JAPO
Novinky Instalační CD
Programy
Stáhněte si
Ochrana
        dat Služby
Adresy


Popis změn v Deníku Profi v roce 2022


hot-line 777 161716


Zkušební verze
Plné verze
Upgrade
Předplacené upgrady
Popis změn v
        Deníku
Popis změn ve
        Mzdách
Popis změn ve
        SkladuTiskoviny


Na této stránce najdete položkový přehled změn v jednotlivých aktualizacích programu. Je rozdělený podle hlavních čtvrtletních (placených) aktualizací, v rámci nich jsou pak rozlišeny jednotlivé bezplatné updaty.

Aktuální Podrobné návody k novým funkcím v programu

4. čtvrtletí (verze 4.0 - 4.9, uzávěrka 1.9.2022 - 30.11.2022)
 • verze 4.0 ... uzávěrka 1. září 2022
 • novinky v přípravě

3. čtvrtletí (verze 3.0 - 3.9, uzávěrka 1.6.2022 - 31.8.2022)
 • verze 3.0 ... uzávěrka 1. června 2022
 • novinky v přípravě
Aktuální 2. čtvrtletí (verze 2.0 - 2.9, uzávěrka 1.3.2022 - 31.5.2022)
 • verze 2.4 ... uzávěrka 17. května 2022
 • seznamy karet majetku byly upraveny tak, aby na stránku vešly vždy tři karty a pak program odstránkoval a další trojici tisknul na další list papíru. Pro správnou funkci je třeba, abyste měli nastavenu délku stránky, odpovídající tomu, co opravdu na stránku vleze (nastavení se provádí v Ovládacím panelu, Nastavení tiskárny v programu Asistent)
 • v kartě majetku bylo dále upraveno zobrazení čísla karty majetku
 • ve skladové kartě (evidence zboží na skladě) je nově možné zadat množství obsahu "e" (v g, kg, ml, l). Doplňuje se tím předchozí informace, která uváděla hmotnost jednotky balení. Množství obsahu "e" uvádí např. kolik mléka je obsaženo v láhvi (1 l), hmotnost jednotky balení pak uvádí kolik váží láhev mléka včetně obalu (mléko + láhev)
 • verze 2.1 ... uzávěrka 2. května 2022
 • export tiskových sestav z náhledového okna Deníku Profi (netýká se sestav z Komunikátoru) byl upraven. Automaticky je přednastaveno kódování češtiny kompatibilní s Windows, název exportovaného souboru pak odpovídá předvolenému názvu u příslušné tiskové sestavy
 • ve zboží na skladě přibyly nové tiskové sestavy - seznam cenovek - v provedení s jedním nebo dvěma sloupci na A4. Na sestavě je uveden název zboží a cena s DPH. Kategorii ceny je možné před tiskem vybrat. Jednotlivé řádky s názvy zboží a cenami jsou odděleny prázdnýmí řádky a čárkováním pro zjednodušení rozstřižení. Sestavu je možné buď přímo vytisknout, nebo lépe exportovat do textového souboru, načíst do libovolného textového editoru a upravit si font písma a jeho velikost
 • verze 2.0 ... uzávěrka 18. března 2022
 • export přiznání k dani z příjmu za rok 2021 ve formátu XML byl upraven tak, aby v případě výdajů procentem nebyla součástí elektronického podání tabulka příjmů a výdajů
 • drobné úpravy v tiskových sestavách, vylepšení výkonu

1. čtvrtletí (verze 1.0 - 1.9, uzávěrka 1.12.2021 - 28.2.2022)
 • verze 1.6 ... uzávěrka 28. února 2022
 • v přiznání k dani z příjmu za rok 2021, dostupném v programu Asistent, byl upraven způsob vyplňování údajů o manželce a dětech. Ve vyplněném formuláři je možné stiskem jedné klávesy samostatně smazat údaje o manželce a údaje o dětech. Pokud ve vyplněném řádku smažete jméno a příjmení, automaticky se vymaže také rodné číslo, datum narození a počty měsíců slevy
 • verze 1.6 ... uzávěrka 22. února 2022
 • evidence zápočtů je přemístěná do programu Asistent
 • byla upravena nabídka evidencí v programu Asistent, zůstaly v ní pouze důležité funkce, pomocné číselníky (daňové tabulky, slevy na dani, státy, okresy, PSČ) se přesunuly do pomocných evidencí
 • verze 1.5 ... uzávěrka 18. února 2022
 • v programu Asistent je k dispozici kompletně přepracovaný nový formulář přiznání k dani z příjmu za rok 2021
 • nově je možné přiznání k dani z příjmu z Asistentu exportovat ve formátu XML a následně jej načíst na Daňový portál
 • v detailech o daňovém subjektu je možné předvolit uplatnění nákladů procentem nebo v plné výši
 • verze 1.3 ... uzávěrka 1. února 2022
 • v přiznání k dani z příjmu v programu Asistent jsou upraveny slevny na dani tak, aby odpovídaly legislativním změnám za rok 2021. Program ale stále neobsahuje nový formulář přiznání, výpočet se zatím provádí do starého formuláře.
 • verze 1.2 ... uzávěrka 14. ledna 2022
 • v evidencích přijatých a vydaných dokladů je nově možné v případě potřeby smazat pohyby převedené z loňského roku. Aby to šlo, je nutné v Ovládacím panelu - Nastavení provozu aplikací - Nastavení účetních knih zapnout možnost mazání převedených dat (volba na prvním řádku tabulky)
 • verze 1.2 ... uzávěrka 12. ledna 2022
 • v samostatné evidenci dodacích listů je nově přístupný údaj "objednávka", který se rovněž tiskne na formulář dodacího listu
 • součástí instalátoru kombinovaného upgrade je i zkušební verze Komunikátoru pro rok 2022. V této verzi nejsou obsažena firemní loga ! Jedná se zatím o verzi určenou k vyzkoušení v různých edicích Windows (včetně Windows 11). Pokud se vyskytnou problémy s tiskem, je v instalátoru možnost návratu ke starší verzi Komunikátoru pro rok 2021
 • verze 1.2 ... uzávěrka 7. ledna 2022
 • při zápisu nové firmy do adresáře firem se u plátců DPH automaticky předvolí kód státu v DIČ - u tuzemských plátců CZ, u plátců z EU pak Slovensko (SK). Kód je samozřejmě možné změnit
 • v menu adresáře firem (F10) je k dispozici nová sestava - tisk adresních karet. Tisknou se všechny důležité údaje o firmě, evidované v adresáři firem - kód firmy, název firmy, adresa, IČO, DIČ, telefonní spojení atd., samostatně pak i poštovní adresy. Přehled údajů o každé z firem je umístěn na samostatné straně
 • verze 1.2 ... uzávěrka 3. ledna 2022
 • ve zboží na skladě byl upraven způsob přístupu do příjmů a výdejů ze skladu. Program při vstupu do evidence příjmů nebo výdejů najede na přijem nebo výdej, který se týká skladové karty, kterou jste měli ve zboží na skladě zvolenu. Když tedy například vstoupím do evidence zboží na skladě a v aktualizačním menu najedu na kartu s číslem 124 a pak stisknu klávesu F5 a zvolím příjmy do skladu, program zobrazí aktualizační menu příjmů do skladu a najede na první příjem zboží ke kartě 124 ... Dříve nebyla mezi kartami a příjmy a výdeji žádná návaznost, program vždy najel na první příjem (výdej) v daném roce
 • verze 1.1 ... uzávěrka 22. prosince 2021
 • v odběratelských fakturách je možné jednoduchou změnou stavu (F3) označit libovolný doklad jako proforma fakturu. Stejným způsobem pak lze přepnout proforma fakturu zpět na daňový doklad. Nově se program při tomto zpětném přepnutí zeptá, jestli má nastavit doklad o přijetí platby. Pokud odpovíte ANO, automaticky v daném dokladu změní datum zdanitelného plnění, fakturace a splatnosti na aktuální dnešní datum, označení zdanitelného plnění nastaví na "datum přijetí platby", formu úhrady na "proforma" a název faktury na text "fakturu neplaťte, byla zaplacena proformou dne ...". Pokud na dotaz odpovíte NE, nic se v daném dokladu nezmění, zůstane tak jak byl, jen bude označen jako daňový doklad
 • v menu zboží na skladě je nový export karet do formátu CSV. Je určen k propojení programu s elektronickou pokladnou. Pomocí vytvořeného CSV souboru je možné do elektronické pokladny načíst údaje ze skladových karet. Přenáší se číslo karty (v něm by měl být ideálně zapsán EAN kód zboží), název zboží zkrácený na 25 znaků, identifikace sazby DPH a cena včetně DPH. Do CSV souboru se nezapisuje zákaznická cena ale 1. dealerská cena. Je to proto, abyste mohli pro počítačovou pokladnu nastavit jiné prodejní ceny, než pro prodej z programu Deník Profi
 • verze 1.1 ... uzávěrka 15. prosince 2021
 • možnost zadávat konfigurační heslo a zjišťovat instalační kód přímo v programu (v hlavním menu pod položkou Informace o programu). Vycházíme tím vstříc uživatelům, kteří z jakéhokoliv důvodu nemohou používat program Asistent
 • verze 1.0 ... uzávěrka 1. prosince 2021
 • nové zpracování údajů o daňovém subjektu a jeho zástupci pro připravované nové exporty do PDF u přiznání k DPH, kontrolního hlášení a přiznání k dani z příjmu za rok 2021
 • úprava použití znaků DPH v přijatých a vydaných dokladech a návazných evidencích
 • příprava na nové přiznání k dani z příjmu za rok 2021 z důvodu zrušení superhrubé mzdy
 • úpravy programu a datových souborů na základě legislativních změn platných od ledna 2022

Změny za předchozí období PřečístPopis změn v programu


Podrobnější popis změn včetně instrukcí, co je třeba po instalaci nové verze udělat, najdete přímo v hlavním menu programu. Jakmile dokončíte instalaci, spusťte program a přejděte do hlavního menu. Tam pod položkou informace o programu najdete nabídku obsahující i přehled změn. Ten si můžete pročíst na displeji nebo vytisknout.


Upgrady z internetu


Naše programy jsou pravidelně aktualizovány k datům 1. 3., 1. 6., 1. 9. a 1. 12. a tyto upgrady jsou placené. Všechny změny, které jsou provedeny mezi tím, jsou zdarma a můžete si je volně stahovat z našich stránek nebo objednat na disketě. Když si tedy např. koupíte upgrade v březnu, tak si můžete volně stahovat všechny další změny až do konce května.

Při pravidelné údržbě jsou ceny za čtvrtletní upgrade velmi výhodné. Průměrná cena se pohybuje kolem 100 Kč.


Copyright Ing. Jaroslav Pochylý, telefon: 777 161716