JAPO
Novinky Instalační CD
Programy
Stáhněte si
Ochrana
        dat Služby
Adresy


Popis změn v Deníku Profi v roce 2018


hot-line 777 161716


Zkušební verze
Plné verze
Upgrade
Předplacené upgrady
Popis změn v
        Deníku
Popis změn ve
        Mzdách
Popis změn ve
        SkladuTiskoviny


Na této stránce najdete položkový přehled změn v jednotlivých aktualizacích programu. Je rozdělený podle hlavních čtvrtletních (placených) aktualizací, v rámci nich jsou pak rozlišeny jednotlivé bezplatné updaty.

Aktuální 4. čtvrtletí (verze 4.0 - 4.9, uzávěrka 1.9.2018 - 30.11.2018)
 • verze 4.2 ... uzávěrka 16. října 2018
 • ve vstupním datovém formuláři odběratelských faktur najdete nový údaj - variabilní symbol. Automaticky se do něj vkládá číslo daňového dokladu, je ale možné jej změnit na zcela odlišné číslo. Při převodu odběratelských faktur do vydaných dokladů se číslo variabilního symbolu přenáší a je pak možné jej použít k vyhledávání dokladů při úhradách. Díky této novince může být variabilní symbol daňového dokladu zcela odlišný od jeho čísla a zohlednit např. číslo proforma nebo zálohové faktury, ke které byl vystaven (a jejíž číslo je také uvedeno na bankovním výpisu). Odstraní se tím nutnost ručního dohledávání příslušného dokladu
 • doplnění variabilního symbolu do vstupního datového formuláře faktury si vyžádalo drobnou změnu v pořadí údajů - variabilní i konstantní symbol jsou nyní uvedeny hned v záhlaví dokladu poblíž čísla daňového dokladu
 • v aktualizačním menu Příkazů k úhradě je nově pod klávesou F4 k dispozici hromadný homebanking. Tato funkce je určená ke generování souboru homebankingu z více příkazů k úhradě, automaticky vytvořených programem Mzdy Profi. V aktualizačním menu postačí najet na kterýkoliv příkaz ze skupiny a po stisku klávesy F4 program vytvoří příslušný elektronický soubor (ABO, KPC, CSV, …). Pod klávesou F3 zůstává nadále i vytvoření jednoho souboru homebankingu pro jeden příkaz k úhradě
 • verze 4.2 ... uzávěrka 8. října 2018
 • nová funkce vytvořená na zakázku uživatele - do odběratelských faktur, objednávek, dodacích listů, příjemek a výdejek je možné importovat data ve formátu CSV - např. export tabulkového souboru, ve formátu MS Excel nebo OpenOffice. Je tak možné např. vytvořit tabulkový soubor s kompletním sortimentem zboží firmy, do kterého zákazníci vyplňují své objednávky. Tento soubor pak po úpravě do formátu CSV dokáže program načíst a rovnou z něj vystavit některý z výše jmenovaných dokladů. Pokud soubor obsahuje také číslo firmy z adresáře firem, je doklad vystaven kompletně (včetně údajů o odběrateli). Podrobný popis této funkce je k dispozici zde.
 • soubor ve formátu CSV je možné využít i ke kompletnímu naplnění souboru skladových karet. Příslušná importní funkce je k dispozici ve správci souborů programu Asistent
 • ve vstupním datovém formuláři adresáře firem a v tiskové sestavě seznam firem č.4 se nově zobrazuje i číslo firmy. Tento údaj byl v předchozích verzích programu skrytý
 • verze 4.0 ... uzávěrka 14. září 2018
 • nová verze programu Komunikátor obsahuje úpravy tisku a exportu do PDF u obyčejných tiskových sestav
 • verze 4.0 ... uzávěrka 7. září 2018
 • v návaznosti na změnu SSL certifikátu daňové správy byla vydána nová verze modulu EET Mopro, který je nutné nainstalovat do 10. září 2018. Původní verze modulu EET nebude po 10. září 2018 funkční. Programy JAPO ani Komunikátor není třeba aktualizovat
 • nová funkce vytvořená na zakázku uživatele - položkový import více dodacích listů do faktury. Program automaticky vytvoří seznam dodacích listů vystavených zvolenému odběrateli na faktuře, ze kterého je možné vybírat. Stiskem klávesy se kompletní dodací list importuje do faktury. Přepisuje se množství zboží a prodejní ceny z dodacího listu bez ohledu na stav skladu a aktuální ceny u skladových karet
 • nová funkce vytvořená na zakázku uživatele - v nové knize jízd v Asistentu je možné kdykoliv přepočítat stav počítadla ujetých kilometrů u zapsaných jízd. Program při přepočtu vyjde ze startovního stavu počítadla u první jízdy v souboru a připočítává ujeté kilometry. Touto funkcí je možné "zamaskovat" dodatečně vložené nebo vymazané jízdy

3. čtvrtletí (verze 3.0 - 3.9, uzávěrka 1.6.2018 - 31.8.2018)
 • verze 3.2 ... uzávěrka 18. července 2018
 • úprava zadávání zálohového koeficientu v přiznání k DPH
 • nová kontrola správnosti vloženého koeficientu
 • verze 3.1 ... uzávěrka 29. června 2018
 • v evidenci Odběratelských faktur je pod nabídkou F5 možné vytisknout dodací list bez cen. U jednotlivých položek je uvedeno pouze množství
 • verze 3.0 ... uzávěrka 14. června 2018
 • v Ovládacím panelu, Nastavení provozu aplikací, Nastavení paragonů je možné zvolit, nový zjednodušený způsob převodu paragonů do evidence vydaných dokladů. Nový převod na rozdíl od toho původního nic složitě nepřepočítává - projde paragony za zvolené období a sečte jejich sumarizaci podle jednotlivých sazeb DPH. Takto získaná čísla zapíše do vydaného dokladu. Udělá to na účtovací klíč a znak, který je pro podobné účely předvolen v Ovládacím panelu - Nastavení provozu aplikací - Nastavení Importu a zaúčtování

2. čtvrtletí (verze 2.0 - 2.9, uzávěrka 1.3.2018 - 31.5.2018)
 • verze 2.4 ... uzávěrka 24. května 2018
 • byl upraven výpočet přiznání k DPH. Nově program zachovává nastavený zálohový koeficient i při spuštění přepočítání přiznání
 • byl upraven tisk přiznání a export přiznání ve formátu XML v souvislosti s koeficienty
 • program Asistent při zadávání konfiguračních hesel k programu Konto nově akceptuje i starší formát platný do konce ledna 2018
 • verze 2.3 ... uzávěrka 19. května 2018
 • program na základě přijatých a vydaných objednávek do adresáře firem poznačí, že daná firma má aktivní zakázku
 • ručně je možné v adresáři nastavit, jestli daná firma poskytla souhlas ke zpracování osobních údajú
 • je možné předvolit, pro které údaje získává firma od svých dodavatelů a odběratelů souhlas
 • na základě všech těchto údajů se provádí převod adresáře do dalšího účetního roku. Firmy s aktivními zakázkami se převádí kompletně, firmy bez zakázek ale se souhlasem se zpracováním údajů pak jen v rozsahu údajů dle získaného souhlasu
 • verze 2.3 ... uzávěrka 17. května 2018
 • v menu adresáře firem je možné vytisknout dvě nové sestavy týkající se GDPR:
   • informační povinnost ke zpracování osobních údajů informuje o tom, jaká data jsou v adresáři firem evidována
   • souhlas ze zpracováním osobních údajů je možné doplnit o údaje kterékoliv firmy z adresáře, vytisknout a nechat podepsat
 • verze 2.3 ... uzávěrka 15. května 2018
 • v programu Asistent, v jeho hlavním menu pod položkou Registrace a aktualizace jsme upravili tabulku Majitel licence na program. Nově se zde uvádí i e-mail. Potože se údaje zde uvedené tisknou na objednávkách a registračních kartách, požádáme vás, abyste tuto tabulku navštívili a údaje tam aktualizovali (a doplnili i ten e-mail)
 • v návaznosti na GDPR jsme přepracovali všechny objednávkové a registrační formuláře, aby obsahovaly jen údaje, které jsou potřeba a vyřadili jsme ty, které už nepoužíváme
 • najdete zde také dvě nové sestavy, které se týkají ochrany citlivých dat u firmy JAPO:
   • informační povinnost ke zpracování osobních údajů vás informuje o tom, jaká data o uživatelích programů JAPO sbíráme a k čemu je používáme
   • souhlas ze zpracováním osobních údajů vytiskněte, podepište a pošlete nám jej. Pokud to uděláte, budeme vás moci v budoucnu informovat o legislativních změnách a nových verzích pomocí občasníku JAPO NEWS. Pokud nám svůj souhlas nepošlete, žádné informace vám posílat nebudeme a vaše údaje budeme zpracovávat jen v rozsahu nutném dle daňových zákonů
 • verze 2.2 ... uzávěrka 25. dubna 2018
 • byl upraven tisk příjmového pokladního dokladu k odběratelské faktuře v cizí měně. V původní verzi Komunikátoru se částka v cizí měně na dokladu tiskla špatně, toto je již opraveno. Příjmový pokladní doklad k faktuře v Kč chybou postižen nebyl
 • verze 2.1 ... uzávěrka 12. března 2018
 • z bezpečnostních důvodů se změnil formát konfiguračních hesel a instalačních kódů. Původní konfigurační hesla, vydaná před 12. březnem tak již není možné použít, pokud je potřebujete, zažádejte si o nové
 • verze 2.0 ... uzávěrka 5. března 2018
 • všude v programu, kde se zadává název firmy (oba řádky) je možné stiskem klávesy F8 provést jednoduchý převod textu na hůlkové písmo. Tuto novou funkci využijete zejména v případech, kdy název firmy musí být hůlkovým písmem a obsahuje diakritiku. Zapisovat velká písmena s háčky, čárkami nebo kroužkem je složité, nově to stačí napsat malým písmenem a pak klávesou F8 převést na hůlkové písmo. Tato nová funkce je implementována v odběratelských fakturách, objednávkách, dodacích listech a samozřejmě v adresáři firem
 • převod adresáře firem do nového roku a rovněž export adresáře v textovém a indexovém formátu byl upraven tak, aby ignoroval kontakty, které jsou maskovány
 • verze 2.0 ... uzávěrka 3. března 2018
 • v návaznosti na připravovaný zákon o GDPR je v adresáři firem řada nových funkcí umožňující analýzu práce s kontakty
 • pokud se rozhodnete kontakt smazat, program se zeptá, jestli má být zachován pro zobrazení ve stávajících dokladech (např. dříve vystavených fakturách). Pokud odpovíte že ano, kontakt v adresáři zůstane, jen bude maskován. Jeho údaje nebude v adresáři možné zobrazit ani jinak opravit. Dříve vystavené doklady (např. odběratelské faktury) ale budou adresní údaje obsahovat. Kontakt se ze souboru vymaže až při převodu adresáře do dalšího účetního roku
 • v menu adresáře firem můžete zobrazit řadu funkcí týkajících se GDPR - jednou z nich je analýza používání kontaktů. Program projde soubory přijatých a vydaných dokladů a odběratelských faktur za poslední dva účetní roky a označí ty kontakty, které nebyly v tomto období použity. Další nová funkce pak umožní hromadné vymazání označených kontaktů. Aby bylo možné se hromadně zbavit i maskovaných kontaktů (viz předchozí bod), je zde i funkce, která maskované kontakty označí. I ty pak je možné hromadně smazat
 • pokud se rozhodnete maskovaný kontakt odblokovat (opět zobrazit), je možné to provést pomocí klávesy F3 - stav

1. čtvrtletí (verze 1.0 - 1.9, uzávěrka 1.12.2017 - 28.2.2018)
 • verze 1.0 ... uzávěrka 2. února 2018
 • v programu Asistent v přiznání k dani z příjmu za rok 2017 bylo odstraněno omezení na maximální limit odčitatelných položek (penzijní připojištění, životní pojištění apod.). Nyní je zapsaná hodnota zcela na uvážení obsluhy
 • verze 1.0 ... uzávěrka 1. prosince 2017
 • nové přiznání k dani z příjmu za rok 2017 - obsaženy jsou aktuální slevy na dani i změny v uplatnění výdajových paušálů. Nově je také možné nastavit aplikaci přechodného období, tedy buď vyšší paušály a nemožnost využít slevy na děti a manželku, nebo nižší paušály a k tomu slevy na manželku a děti. Obě možnosti je možné libovolně přepínat a vyzkoušet si tak, která se víc vyplatí. V programu je zatím obsažen aktualizovaný výpočet přiznání, nový vzhled formulářů bude doplněn až budou zveřejněny
 • přepracovaná evidence záznamů o přenosu daňové povinnosti v přijatých a vydaných dokladech. Je upravena tak, aby bylo možné bez omezení přidávat nové kategorie plnění, které budou PDP podléhat. V návaznosti na tuto změnu byly upraveny také odběratelské faktury, sklady a katalog služeb, kde se rovněž s přenosem daňové povinnosti pracuje
 • v Ovládacím panelu - Nastavení EET je možné povolit volbu data zaplacení. Je-li tato možnost aktivní, před vytištěním dokladu s EET je možné zvolit datum úhrady, které se pak na dokladu vytiskne. Tato možnost se hodí v případě, že např. večer chystáte doklady k hotovostním platbám, které proběhnou na druhý den, kdy budete na cestách. Doklady je možné do EET oznámit dřív (budou mít večerní datum uskutečnění operace EET), skutečná platba pak proběhne na druhý den. Tato možnost není k dispozici v evidenci paragonů
 • v Ovládacím panelu - Nastavení EET je možné povolit provádění částečných úhrad. Pokud je tato volba aktivní, program se před odesláním dokladu do EET zeptá na skutečnou výši platby. Protože do EET se hlásí nejen skutečná výše úhrady, ale i již zaplacená částka a zbývající dlužná částka, program z evidence zjistí provedené úhrady a jejich sumarizaci rovněž zobrazí na displeji. Obsluha může měnit jak výši skutečně zaplacené částky, tak sumu dříve provedených úhrad. Pokud nemáte přehled o dříve provedených úhradách , možnost částečných úhrad nepoužívejte. Tato možnost není k dispozici v evidenci paragonů
 • v Ovládacím panelu, Nastavení provozu aplikací, Nastavení faktur je možné předvolit způsob setřídění řádků na faktuře. Tato předvolená varianta se pak projeví při vystavování nových faktur
 • předvolené setřídění řádků se nově projeví také v objednávkách a dodacích listech, kde dříve nebylo možné třídění nijak ovlivnit

Změny za předchozí období PřečístPopis změn v programu


Podrobnější popis změn včetně instrukcí, co je třeba po instalaci nové verze udělat, najdete přímo v hlavním menu programu. Jakmile dokončíte instalaci, spusťte program a přejděte do hlavního menu. Tam pod položkou informace o programu najdete nabídku obsahující i přehled změn. Ten si můžete pročíst na displeji nebo vytisknout.


Upgrady z internetu


Naše programy jsou pravidelně aktualizovány k datům 1. 3., 1. 6., 1. 9. a 1. 12. a tyto upgrady jsou placené. Všechny změny, které jsou provedeny mezi tím, jsou zdarma a můžete si je volně stahovat z našich stránek nebo objednat na disketě. Když si tedy např. koupíte upgrade v březnu, tak si můžete volně stahovat všechny další změny až do konce května.

Při pravidelné údržbě jsou ceny za čtvrtletní upgrade velmi výhodné. Průměrná cena se pohybuje kolem 100 Kč.


Copyright Ing. Jaroslav Pochylý, telefon: 777 161716