JAPO
Novinky Instalační CD
Programy
Stáhněte si
Ochrana
        dat Služby
Adresy


Popis změn v Deníku Profi v roce 2019


hot-line 777 161716


Zkušební verze
Plné verze
Upgrade
Předplacené upgrady
Popis změn v
        Deníku
Popis změn ve
        Mzdách
Popis změn ve
        SkladuTiskoviny


Na této stránce najdete položkový přehled změn v jednotlivých aktualizacích programu. Je rozdělený podle hlavních čtvrtletních (placených) aktualizací, v rámci nich jsou pak rozlišeny jednotlivé bezplatné updaty.

Aktuální Podrobné návody k novým funkcím v programu

4. čtvrtletí (verze 4.0 - 4.9, uzávěrka 1.9.2019 - 30.11.2019)
 • verze 4.0 ... uzávěrka 1. září 2019
 • novinky v přípravě

3. čtvrtletí (verze 3.0 - 3.9, uzávěrka 1.6.2019 - 31.8.2019)
 • verze 3.0 ... uzávěrka 1. června 2019
 • novinky v přípravě novinky v

2. čtvrtletí (verze 2.0 - 2.9, uzávěrka 1.3.2019 - 31.5.2019)
 • verze 2.0 ... uzávěrka 1. března 2019
 • novinky v přípravě
Aktuální 1. čtvrtletí (verze 1.0 - 1.9, uzávěrka 1.12.2018 - 28.2.2019)
 • verze 1.1 ... uzávěrka 11. leden 2019
 • kontrola správnosti nastavení krácení nároku DPH u přijatých dokladů. Pokud není krácení vůbec nastaveno (je zobrazena pomlčka), bere se, jako by u daného dokladu byl nastaven plný nárok. Při vstupu do dokladu se takto "špatně" nastavený nárok přenastavý na plný
 • při výpočtu přiznání k DPH se nenastavený nárok na odpočet DPH u dokladu bere jako plný
 • verze 1.0 ... uzávěrka 12. prosince 2018
 • přiznání k dani z příjmu v Asistentu je možné sestavit za rozmezí dat od - do (tedy i za část roku). Nastavit je možné jak rozsah minulého zdaňovacího období (předchozího roku), tak roku, za který se přiznání sestavuje. Minulé období se používá pro výpočet údajů do tabulky příjmů a výdajů v příloze č. 1 (stavy na počátku a na konci období). To, jestli se program bude na rozmezí dat od - do ptát, se nastavuje v Ovládacím panelu, Nastavení provozu aplikací programu Asistent
 • aby bylo možné zpracovat a uložit v Asistentu více přiznání k dani z příjmu jednoho poplatníka (např. za různé období roku nebo pro různá nastavení), je možné v Ovládacím panelu, Nastavení provozu aplikací zapnout funkci "více přiznání v jednom roce". Pokud tuto možnost aktivujete, před vstupem do evidence přiznání k dani z příjmu si budete moci vybrat, které přiznání chcete zpracovat. Forma dotazu je stejná, jako při výběru více řad faktur nebo skladů. K dispozici máte maximálně 10 formulářů / poplatníka a rok, každý z nich si můžete individuálně pojmenovat. Tuto novou funkci je možné využít v případech, kdy např. finanční úřad nařídí, aby byla zpracována přiznání k dani z příjmu za určitou část roku a pak za zbytek roku, nebo když si chcete porovnat, jak by vycházela daň v případě uplatnění výdajů paušálem a dle skutečnosti ...
 • verze 1.0 ... uzávěrka 10. prosince 2018
 • kontrola správnosti generovaného kontrolního hlášení ve formátu XML - datum zdanitelného plnění u přijatých dokladů s PDP
 • verze 1.0 ... uzávěrka 1. prosince 2018
 • automatické zaúčtování elektronických výpisů ve formátu ABO, nová evidence bankovních výpisů je k dispozici v novém Deníku Profi B, který se automaticky nainstaluje spolu s aktualizací pro rok 2019
 • možnost tisknout na faktuře dvě čísla účtu dodavatele. První účet se vždy tiskne 
v českém formátu, druhý vždy jako IBAN + BIC. 
Tisk faktur se dvěma účty dodavatele je samozřejmě volitelný. K dispozici je nový formulář, který tuto úpravu obsahuje. Pokud postačí vytisknout fakturu s jedním účtem, budete využívat dosavadní formuláře
 • možnost nastavit ve faktuře číslo variabilního symbolu. Dříve se toto číslo automaticky generovalo z čísla daňového dokladu (faktury). Nyní se to dělá také, je však možné jej libovolně změnit. Novinka je inspirována funkcí automatického zaúčtování elektronických výpisů. V případě, kdy zákazníkovi vystavujete proforma fakturu a po její platbě pak daňový doklad k přijaté platbě je totiž potřeba,
  aby u daňového dokladu bylo jako variabilní symbol uvedeno číslo proforma faktury. Jen tak se totiž platba proforma faktury při automatickém zaúčtování elektronického výpisu spáruje s daňovým dokladem k přijaté platbě
 • velké množství nových funkcí bylo uvolňováno postupně ještě před 1. prosincem, je proto dostupné na stránce věnující se aktualizacím za předchozí období. Podrobná návody k těm nejdůležitějším najdete v záhlaví této stránky
 • úpravy programu na základě legislativních změn platných od ledna 2019

Změny za předchozí období PřečístPopis změn v programu


Podrobnější popis změn včetně instrukcí, co je třeba po instalaci nové verze udělat, najdete přímo v hlavním menu programu. Jakmile dokončíte instalaci, spusťte program a přejděte do hlavního menu. Tam pod položkou informace o programu najdete nabídku obsahující i přehled změn. Ten si můžete pročíst na displeji nebo vytisknout.


Upgrady z internetu


Naše programy jsou pravidelně aktualizovány k datům 1. 3., 1. 6., 1. 9. a 1. 12. a tyto upgrady jsou placené. Všechny změny, které jsou provedeny mezi tím, jsou zdarma a můžete si je volně stahovat z našich stránek nebo objednat na disketě. Když si tedy např. koupíte upgrade v březnu, tak si můžete volně stahovat všechny další změny až do konce května.

Při pravidelné údržbě jsou ceny za čtvrtletní upgrade velmi výhodné. Průměrná cena se pohybuje kolem 100 Kč.


Copyright Ing. Jaroslav Pochylý, telefon: 777 161716