JAPO
Novinky Instalační CD
Programy
Stáhněte si
Dotazy
Služby
Adresy


Odpovědi na dotazy které se týkají tisku


hot-line 777 161716


Obecné
Tisk


Obsah:

Formulář Přiznání k DPH se nevejde na stránku


Při návrhu formuláře přiznání k DPH jsme museli respektovat vzor, který oficiálně vydává finanční úřad. Protože je velmi rozsáhlý, nebylo možné žádné krácení a výsledné přiznání v programu má proto více řádků než předchozí vzor.

Pokud Vám při tisku nevejde celý formulář na stránku A4, doporučujeme používat k tisku program Komunikátor. Je zdarma a můžete si jej stáhnout z našich stránek.

Budete-li chtít vytisknout přiznání k DPH pomocí programu Komunikátor, stačí v evidenci přijatých dokladů, vydaných dokladů nebo v peněžním deníku stisknout klávesu F2. Na displeji se zobrazí nabídka sestav k tisku v Komunikátoru. Pokud zvolíte tisk, Deník pošle přiznání do Komunikátora a ten jej převede do grafické formy shodné s originálem (včetně kulatých rámečků a rlzných druhů písma).

Na obsah


Program mi ve Windows netiskne hned ...

Pokud se vám stává, že zadáte příkaz k tisku a pak musíte delší dobu čekat, než tiskárna zahájí tisk, zkontrolujte následující nastavení Windows.

Stiskněte tlačítko Start, vyberte Nastavení a potom Tiskárny. V zobrazeném okně ukažte myší na používanou tiskárnu a stiskněte pravé tlačítko. Ze zobrazené nabídky vyberte Vlastnosti. Na displeji se zobrazí okno s "kartotékou", ze které vyberte kartu s názvem Podrobnosti. Na ní až dole najdete tlačítko s názvem Nastavit port. Když jej stisknete, zobrazí se okno obsahující dvě volby. Vás bude zajímat  ta s názvem  "Řadit úlohy systému DOS do fronty". Pokud je tato volba aktivní (čtvereček je proškrtnut), deaktivujte ji. Potom pozavírejte všechna okna a zopakujte tisk. Měl by být zahájen okamžitě po stisku klávesy v programu.

Pokud tisknete pomocí Komunikátora a ten nereaguje hned, když v programu JAPO zahájíte tisk, zkuste změnit nastavení "rozpoznání nečinnosti". Klepněte pravým tlačítkem myší na ikonu programu, u kterého nastává prodleva s tiskem (např. Deník Profi) a z kontextové nabídky zvolte VLASTNOSTI. Ze zobrazených záložek zvolte tu s názvem RŮZNÉ. Posuvník ROZPOZNÁNÍ NEČINNOSTI posuňte na RYCHLÉ a potvrďte tlačítkem OK. Start tisku v Komunikátoru by se měl zrychlit. Protože je ale závislý rovněž na rychlosti počítače, nemusí tato rada u starých počítačů pomoci.

Na obsah


Při tisku pomocí Komunikátora se některé široké sestavy nevejdou na stránku ...

Na rozdíl od přímého DOSovského tisku z programů JAPO je tisk pomocí Komunikátora navrhován graficky a přímo na formát A4. Bohužel, každá tiskárna má jiný okraj stránky, za který již tisknout nedokáže. Přestože jsme se snažili navrhovat u tiskových sestav takové okraje, aby to vyhovovalo co největšímu počtu tiskáren, může se stát, že zrovna ta Vaše patří mezi vyjímky. Pokud tedy zjistíte, že u širokých tiskových sestav (nejčastěji různé seznamy dokladů, peněžní deník, záznamní povinnost k DPH apod.) chybí např. poslední písmeno nebo číslice na straně, je řešení jedoduché:

Přímo v programu Komunikátor ťukněte myší na tlačítko Parametry a v zobrazeném okně zaškrtněte volbu ZMENŠIT PÍSMO. Potom program Komunikátor ukončete a znovu spusťte. Nadále bude k tisku seznamů používat menší písmo a problémy by se tím měly odstranit.

Na obsah


Jak nastavit parametry tiskárny (pro tisk bez Komunikátora)?

Parametry tiskárny se pro všechny programy JAPO nastavují v programu Asistent. Celý proces nastavení spočívá vlastně ve zjištění schopností tiskárny (počet řádků na stránce, počet znaků na řádku, diakritika...). Pro úplnost ale dodáváme, že toto nastavení se týká pouze přímého tisku z programu. Při tisku pomocí Komunikátoru je důležité, jak je tiskárna nastavena v ovládacím panelu Windows.

Přejděte proto do programu Asistent a v něm do Hlavního menu, Ovládacího panelu, Nastavení tiskárny. Nejprve zvolte typ tiskárny. Pokud máte tiskárny HP Laserjet, Deskjet nebo Canon, zvolte příslušné ovladače v řádku typ tiskárny. Pokud máte jehličkovou tiskárnu Epson nebo Star, máte na volbu řadu speciálních driverů, které vaši tiskárnu naučí češtině. Pokud však vaše epsonka nebo starka česky umí, je vhodnější zvolit ovladače Eprom Latin2 nebo Eprom Kamenických. Kterou z obou češtin má vaše tiskárna zabudovánu zjistíte buď z dodané dokumentace, nebo zkouškou (zkušebním tiskem popsaným dále).

Nyní nastavte délku stránky. Nejprve změňte předvolenou hodnotu na 69 řádků a zahajte zkušební tisk. Sestava se vám nejprve zobrazí na displeji a po stisku klávesy F2 se zahájí tisk. Jak sami uvidíte, zkušební tisk obsahuje všechny znaky české diakritiky, rámečky a pomocné znaky. Nahoře a vlevo je navíc opatřen měřítkem, které Vám umožňuje přesně spočítat, kolik řádků a znaků je tiskárna schopna vytisknout.

Jakmile tiskárna vytiskne zkušební sestavu, proveďte následující kontrolu:
  • jsou české znaky vytištěné správně? Pokud ano, je typ tiskárny zvolen správně. Pokud ne, zkuste zvolit jiný driver, případně pomocí software dodávaného k tiskárně  zvolit kódovou stránku 852 (Latin2) nebo Kamenických. Potom upravte typ tiskárny v Asistentu a zkušební tisk zopakujte.
  • vytiskla se sestava celá? Měřítko po levé straně sestavy obsahuje 65 očíslovaných řádků. Pokud žádný řádek nechybí, změňte délku stránky v nastavení tiskárny na 65 řádků. Pokud se něco vytisklo na druhý list, upravte délku stránky na hodnotu, která je o jeden řádek nižší než to, co tiskárna vytiskla (když se vytisklo 63 řádků, nastavte délku stránky 62 řádků)
  • je po pravé straně sestavy volné místo? pokud ano, tak si můžete nastavit levý okraj. Pomocí vodorovného měřítka odhadněte, kolik znaků by ještě na stránku vešlo (např. 10). O tuto hodnotu potom zvyšte levý okraj (např. z 0 na 10) a také šířku stránky v normálním módu (z 80 na 90). Potom opět vytiskněte zkušební sestavu.
Pokud docílené hodnoty nevyhovují vašim představám, zkuste nastavit tiskárnu pomocí software, který s ní byl dodán. Prakticky každá tiskárna se dá nastavit a pokud to nezvládnete sami, pomůžeme vám.

Na obsahStáhněte si návod


V sekci "Stáhněte si" najdete nejen podrobné příručky v elektronickém formátu, ale také návody, pracovní postupy a řadu dalších užitečných informací. Všechny jsou k dispozici ve formátu PDF, takže si je můžete stáhnout a na svém počítači zobrazit, přečíst a případně i vytisknout.


Chybí Vám odpověď?


Pokud Vám tu chybí nějaká odpověď, zavolejte na telefonní číslo 777 187 536. Náš specialista na tiskárny Vám poradí a odpověď na Váš dotaz umístíme na tuto stránku, aby pomohla i ostatním uživatelům.


Copyright Ing. Jaroslav Pochylý, telefon: 777 161716