 • verze 1.6 ... uzávěrka 12. února 2021
 • zaručená mzda se uplatní také při výpočtu náhrad za dobu pracovní neschopnosti. Aby byla tato funkce aktivní, musí být zapnuta v Ovládacím panelu - Nastavení provozu aplikací. V případě, že hodinový výdělek za minulé čtvrtletí nebo minulých 12 měsíců je menší než hodinová sazba zaručené mzdy, použije se pro výpočet redukovaného výdělku hodinová sazba zaručené mzdy. V případě, že pracovník nemá zaručenou mzdu nastavenu, vychází se vždy z průměrného výdělku
 • verze 1.6 ... uzávěrka 10. února 2021
 • ve mzdovém listu se automaticky vyplňuje hodnota na klíči 086 - dny po nároku na důchod. Dříve se tento klíč do mzdového listu pouze automaticky vložil, příslušný počet dnů ale bylo potřeba zapsat ručně
 • verze 1.6 ... uzávěrka 9. února 2021
 • je zdokonalen výpočet průměrů v situaci, kdy mzdové klíče roku 2021 se liší od těch loňských. Evidence mzdových klíčů je uživatelsky přístupná, je možné klíče upravovat a doplňovat, vždy by ale měla být zachována kontinuita (návaznost) mezi jedotlivými účetními roky. Nově zdokonalený výpočet reaguje na situaci, kdy tomu tak není - kdy např. v roce 2020 byly uživaelem vytvořeny a používány mzdové klíče, které v účetním roce 2021 chybí. Aby se podobným problémům předešlo, program při výpočtu průměru používá nastavení průměrů provedené v evidenci mzdových klíčů toho účetního roku, ve kterém se nachází čtvrtletí, za které se výpočet provádí
 • úprava spodní sumarizační části vstupního datového formuláře mzdového listu. Je odstraněna chyba v zobrazení při přepočítání údajů ve mzdovém listu
 • verze 1.5 ... uzávěrka 5. února 2021
 • úprava tisku stravenkového paušálu v grafické výplatní pásce a mzdovém listu, které tiskne program Komunikátor
 • verze 1.4 ... uzávěrka 4. února 2021
 • oprava tiskové sestavy seznam zaměstnanců a zůstatků jejich dovolené - správně se zobrazují jednotky k množství dovolené - před rokem 2021 u staré i nové dovolené dny, v roce 2021 u staré dny a u nové hodiny a po roce 2021 u staré i nové hodiny
 • verze 1.4 ... uzávěrka 2. února 2021
 • ve mzdových listech roku 2021 a dalších se změnila spodní, sumarizační část vstupního datového formuláře. Byly odstraněny údaje o hrubé mzdě zaokrouhlené a důchodovém spoření, místo toho se uvádí zdravotní a sociální pojištění jak za pracovníka, tak za zaměstnavatele. Kromě toho se zobrazuje i procento pojištění. Je tak možná snadná kontrola správnosti nastavení. Solidární daň se zobrazuje zatmavená, je však stále vidět, aby byla možná kontrola, zda si její výpočet obsluha omylem nezapnula
 • verze 1.4 ... uzávěrka 1. února 2021
 • do Komunikátoru a Mezd Profi byly doplněny grafické verze formuláře potvrzení o zdanitelných příjmech pro srážkovou a zálohovou daň
 • v Komunikátoru byl také upraven tisk obyčejných sestav (seznamů všeho možného)
 • verze 1.3 ... uzávěrka 25. ledna 2021
 • do Mezd Profi byly doplněny formuláře potvrzení o zdanitelných příjmech pro srážkovou a zálohovou daň. Zatím se jedná o DOSovské verze, dostupné po stisku klávesy F3 (výkazy k odevzdání) a následně Sestavy pro zaměstnance. Grafická verze bude doplněna do Komunikátoru v nejbližší možné době
 • verze 1.1 ... uzávěrka 11. ledna 2021
 • do Mezd Profi a Komunikátoru doplněn nový vzor formuláře "Výpočet daně a daňového zvýhodnění" a upraven tisk výplatní pásky v grafické podobě
 • verze 1.1 ... uzávěrka 5. ledna 2021
 • podpora dovolené v hodinách. Stará dovolená se sleduje a vykazuje ve dnech nová dovolená v hodinách
 • úprava převodu pracovníků do roku 2021
 • nové mzdové klíče, díky velkému rozsahu změn v evidenci není možné do roku 2021 převést mzdové klíče z roku 2020. Program si založí klíče platné pro rok 2021 sám, uživatel, pokud potřebuje provést úpravy, musí je provést ručně (např. doplnit své klíče)
 • doplněny mzdové klíče pro účtování stravenkového paušálu
 • nový klíč pro náhrady staré dovolené počítané ve dnech. Pro náhrady nové dovolené, počítané v hodinách, slouží stávající klíč
 • verze 1.1 ... uzávěrka 4. ledna 2021
 • podpora finální verze daňového balíčku - výpočet daně z příjmů z hrubé mzdy. Úpravy této problematiky napříč celým programem a tiskovými sestavami (jak ve Mzdách, tak v Komunikátoru)
 • nové odčitatelné položky (zvýšená sleva na poplatníka), nové daňové tabulky (dvě sazby, základní 15% a 23% pro vysoké příjmy)
 • automatické vypnutí solidární daně
 • automatické zrušení maximálního daňového bonusu
 • verze 1.0 ... uzávěrka 1. prosince 2020
 • rozšíření a vylepšení evidence docházky, doplnění dalších mzdových klíčů pro automatický výpočet náhrad
 • automatické vkládaní hodnoty průměru do náhrady za dovolenou
 • komplexní zpracování problematiky zaručené mzdy
 • nová výše minimální mzdy a hranice pro přiznání daňového bonusu
 • nová výše maximálního vyměřovacího základu sociálního pojištění
 • nové výše redukčních hranic pro výpočet denního vyměřovacího základu a náhrad poskytovaných po dobu nemoci
 • nové kalendáře (plánování směn, počty pracovních dnů)
 • úpravy v tiskových sestavách v návaznosti na novou legislativu

Změny za předchozí období Přečíst


Popis změn v programu


Podrobnější popis změn včetně instrukcí, co je třeba po instalaci nové verze udělat, najdete přímo v hlavním menu programu. Jakmile dokončíte instalaci, spusťte program a přejděte do hlavního menu. Tam pod položkou informace o programu najdete nabídku obsahující i přehled změn. Ten si můžete pročíst na displeji nebo vytisknout.


Upgrady z internetu


Naše programy jsou pravidelně aktualizovány k datům 1. 3., 1. 6., 1. 9. a 1. 12. a tyto upgrady jsou placené. Všechny změny, které jsou provedeny mezi tím, jsou zdarma a můžete si je volně stahovat z našich stránek nebo objednat na disketě. Když si tedy např. koupíte upgrade v březnu, tak si můžete volně stahovat všechny další změny až do konce května.

Při pravidelné údržbě jsou ceny za čtvrtletní upgrade velmi výhodné. Průměrná cena se pohybuje kolem 100 Kč.


Copyright Ing. Jaroslav Pochylý, telefon: 777 161716